2010, ജനുവരി 12, ചൊവ്വാഴ്ച

State Kalolsavam Results

Click  :   http://www.schoolkalolsavam.in/

HISTORY OF SCHOOL KALOLSAVAM

Kerala, God's own country is also a country of diverse festivals. Kerala School Kalotsavam is a festival unique in its structure and organisation. The organisational set up from school level to state level for the conduct of the Kalotsavam is monitored by Education Department as per the manual drafted by experts in the field.
Looking back into the history of School Kalotsavam in the last 48 years it is seen that the Kalotsavam has refined much in letter and spirit. Students get opportunity to express their talent in school level, sub district level, district level and at last at state level. When performers reach state level, perfection reaches its zenith.In 1956-57 when the school Kalotsavam began, it had'nt reached any where near the variety, pomp and the vast canvas which the festival has now reached. Dr.C.S.Venkiteswaran was the DPI in 1956. He had the opportunity to participate in the Inter-University festival at Delhi during that time. This inspired the great visionary to organize a similar festival at school level and thus he sowed the seed of School Kalotsavam at Ernakulam SRV High School in 1956. Programme was scheduled for one day and there were 200 participants. Mid-day meal and tea was served. Participation was directly from school level.Year by year more and more items were included, and number of days of the Kalotsavam was increased. Number of participants have increased to ten thousand. From 1956-1957 to 2008-2009 School Kalotsavam has crossed many mile stones. Now Govt. has active involvement with peoples representatives from Grama Panchayath level to Corporation Level, Member of Legislative Assembly to Members of Parliament, Ministers etc. giving all support for the success of the Kalotsavam. While in 1956-57 there were only 200 participants, in 2008-2009 there are nearly 10,000 participants. While in 1956-57, it was a business of one day, today it is a festival of 7 days. The decorative main stage accommodates thousands of people. Delicious food is prepared for breakfast, mid day meals & supper for nearly ten thousand participants.The year 1975, when the festival was hosted at Calicut, was a turning point in the history of School Kalotsavam. Many art forms of Kerala tradition like Kathakali music, Mohiniyattom, Aksharaslokam etc. got entry to Kalotsavam for the first time. As a prelude to the Kalotsavam, proclamation rally was organised in 1975. Later on Margomkali, Kuchipudi, Yakshaganam, Band display etc. got entry to the Kalotsavam.By the end of eighties, ever rolling Golden Cup of 117.5 sovereign gold was awarded to the overall winning Revenue District. This Gold Cup was designed by Chirayankeezhu Srikandan Nair who was an Art Instructor in Education Department. In the year 2000, Millenium trophy a beautiful dancing Nataraja trophy was introduced. Today there are numerous trophies, cash prizes, grace marks etc to the winners. The system of Kalathilakam & Kalaprathiba was dispensed with to eliminate unhealthy competition. The festival has a foolproof system to encourage thousands of students in various Art & Literary forms in each academic year. Perfect time management, impartial Judgement, on the spot arrangements to dispose of appeals etc. makes the art festival unique in all aspects. From 2008-2009 it becomes a festival of students from Std.VIII to Plus 2 level.In a Nut Shell, School Kalotsavam is a Kaleidoscope of Kerala's young talent in the field of Art and Literature. Each year the venue of the Kalotsavam is changed from one District to another to ensure the participation of the people through out the state.

TODAY'S STATUS(12 Jan 2010)

Festival (Item Total) Items Completed Items to be Completed


HS General(17) 16 1

HSS General(24) 23 1

HS Sanskrit(6) 6 0

HS Arabic(2) 2 0CONSOLIDATED STATUS OF COMPLETION OF ITEMS

Festival (Item Total) Total Items Completed Total Items to be Completed

HS General(81) 50 31

HSS General(97) 66 31

HS Sanskrit(19) 17 2

HS Arabic(19) 17 2

Kerala School Kalolsavam Leading District For Gold Cup

Rank District Category Wise Point Gold Cup Point HS Arabic HS Sanskrit


HS General HSS General

1 Kozhikode 269

325 594 84 752 Kannur 248

306 554 80 833 Thrissur 252

296 548 84 834 Palakkad 254

293 547 88 815 Ernakulam 253

267 520 84 836 Malappuram 214

294 508 88 777 Thiruvananthapuram 226

270 496 69 708 Kollam 232

260 492 70 719 Kottayam 231

260 491 46 7910 Kasaragod 237

252 489 79 8111 Alappuzha 222

262 484 58 7912 Wayanad 197

229 426 80 7313 Pathanamthitta 169

240 409 45 6214 Idukki 161

197 358 43 24

State Kalolsavam Result : HS Arabic 13.01.10

701 - Upanyasam - Arabic


Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5899 33 DANIYA. K 10 I.C.H.S.S.Santhapuram(Malappuram) 1 A 5

5008 21 BALKEES.M.N 10 Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala(Palakkad) 2 A 5

6419 32 RASHID.M.K 10 CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR(Kozhikode) 3 A 5

1147 24 SHAHINA .S 10 Govt. V. And H. S. S. for Girls

Manacuad(Thiruvananthapuram) 0 A 5

7545 28 FATHIMATH ASEEMA C.A 9 Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara(Kasaragod) 0 A 5

4888 26 SHEMEEJA. V.U 10 N. S. S. H. S Mulloorkara(Thrissur) 0 A 5

1554 30 AMEERA. K 10 S.M.H.S. PATHARAM(Kollam) 0 A 5

7469 23 AYISHA .P.I 10 JAMA-ATH HS PUTHIYANGADI(Kannur) 0 A 5

3221 31 ANSAB V. J. 10 KMHS Mevelloor(Kottayam) 0 A 5

4067 27 ZUVAIBATH UL ASLAMIYA 9 Govt. H S for Girls Perumbavoor(Ernakulam) 0 B 3

3540 29 SHEFEENA. T.S 10 Govt. V. H. S. S. Maniyarankudy(Idukki) 0 B 3

6827 22 ASBEENA. N 10 G H S S Thalapuzha(Wayanad) 0 B 3

2930 34 ANSIL.H 9 Govt V H S S Aryad(Alappuzha) 0 B 3

2307 25 SHEMEER. S 10 PSV P.M. H.S.S Iravon Konni(Pathanamthitta) 0 B 3

702 - Katharachana

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

7617 21 HAFSATH.C.M 10 J. H. S. S. Chithari(Kasaragod) 1 A 5

5967 30 JASIRA. M 10 AHS Parel Mampattumoola(Malappuram) 2 A 5

6348 31 HASNA.N.P 10 Markaz Girls HS Karanthur(Kozhikode) 3 A 5

1043 25 AMEENA .S 10 Govt. H.S.S. Tholicode(Thiruvananthapuram) 0 A 5

4865 23 ANEES UR RAHMAN 8 Model H. S PuthiyangadiI(Thrissur) 0 A 5

4056 33 FATHHUL IHSAN 8 Jama - Ath H S S Thandakad(Ernakulam) 0 A 5

2588 32 AMEENA .A 9 K K M G V H S S Elippakulam(Alappuzha) 0 A 5

5205 26 HAIRUNNISA .C 10 K. P. S. M. M. V. H. S. S.Varode(Palakkad) 0 A 5

3221 28 ANSAB V. J. 10 KMHS Mevelloor(Kottayam) 0 A 5

6762 24 MUHAMMED UVAIS.P.A 10 W O V H S S Muttil(Wayanad) 0 B 3

7201 27 SHAMSEERA.K 10 IMNS Govt.High School Mayyil(Kannur) 0 B 3

1884 29 AMINA .S 10 Mylapur AKM H S S(Kollam) 0 C 1

3820 34 ANSEERA K MOOSA 10 S N M High School Vannappuram(Idukki) 0 C 1

2435 22 SHAHANA MOL.M.H 9 Govt. H.S Naranganam(Pathanamthitta) 0 C 1

703 - Caption Rachana

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5341 37 SHAMILA SHARAFA. K.P 10 G. O. H. S. Edathanattukara(Palakkad) 1 A 5

7023 40 RUSFIDHA. M 10 Kadambur Higher Secondary School(Kannur) 2 A 5

1553 38 MUHAMMED AFSAL. K.S 10 S.M.H.S. PATHARAM(Kollam) 3 A 5

6779 47 MUHAMMED SUHAIL 9 G H S S Vaduvanchal(Wayanad) 0 A 5

4769 44 SHAHITHA.N 10 H. S. Thiruvalayannur(Thrissur) 0 A 5

5889 41 SIDFA.C 10 SOHS Areacode(Malappuram) 0 B 3

2436 39 ABDUL RASHEED.H 10 Govt. H.S Naranganam(Pathanamthitta) 0 B 3

1027 43 NASIHA. S N 10 Cresent H S Nedumangad(Thiruvananthapuram) 0 B 3

4084 36 ABDUL RASAK. V.M 9 S N H S S Okkal(Ernakulam) 0 B 3

3822 42 AISHA MUHAMMED 10 S N M High School Vannappuram(Idukki) 0 B 3

2802 46 SAJNA. P.N 9 SNHSS Sreekandeswram(Alappuzha) 0 C 1

6356 35 MURSHID. K 10 Kunnamangalam HSS Kunnamangalam(Kozhikode) 0 C 1

3222 48 ASHIK .M. A 8 KMHS Mevelloor(Kottayam) 0 C 1

7807 45 SABIRA SALIM 9 G. H. S. S. Parappa(Kasaragod) 0 0

704 - Tharjama ( Arabic)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5808 35 ABDUL MAJEED .PT 10 AR Nagar HS Chendapuraya(Malappuram) 1 A 5

6419 48 RASHID.M.K 10 CHAKKALAKKAL HS MADAVOOR(Kozhikode) 2 A 5

7546 41 NAFILA C.N 9 Dakeerath E.M. H. S. S. Thalangara(Kasaragod) 3 A 5

4323 44 MUHSINA A K 10 Islamic Higher Secondary School Aluva(Ernakulam) 0 A 5

5209 42 ASNA.B 8 Mountseena. E. M. H. S Pathiripala(Palakkad) 0 A 5

7458 46 RAHNA RAZAK 10 WADIHUDA HS PAYANGADI(Kannur) 0 A 5

4775 36 HASHIR RAFEEQ. K.V 10 I. D. C English H. S Orumanayur(Thrissur) 0 A 5

6762 38 MUHAMMED UVAIS.P.A 10 W O V H S S Muttil(Wayanad) 0 A 5

1554 37 AMEERA. K 10 S.M.H.S. PATHARAM(Kollam) 0 B 3

1032 43 HUDA AMEEN 9 Cresent H S Nedumangad(Thiruvananthapuram) 0 B 3

2770 39 RAMEESA.D.S 10 VJHSS Naduvath Nagar(Alappuzha) 0 B 3

3528 47 AFSAL.A.H 10 Govt. V H S S Deviyar Colony(Idukki) 0 C 1

2277 40 FAISAL.Y 10 Govt H.S.S Konni(Pathanamthitta) 0 C 1

3328 45 SHABANA NASARIN 9 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 0 C 1

705 - Poster Nirmanam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5532 32 JAMSHEERA. V 10 P.M.S.A.M.H.S. chemmankadavu(Malappuram) 1 A 5

7900 27 MOHAMMED ABOOBACKER.N 10 M. R. V. H. S. S. Padne(Kasaragod) 2 A 5

4279 34 MILAN P.B 10 Hidayathul Islam H.S.S. Edavanakkad(Ernakulam) 3 A 5

6414 21 AFFAN. C.V 10 PTM HS Kodiyathur(Kozhikode) 3 A 5

4757 22 HISHAM SULAIMAN 10 I. C. A. E. H. S. S Vadakkekad(Thrissur) 0 A 5

7148 33 MUHAMMED RAYIF.P.K 10 C.H.M.H.S.S.Elayavoor(Kannur) 0 A 5

6773 25 ABDUL SALEEM.K.U 10 W O V H S S Muttil(Wayanad) 0 A 5

5152 31 MUHAMMED ASLAM. V.P 10 H. S. S. Vallappuzha(Palakkad) 0 A 5

2304 30 ABDUL VADOOD. J 10 PSV P.M. H.S.S Iravon Konni(Pathanamthitta) 0 B 3

1963 23 NAJIYA.B 10 Thodiyoor Govt: H. S S(Kollam) 0 B 3

2491 28 FATHIMA NAZREEN. A 10 S N M H S Purakkad(Alappuzha) 0 B 3

1320 29 AL SAJID.S 10 P N M G H S S Koonthalloor(Thiruvananthapuram) 0 B 3

3223 26 SAHEER HAMSA 9 KMHS Mevelloor(Kottayam) 0 C 1

3841 24 MUBEENA MOIDEEN 10 S N M High School Vannappuram(Idukki) 0 C 1

706 - Padyam Chollal (Boys)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

4795 43 JASEEL K.J 8 Concord English School Pannithadam(Thrissur) 1 A 5

7516 29 MOHAMMED SHEREIF. K.A. 8 T. I. H. S. S. Naimarmoola(Kasaragod) 2 A 5

7361 37 MUSSAVVEER. T. M. K 10 RAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI(Kannur) 3 A 5

1608 35 ASHIK S 9 M S H S S for Boys Mynagappally(Kollam) 0 A 5

3539 38 MUHAMMED RAZI.K.A 10 Govt. V. H. S. S. Maniyarankudy(Idukki) 0 A 5

5891 24 ABDULLA.A 10 SOHS Areacode(Malappuram) 0 A 5

4292 31 ANSHAD ANU 9 Govt. H. S. Kuttamassery(Ernakulam) 0 A 5

6771 39 RAMEES RAJA AVRAN 10 W O V H S S Muttil(Wayanad) 0 A 5

6436 25 MUHAMMAD MUBASHIR 8 GHSS VALAYAM(Kozhikode) 0 B 3

5022 48 HABEEB RAHMAN.K.M 10 H. S. Peringode(Palakkad) 0 B 3

1047 46 MUBEEN. M RAFI 8 Iqbal H.S.S. Peringammala(Thiruvananthapuram) 0 B 3

2323 28 SHEFIN SHARAF 8 PSV P.M. H.S.S Iravon Konni(Pathanamthitta) 0 B 3

3313 41 SAHIL A S 9 SMV HSS Poonjar(Kottayam) 0 B 3

707 - Padyam Chollal(Girls)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

7617 24 HAFSATH.C.M 10 J. H. S. S. Chithari(Kasaragod) 1 A 5

5969 21 HISANA NASRIN V.P. 9 GHSS Karuvarakundu(Malappuram) 2 A 5

7288 36 RAHIBA P.K 9 NAMHSS PERINGATHUR(Kannur) 2 A 5

2588 43 AMEENA .A 9 K K M G V H S S Elippakulam(Alappuzha) 3 A 5

6537 34 SUMAYYA THASNEEM 8 G H S S Kaniyambetta(Wayanad) 0 A 5

6406 33 SAFA ABBAS E V 10 GHSS POONOOR(Kozhikode) 0 A 5

5209 22 ASNA.B 8 Mountseena. E. M. H. S Pathiripala(Palakkad) 0 A 5

4481 38 RISHANA. N S 10 C. N. N. G. H. S. Cherpu(Thrissur) 0 A 5

4293 28 KHADEEJA.V.A 9 Govt. H. S. Kuttamassery(Ernakulam) 0 A 5

1550 45 MARIYATH.A 9 GOVT.H.S.S PORUVAZHY(Kollam) 0 B 3

2434 27 HASEENA SHUKKOOR 10 Govt. H.S Naranganam(Pathanamthitta) 0 B 3

3225 40 SHEFEENA .P.T 10 KMHS Mevelloor(Kottayam) 0 B 3

708 - Arabi Ganam (Boys)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5891 26 ABDULLA.A 10 SOHS Areacode(Malappuram) 1 A 5

5347 29 ASKARALI P K 8 K. H. S. Kumaramputhur(Palakkad) 2 A 5

4857 27 SAFWAN.P.K 10 National H. S. S Engandiyur(Thrissur) 3 A 5

6125 31 ABDUL RAHOOF.K.P 10 RAC HSS Katameri(Kozhikode) 0 A 5

7768 23 MUHAMMED ASIFALI. K.P 9 G. V. H. S. S. Kottappuram(Kasaragod) 0 A 5

7394 24 NAJEEB. B. P 10 RAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI(Kannur) 0 A 5

1374 30 ALTHAF SHAFI 10 Govt. HSS Pallickal(Thiruvananthapuram) 0 A 5

6741 33 ABDUL ASEES.V.P 9 G H S S Kakkavayal(Wayanad) 0 A 5

1551 22 ANVARSHA. A 10 GOVT.H.S.S PORUVAZHY(Kollam) 0 B 3

2842 32 FASAL .P. 9 Govt HS Mannanchery(Alappuzha) 0 B 3

3539 25 MUHAMMED RAZI.K.A 10 Govt. V. H. S. S. Maniyarankudy(Idukki) 0 B 3

3312 21 MUHAMMED ALTHAF P A 8 SMV HSS Poonjar(Kottayam) 0 B 3

4308 34 ANWAR K A 10 Govt. H. S. S. Muppathadom(Ernakulam) 0 B 3

2325 28 AJMAL MUHAMMED 9 MPV.H.S.S Kumbazha(Pathanamthitta) 0 C 1

709 - Arabi Ganam (Girls)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5668 27 RAFNA V P 10 D. H. H. S. S. Edappal(Malappuram) 1 A 5

4033 24 NAEEMA YOUSUF 8 St. Mary`s H. S. S. Morakkala(Ernakulam) 2 A 5

6537 22 SUMAYYA THASNEEM 8 G H S S Kaniyambetta(Wayanad) 3 A 5

6994 23 SAFNA SHANI. E 9 M M H S S Thalassery(Kannur) 3 A 5

1041 25 BISMINA .S .R 9 Govt. V.H.S.S. Kallara(Thiruvananthapuram) 3 A 5

6415 33 HUSNA.K 8 GHSS KARUVANPOYIL(Kozhikode) 0 A 5

2434 26 HASEENA SHUKKOOR 10 Govt. H.S Naranganam(Pathanamthitta) 0 A 5

7902 21 SAHALA HANEEF T.K.M 9 M. R. V. H. S. S. Padne(Kasaragod) 0 A 5

4750 32 SHAMLA. P.S 10 G S H S ASHTAMICHIRA(Thrissur) 0 A 5

5019 29 SUMAYYA.K.P. 8 G. H. S. S. Anakkara(Palakkad) 0 A 5

1587 28 SUMAYYA.S 8 MTHS Pathanapuram(Kollam) 0 B 3

2607 31 ALFIA SAFUDEEN 10 V V H S S Thamarakulam(Alappuzha) 0 B 3

3798 30 ABEENA K S 8 S N M High School Vannappuram(Idukki) 0 B 3

710 - Kathaprasangam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

8191 31 ASHIFA.K.P 9 CRESCENT HS VANIMEL(Kozhikode) 1 A 5

6264 24 AYISHA JEZLA . P 10 G. H. S. S. Medical College Campus(Kozhikode) 2 A 5

5905 35 SHIFA .E. 9 NHS Narokkavu(Malappuram) 3 A 5

7899 34 AMIR.O.T 10 M. R. V. H. S. S. Padne(Kasaragod) 0 A 5

4761 23 ANZILA BINTH IBRAHIM 9 I. C. A. E. H. S. S Vadakkekad(Thrissur) 0 A 5

4998 27 SAHAD.N.V 9 G. H. S. S. Kumaranellur(Palakkad) 0 A 5

1149 28 SHAJNA. S 10 Al-Uthuman E. M. H. S. S.

Kazhakuttom(Thiruvananthapuram) 0 A 5

7211 25 SHANIBA JAMAL 9 SABTMHigh School Thayineri(Kannur) 0 A 5

4280 32 JASNA SALAM 10 Hidayathul Islam H.S.S. Edavanakkad(Ernakulam) 0 A 5

2559 26 AFSANA. A 10 R V S M H S S Prayar(Alappuzha) 0 B 3

3590 22 SAJITHAMOL T.S 10 Govt. H.S.S. KALLAR(Idukki) 0 B 3

3325 29 AJMIYA. K.N 10 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 0 B 3

1551 21 ANVARSHA. A 10 GOVT.H.S.S PORUVAZHY(Kollam) 0 B 3

2322 30 AJEENA KHALID 9 PSV P.M. H.S.S Iravon Konni(Pathanamthitta) 0 B 3

6743 33 MUHAMMED NASEEB K.P 10 G V H S S Ambalavayal(Wayanad) 0 C 1

711 - Mono Act

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5514 43 AJMAL.K 9 P.P.M.H.S.S. Kottukkara(Malappuram) 1 A 5

4258 28 ANSINA P A 9 M.P.M.H.S. Thammanam(Ernakulam) 2 A 5

6106 22 MUNEEBA. M 10 G.V.H.S.S MEPPAYUR(Kozhikode) 3 A 5

5051 30 ANSIYA.A 10 A. S. M. H. S. Alathur(Palakkad) 3 A 5

1870 32 NISAM. N 10 Kottappuram H S Paravoor(Kollam) 0 A 5

6772 27 ABSHAR SHARBIN.M 9 W O V H S S Muttil(Wayanad) 0 A 5

2926 23 MUNEEBA. K. V. 8 Govt Mohn.G H S S Alappuzha(Alappuzha) 0 A 5

1037 47 HAMNA .J 8 Govt. H S S For Girls

Nedumangad(Thiruvananthapuram) 0 A 5

7569 45 AYISHATH SUNEERA. K.A 10 G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod(Kasaragod) 0 A 5

4860 44 LADEEDA. V.H. 9 K. N. M. V. H. S. S Vatanappally(Thrissur) 0 A 5

7162 42 SAFASHAHALAFAROOQUE 8 D.I.S.E.M.H.S.S.Kannur(Kannur) 0 B 3

3326 31 SHAHANA SHEREEF 10 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 0 B 3

3595 24 FEBEENA K.RASHEED 10 Govt. H.S.S. KALLAR(Idukki) 0 B 3

2346 36 SHAMNAD RASHEED 9 Govt. H.S.S And V.H.S.S

Pathanamthitta(Pathanamthitta) 0 B 3

712 - Prasangam (Arabic)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

4729 44 AZHAR.R.N 10 S S M H S AZHICODE(Thrissur) 1 A 5

3322 38 FATHIMA MARJAN 10 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 2 A 5

1868 36 MUHAMMED UNAIS 10 Kottappuram H S Paravoor(Kollam) 3 A 5

6245 33 WAFA HUSSAIN.P.M 9 Himayathul Islam H. S. S(Kozhikode) 0 A 5

5153 37 AHAMMED RAMEES. P 10 Orphanage. H. S. Vallapuzha(Palakkad) 0 A 5

6770 40 RASHID.K.M 10 W O V H S S Muttil(Wayanad) 0 A 5

7772 29 RASHID.K. 10 G. H. S. S. Hosdurg(Kasaragod) 0 A 5

7334 45 SAFWAN C.K 10 CHOTHAVOOR HS. CHAMPAD(Kannur) 0 A 5

4041 23 ANFALJAN K.A 10 Rajarshi Memorial H. S. S. Vadavucode(Ernakulam) 0 A 5

2345 24 YAHYA THAJUDHEEN 10 Govt. H.S.S And V.H.S.S

Pathanamthitta(Pathanamthitta) 0 A 5

5966 42 SHIFNA YASMIN. P 10 MESHSS Mampad(Malappuram) 0 A 5

3595 30 FEBEENA K.RASHEED 10 Govt. H.S.S. KALLAR(Idukki) 0 B 3

1287 34 ANAS. A 10 P N M G H S S Koonthalloor(Thiruvananthapuram) 0 B 3

2753 46 SUMAYYA SULTHANA 9 VJHSS Naduvath Nagar(Alappuzha) 0 B 3

713 - Quran Parayanam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

6266 26 ABDUL WAHID. P 9 Pantheerankave H. S.(Kozhikode) 1 A 5

6597 34 MUHAMMED SHAFEEQUE.T.K 10 W O H S S Pinangode(Wayanad) 2 A 5

5515 41 ALIMUNAVAR.C 8 P.P.M.H.S.S. Kottukkara(Malappuram) 3 A 5

1235 27 MUHAMMED SUHAIL 9 Govt. V. H. S. S.

Paruthippally(Thiruvananthapuram) 0 A 5

5442 31 ANSAF. A. MALIK 10 H. S. Puliyaparamba(Palakkad) 0 A 5

1868 28 MUHAMMED UNAIS 10 Kottappuram H S Paravoor(Kollam) 0 A 5

7868 29 MOHAMMED SHAFI 8 G. F. H. S. S. Padnekadappuram(Kasaragod) 0 A 5

7161 36 SAFWAN MUHAMMED 9 D.I.S.E.M.H.S.S.Kannur(Kannur) 0 A 5

4948 21 ANWAR.N.K 10 Aleemul Islam H. S. S Padoor(Thrissur) 0 A 5

4324 33 ABDUL BARR A 10 Islamic Higher Secondary School Aluva(Ernakulam) 0 A 5

2636 44 SHAMSEER SHAJAHAN 9 C B M H S Nooranad(Alappuzha) 0 B 3

3593 40 AMEER SULAIMAN 9 Govt. H.S.S. KALLAR(Idukki) 0 B 3

3349 22 FOUSI. P.A 8 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 0 B 3

2437 42 MUHAMMED ASLAM 8 Govt. H.S Naranganam(Pathanamthitta) 0 B 3

714 - Prasnothari

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

2478 38 MUHAMMED NISHAD .A 10 H. S. Kakkazhom(Alappuzha) 1 A 5

7398 22 ABIDA.C 10 KKV MEMMORIAL PANOOR HSS(Kannur) 2 A 5

6293 23 AYISHA.P.A 9 J. D. T. Islam. H.S. Merikkunnu(Kozhikode) 3 A 5

1516 24 SABIRA.A 10 K.P.M.H.S.S Cheriyavelinalloor(Kollam) 3 A 5

5247 40 THWAHIR M.P. 10 G. H. S. S. Chundampetta(Palakkad) 0 A 5

5887 21 FATHIMA NASRIN. T.P 10 MAOHS Elayur(Malappuram) 0 A 5

4067 36 ZUVAIBATH UL ASLAMIYA 9 Govt. H S for Girls Perumbavoor(Ernakulam) 0 A 5

3463 39 FOUSIA A RASHEED 8 Petta Govt. HS Kanjirappally(Kottayam) 0 B 3

1376 41 NAYEEMA BINTH VAHAB 10 SKV HS Kadampattukonam(Thiruvananthapuram) 0 B 3

6767 42 HAMNA NAJIYA.K 10 W O V H S S Muttil(Wayanad) 0 B 3

7532 50 MUNAVVAR THABSHEER C.B. 10 T. I. H. S. S. Naimarmoola(Kasaragod) 0 B 3

4807 37 SADIK E.A 9 T. M.V. H. S.S Perimpilavu(Thrissur) 0 B 3

3529 49 MUHAMMED ALTHAF 10 Govt. V H S S Deviyar Colony(Idukki) 0 C 1

715 - Musharah

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5513 25 AJMAL BABU M 10 P.P.M.H.S.S. Kottukkara(Malappuram) 1 A 5

5259 21 SHAMEELA.M 9 G. O. H. S. S. Pattambi(Palakkad) 2 A 5

6435 36 FIRDOUSE.K.T 10 GHSS VALAYAM(Kozhikode) 3 A 5

7567 26 MAHMOOD SUFAIR.E.A. 10 G. H. S. S. Cherkala Central(Kasaragod) 0 A 5

6761 49 SALIM.P 10 W O V H S S Muttil(Wayanad) 0 A 5

1609 43 HANIYA CANVEL 9 Girls H S Thevalakkara(Kollam) 0 A 5

3960 38 JURAIJ.P 10 Al Farookhia H.S. Cheranelloor(Ernakulam) 0 A 5

7051 35 IBRAHIM. T.M 9 Govt.City H.S.S.Kannur(Kannur) 0 A 5

1041 29 BISMINA .S .R 9 Govt. V.H.S.S. Kallara(Thiruvananthapuram) 0 B 3

2479 23 BUSHARA .K 10 H. S. Kakkazhom(Alappuzha) 0 B 3

3529 33 MUHAMMED ALTHAF 10 Govt. V H S S Deviyar Colony(Idukki) 0 C 1

3224 39 SHEREENA SHARAFUDEEN 10 KMHS Mevelloor(Kottayam) 0 C 1

4862 22 DULFATH. P.A. 9 K. N. M. V. H. S. S Vatanappally(Thrissur) 0 C 1

2322 41 AJEENA KHALID 9 PSV P.M. H.S.S Iravon Konni(Pathanamthitta) 0 C 1

716 - Nikhandu Nirmanam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

4861 24 FARHANA. K.A. 10 K. N. M. V. H. S. S Vatanappally(Thrissur) 1 A 5

5204 22 HANNATH .N 10 K. P. S. M. M. V. H. S. S.Varode(Palakkad) 2 A 5

6107 21 SAFOORA. K 10 G.V.H.S.S MEPPAYUR(Kozhikode) 3 A 5

5717 29 KHADEEJA.M 10 C. R. H. S. S. Velimukku(Malappuram) 0 A 5

6634 26 SALIM.K.K 10 W O H S S Pinangode(Wayanad) 0 A 5

1373 25 MUHAMMED UNAIS .A 10 AKM HS Kudavoor(Thiruvananthapuram) 0 A 5

2589 34 NASIFA .A 9 K K M G V H S S Elippakulam(Alappuzha) 0 A 5

4085 27 AFSAL. M.M 10 S N H S S Okkal(Ernakulam) 0 A 5

3820 32 ANSEERA K MOOSA 10 S N M High School Vannappuram(Idukki) 0 A 5

7393 30 MARWA. P. K 10 RAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI(Kannur) 0 B 3

1959 23 THASNI MARIYAM.U.R 9 Oachira Govt : H S S(Kollam) 0 B 3

7532 28 MUNAVVAR THABSHEER C.B. 10 T. I. H. S. S. Naimarmoola(Kasaragod) 0 B 3

3327 33 ABITHA ASHRAF 9 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 0 B 3

2321 31 SAREENA ZAINUDEEN 9 PSV P.M. H.S.S Iravon Konni(Pathanamthitta) 0 C 1

717 - Sambhashanam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

6768 21 ASHIQUE.P 10 W O V H S S Muttil(Wayanad) 1 A 5

4301 25 SHAHEEDHA NAVAS 10 Govt. H. S. S. South Ezhippuram(Ernakulam) 2 A 5

4860 24 LADEEDA. V.H. 9 K. N. M. V. H. S. S Vatanappally(Thrissur) 3 A 5

6087 31 SUMAYYA MOOSAKOYA 10 THIRUVANGOOR HSS(Kozhikode) 0 A 5

5896 30 BINSIYA . P 10 I.C.H.S.S.Santhapuram(Malappuram) 0 A 5

5255 26 NASLA.K 10 G. V. H. S. S. Koppam(Palakkad) 0 A 5

1605 27 AMEENA M 8 M S H S for Girls Mynagappally(Kollam) 0 B 3

7816 22 NAFEESATH. T.M 9 G. H. S. S. South Trikarpur(Kasaragod) 0 B 3

1149 29 SHAJNA. S 10 Al-Uthuman E. M. H. S. S.

Kazhakuttom(Thiruvananthapuram) 0 B 3

7213 32 MUHAMMEDFASIL.A 9 SABTMHigh School Thayineri(Kannur) 0 C 1

3588 23 ASEENA NAZAR 10 Govt. H.S.S. KALLAR(Idukki) 0 C 1

2306 28 SHEMEEM. S 10 PSV P.M. H.S.S Iravon Konni(Pathanamthitta) 0 C 1

718 - Sangha Ganam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5890 21 ASLA.V.C 8 SOHS Areacode(Malappuram) 1 A 5

5345 25 MUHAMMED SHAHEEN P 10 K. H. S. Kumaramputhur(Palakkad) 2 A 5

4054 29 AJMAL AZEEZ 9 Jama - Ath H S S Thandakad(Ernakulam) 3 A 5

6136 40 FATHIMA . P .K 10 MUM VHSS Vatakara(Kozhikode) 0 A 5

4759 38 SALIH THANGAL.V.A. 10 I. C. A. E. H. S. S Vadakkekad(Thrissur) 0 A 5

1149 24 SHAJNA. S 10 Al-Uthuman E. M. H. S. S.

Kazhakuttom(Thiruvananthapuram) 0 A 5

7902 36 SAHALA HANEEF T.K.M 9 M. R. V. H. S. S. Padne(Kasaragod) 0 A 5

6807 34 SAMEEM K.A. 10 G H S S Kartikulam(Wayanad) 0 A 5

7286 27 SHAFNAS A.K 9 NAMHSS PERINGATHUR(Kannur) 0 A 5

2558 26 AISHA MUHAMMED 9 R V S M H S S Prayar(Alappuzha) 0 A 5

2434 37 HASEENA SHUKKOOR 10 Govt. H.S Naranganam(Pathanamthitta) 0 A 5

1879 39 FARSANA THANSEELA S.K 10 Mylapur AKM H S S(Kollam) 0 A 5

3321 42 AMEEMA K RASHEED 10 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 0 B 3

3798 23 ABEENA K S 8 S N M High School Vannappuram(Idukki) 0 B 3

State Kalolsavam Result : HS Sanskrit 13.01.10

801 - Upanyasarachana


Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5716 45 HARITHA. K.M 10 C. B. H. S. S. Vallikkunnu(Malappuram) 1 A 5

3218 42 SOUMYA.K.S 10 St.Michaels HSS Kudavechoor(Kottayam) 2 A 5

1773 44 ASHA.U 10 East Kallada K P S P M V H S(Kollam) 2 A 5

7335 26 AMRUTHA PAVITHRAN 10 CHOTHAVOOR HS. CHAMPAD(Kannur) 3 A 5

4087 28 SMRITHI.M.KINI 10 T.D.H.S.S Mattanchery(Ernakulam) 3 A 5

6718 38 CHITHRA. MC 9 G H S S Meenangadi(Wayanad) 0 A 5

5023 35 ADHIPA.K.R 10 H. S. Peringode(Palakkad) 0 A 5

2776 46 SIVANGI.V.PAI 10 TD HSS Thuravoor(Alappuzha) 0 A 5

4712 25 SREYA M.A 10 ST. ANNE`S H S KOTTAPURAM(Thrissur) 0 A 5

6359 21 ASWATHI VISWANATH 10 NADUVANNUR HSS VAKAYAD(Kozhikode) 0 B 3

1254 43 ASWATHY. A 10 P. P. M. H. S. Karakonam(Thiruvananthapuram) 0 B 3

3570 33 SREEKUTTY VIJAYAN 9 M.M.H.S. Nariyampara(Idukki) 0 B 3

2230 23 ARATHI CHANDRAN 10 S.C H.SS Ranny(Pathanamthitta) 0 B 3

7543 36 NITHIN. C.H 10 P. B. M. E. H. S. S. Nellikkatta(Kasaragod) 0 B 3

802 - Katharachana

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

6343 30 JINSHA. P 9 Sevamandir Post Basic School,

Ramanattukara(Kozhikode) 1 A 5

7703 45 VISMAYA. A 9 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 2 A 5

1820 50 SILPA SARASAN 9 Parippally A S H S S(Kollam) 3 A 5

3105 43 LEKSHMIDEVI E. O. 10 M.D.S.H.S.S. Kottayam(Kottayam) 0 A 5

7397 26 CHASHNA SHERIN 9 KKV MEMMORIAL PANOOR HSS(Kannur) 0 A 5

2564 33 ASWATHY ASHOK 10 V M H S Krishnapuram(Alappuzha) 0 A 5

4452 31 MEERA MANOJ 9 C. J. M. A. H. S. S. Varandarappilly(Thrissur) 0 A 5

2351 32 JITHURAJ 10 Govt.H.S.S. Thottakonam(Pathanamthitta) 0 B 3

5241 38 NIVEDITHA. P. S 10 C. G. M. E. M. H. S. Ongallur(Palakkad) 0 B 3

6708 25 ASWATHY. M.S 10 Assumption H S Bathery(Wayanad) 0 B 3

1046 42 ANOOP.H.R 8 S.K.V.H.S. Nanniyode(Thiruvananthapuram) 0 B 3

5488 23 DHANYA. K 9 CHMHS Pookolathur(Malappuram) 0 B 3

4270 36 RAJITHA K R 10 S.N.D.P.H.S.S. Udayamperoor(Ernakulam) 0 B 3

803 - Kavitharachana

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

2565 36 SALUMOL. U 10 S N D P Sanskrit. H S Vallikunnam(Alappuzha) 1 A 5

6718 44 CHITHRA. MC 9 G H S S Meenangadi(Wayanad) 2 A 5

4945 21 AKHILA.P 8 C. K. C. Girls H. S Pavaratty(Thrissur) 3 A 5

4030 45 ARDRA P PRASANNAN 10 Govt. H. S. S. Poothrikka(Ernakulam) 0 A 5

7547 46 KEERTHI.B.K 9 S. G. K. H. S. Kudlu(Kasaragod) 0 A 5

5240 23 ANCY SUNDARAN 10 C. G. M. E. M. H. S. Ongallur(Palakkad) 0 A 5

2960 32 ANJITHA. C 9 NSS GHS PERUNNA(Kottayam) 0 A 5

7397 22 CHASHNA SHERIN 9 KKV MEMMORIAL PANOOR HSS(Kannur) 0 B 3

2231 49 ARYA P ANIL 10 S.C H.SS Ranny(Pathanamthitta) 0 B 3

1246 48 DEEPTHI. S 8 M. V. H. S. S. Arumanoor(Thiruvananthapuram) 0 B 3

1557 33 ARUMANA MAHENDRAN. 10 C. P. H. S. S Kuttikkadu(Kollam) 0 C 1

5914 26 ATHIRA.T 9 GHSS Pookkottumpadam(Malappuram) 0 C 1

6058 42 APARNA. B 10 POILKAVE HS(Kozhikode) 0 C 1

3571 31 TOM SCARIA 9 M.M.H.S. Nariyampara(Idukki) 0 C 1

804 - Samasyapooranam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

4222 37 SUBHA.C.MEENAKSHI 10 Samooham. H. S. North Paravoor(Ernakulam) 1 A 5

1045 29 SARATH.M.C 8 S.K.V.H.S. Nanniyode(Thiruvananthapuram) 2 A 5

4995 35 VISMAYA.M 10 C. A. H. S. Coyalmannam(Palakkad) 3 A 5

6750 21 ATHIRA. N.V 8 G H S S Meenangadi(Wayanad) 0 A 5

4450 24 ANOOP K. 9 St. Xavier` s H. S. Chevoor(Thrissur) 0 A 5

3571 27 TOM SCARIA 9 M.M.H.S. Nariyampara(Idukki) 0 A 5

7815 44 SRUTHI.V 10 M. K. S. H. S. Kuttamath(Kasaragod) 0 A 5

3106 49 VISHNUMON 9 M.D.S.H.S.S. Kottayam(Kottayam) 0 A 5

6353 23 DEEPIKA. P 10 Kunnamangalam HSS Kunnamangalam(Kozhikode) 0 A 5

5517 42 SREERAG MOHAN 9 R.H.S. Ramanattukara(Malappuram) 0 A 5

7186 31 JISHNU P 10 TAGORE VIDYANIKETHAN GOVT H S S(Kannur) 0 A 5

2668 30 VISHNU PRIYA.D 9 S K V H S Kuttemperoor(Alappuzha) 0 B 3

1528 48 ARCHANA. V 10 S.N.G.S.H.S Kadaikode(Kollam) 0 B 3

2012 33 GOVINDAN NAMPOOTHIRI 9 D. B. H. S. S. Thiruvalla(Pathanamthitta) 0 B 3

805 - Aksharaslokam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

2915 38 RUGMINI.R 10 S D V G H S Alappuzha(Alappuzha) 1 A 5

4754 25 LIPITHA A 9 G S H S ASHTAMICHIRA(Thrissur) 2 A 5

3929 26 DEVAKI K NAMBOODIRI 9 Brahmanandodhayam H. S. S. Kalady(Ernakulam) 3 A 5

7416 44 THANOOJA NAYANAR 10 Koodali HSS(Kannur) 0 A 5

2220 36 ROHITH J 9 S.C H.SS Ranny(Pathanamthitta) 0 A 5

3466 43 GREESHMA RAJU 10 SRV NSS VHSS Chirackadavu(Kottayam) 0 A 5

7764 49 SEENA K JANARDHANAN 9 Rajahs H. S. Nileshwar(Kasaragod) 0 A 5

1547 35 MEERAKRISHNA. V 10 V.G.S.S.A. H.S.S.NEDIYAVILA(Kollam) 0 A 5

6104 24 KAVYA B 10 NATIONAL HSS VATTOLI(Kozhikode) 0 A 5

1090 41 PAVITHRA.R 8 M. M. R. H. S. S. Neeramankara(Thiruvananthapuram) 0 A 5

5672 47 SAVITHRY.N.B 9 D. H. O. H. S. S. Pookkarathara(Malappuram) 0 A 5

5114 21 PRADEEP.T 10 H. S. S. Sreekrishnapuram(Palakkad) 0 A 5

6708 23 ASWATHY. M.S 10 Assumption H S Bathery(Wayanad) 0 B 3

806 - Prasnothari

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

3434 24 VINAYAK VINOD 10 DVVHSS.KUMARANALOOR(Kottayam) 1 A 5

4342 39 APARNA UNNI 10 Vidyadhiraja Vidya Bhavan E. M. H. S.

Aluva(Ernakulam) 2 A 5

5038 23 RAHULDAS 10 G. V. H. S. S. Vattenad(Palakkad) 2 A 5

7894 32 ANJANA. P 10 K. M. V. H. S. S. Kodakkad(Kasaragod) 3 A 5

7179 34 CHARUTHA V V 10 TAGORE VIDYANIKETHAN GOVT H S S(Kannur) 0 A 5

6745 25 ATHIRA. K.B 10 G H S S Meenangadi(Wayanad) 0 B 3

2776 44 SIVANGI.V.PAI 10 TD HSS Thuravoor(Alappuzha) 0 B 3

5715 45 AYSHA FARHANA. K 10 M. V. H. S. S. Ariyallur(Malappuram) 0 B 3

4526 33 DEVIKA SURENDRAN 10 H. F. C. G. H. S. Thrissur(Thrissur) 0 B 3

6342 40 SREESHNA.T 10 C. M. High School Mannur(Kozhikode) 0 C 1

1022 47 GOKUL. N.J 9 M R M K M H S S Edava(Thiruvananthapuram) 0 C 1

1756 21 AKASH.R 9 Pazhangalam R S M H S(Kollam) 0 C 1

3570 31 SREEKUTTY VIJAYAN 9 M.M.H.S. Nariyampara(Idukki) 0 0

807 - Padyamchollal

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

7210 49 SREERAG .R 8 SABTMHigh School Thayineri(Kannur) 1 A 5

7659 34 VINEETH. P 9 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 2 A 5

1548 29 ARYALEKSHMI. S 9 V.G.S.S.A. H.S.S.NEDIYAVILA(Kollam) 3 A 5

3433 43 VIGNESH NARAYANAN 9 DVVHSS.KUMARANALOOR(Kottayam) 0 A 5

1090 26 PAVITHRA.R 8 M. M. R. H. S. S. Neeramankara(Thiruvananthapuram) 0 A 5

5593 27 RASYA RAVEENDRAN 9 N.S.S. Karayogam H.S.S. Kottakkal(Malappuram) 0 A 5

4611 38 SRITHA KRISHNAN 10 N H S S IRINJALAKUDA(Thrissur) 0 A 5

2474 41 PRAVEEN. P 9 Govt. H. S. S. Ayaparambu(Alappuzha) 0 A 5

4225 39 ATHIRA BABU 8 D B H S Thrikkariyoor(Ernakulam) 0 A 5

6238 21 NIVEDYA. R 9 G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu(Kozhikode) 0 A 5

2222 46 SANTHNI ROY 9 S.C H.SS Ranny(Pathanamthitta) 0 A 5

8129 22 AMRUTHA VASUDEVAN 10 G V H S S Ambalavayal(Wayanad) 0 A 5

6792 35 SRUTHI SREEKUMAR 9 Sarvodaya H S Echome(Wayanad) 0 A 5

5000 24 AKHIL VASUDEVAN.E.U 10 G. H. S. S. Chalissery(Palakkad) 0 B 3

3569 42 VINEESHA VISWANATHAN 9 M.M.H.S. Nariyampara(Idukki) 0 B 3

808 - Prabhashanam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

3226 22 SREERAM SURESH 10 Govt Boys HSS Vaikom(Kottayam) 1 A 5

5000 48 AKHIL VASUDEVAN.E.U 10 G. H. S. S. Chalissery(Palakkad) 2 A 5

7806 25 JYOTHIS JOHNY 8 Varakkad H. S(Kasaragod) 3 A 5

6412 23 MALAVIKA SEKHAR 8 SVEMHS NANMINDA(Kozhikode) 3 A 5

7431 32 JISHNU M C 9 Iritty High School(Kannur) 0 A 5

6685 46 SARAH POULOSE 9 Assumption H S Bathery(Wayanad) 0 A 5

1442 49 ARATHY KRISHNAN 9 Govt. Model Girls H. S. S

Pattom(Thiruvananthapuram) 0 A 5

2606 24 ANJANA. S. NAIR 10 V V H S S Thamarakulam(Alappuzha) 0 A 5

4519 26 ASWATHY V N 9 H. F. C. G. H. S. Thrissur(Thrissur) 0 A 5

2209 37 ALINTA.J.B 8 S.N.V.H.S.S And V.H.S.S Angadical

South(Pathanamthitta) 0 A 5

4351 44 SITALAKSHMI.K.S 9 Vidyadhiraja Vidya Bhavan E. M. H. S.

Aluva(Ernakulam) 0 A 5

5486 36 PRANAV DEV KK 9 KKMHS Cheekode(Malappuram) 0 A 5

1480 33 SILPA CHANDRAN 10 S.K.V.V.H.S.S Thrikkannamangal(Kollam) 0 B 3

3572 42 ASHA P GEORGE 9 M.M.H.S. Nariyampara(Idukki) 0 B 3

809 - Chambuprabhashanam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5653 41 SANGEETHA UNNIKRISHNAN 10 G H S Aliparamba(Malappuram) 1 A 5

4053 40 VISHNU H 10 H.S.S Valayanchirangara(Ernakulam) 2 A 5

7696 43 MONISHA. E.V 10 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 2 A 5

6134 22 ANUNANDA .R.V. 10 GOVT. Sanskrit HSS Vatakara(Kozhikode) 3 A 5

4621 38 VISHNUPRASAD C 10 P V S H S PARAPPUKKARA(Thrissur) 0 A 5

5168 23 AKHILA .K.A 10 T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam(Palakkad) 0 A 5

1442 25 ARATHY KRISHNAN 9 Govt. Model Girls H. S. S

Pattom(Thiruvananthapuram) 0 A 5

7434 24 HARITHA. M. 9 St.Marys HSS Edoor(Kannur) 0 A 5

6828 39 ANGELTHERESAGEORGE 9 Fr. G K M H S Kaniyaram(Wayanad) 0 A 5

2915 26 RUGMINI.R 10 S D V G H S Alappuzha(Alappuzha) 0 A 5

3093 29 VIVIYENMOL M. D. 10 M.D.S.H.S.S. Kottayam(Kottayam) 0 A 5

1547 35 MEERAKRISHNA. V 10 V.G.S.S.A. H.S.S.NEDIYAVILA(Kollam) 0 A 5

2211 42 KRISHNAJA. S.G 10 S.N.V.H.S.S And V.H.S.S Angadical

South(Pathanamthitta) 0 A 5

810 - Padakam (Boys)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

4620 26 MADHAV BABU 10 N H S S IRINJALAKUDA(Thrissur) 1 A 5

5849 49 ARJUN SREEDHAR. K.N 9 PKMMHSS Edarikkode(Malappuram) 1 A 5

4371 35 SREERAM.P.U 10 Vidyadhiraja Vidya Bhavan E. M. H. S.

Aluva(Ernakulam) 2 A 5

7763 37 ASHWIN.K 10 Rajahs H. S. Nileshwar(Kasaragod) 3 A 5

7204 28 HARISHANKAR D 9 St.Mary's High School Cherupuzha(Kannur) 0 A 5

5207 30 VINAYAK.K.G 10 S. S. O. H. S. Lakkidi(Palakkad) 0 A 5

6050 47 GOUTHAM.K.S 9 THIRUVANGOOR HSS(Kozhikode) 0 A 5

3104 23 PRANAV PRABHAKARAN 9 M.D.S.H.S.S. Kottayam(Kottayam) 0 A 5

2780 42 GOKUL KRISHNA.B. 9 TD HSS Thuravoor(Alappuzha) 0 A 5

1549 32 HARIKRISHNA. R.V 9 V.G.S.S.A. H.S.S.NEDIYAVILA(Kollam) 0 B 3

2212 41 AMAL R CHANDRAN 8 S.N.V.H.S.S And V.H.S.S Angadical

South(Pathanamthitta) 0 B 3

6831 39 SIBINCHACKO 9 Fr. G K M H S Kaniyaram(Wayanad) 0 B 3

811 - Padakam (Girls)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

8926 41 ANUPAMA S 10 H. S. S. Chalavara(Palakkad) 1 A 5

5039 26 SREEJITHA. V.M 9 G. V. H. S. S. Vattenad(Palakkad) 2 A 5

4342 35 APARNA UNNI 10 Vidyadhiraja Vidya Bhavan E. M. H. S.

Aluva(Ernakulam) 3 A 5

4519 47 ASWATHY V N 9 H. F. C. G. H. S. Thrissur(Thrissur) 0 A 5

5746 49 UNNIMAYA. C.M 10 D. G. H. S. S. Tanur(Malappuram) 0 A 5

8131 38 SAIPRIYA.S.M 10 CHOTHAVOOR HS. CHAMPAD(Kannur) 0 A 5

7225 33 SARANYA ASHOK 10 Govt.Higher Secondary School Vellur(Kannur) 0 A 5

6375 43 ANAGHA GAYATRI 9 PERAMBRA HSS(Kozhikode) 0 A 5

2222 24 SANTHNI ROY 9 S.C H.SS Ranny(Pathanamthitta) 0 A 5

1440 46 ATHIRA. L. K. 10 Govt. Model Girls H. S. S

Pattom(Thiruvananthapuram) 0 A 5

1823 27 AMBILI GOPINATHAN 10 Parippally A S H S S(Kollam) 0 A 5

2776 39 SIVANGI.V.PAI 10 TD HSS Thuravoor(Alappuzha) 0 A 5

3468 28 KRISHNA UNNI 9 SRV NSS VHSS Chirackadavu(Kottayam) 0 A 5

8250 31 ATHIRA R 10 NATIONAL HSS VATTOLI(Kozhikode) 0 0

6691 23 ANUSREE. A.P 10 Assumption H S Bathery(Wayanad) 0 B 3

7669 25 AMITHA. V.V 10 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 B 3

812 - Ashtapathi (Boys)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5849 46 ARJUN SREEDHAR. K.N 9 PKMMHSS Edarikkode(Malappuram) 1 A 5

4475 45 YADHU S.MARAR 10 C. N. N. B. H. S. Cherpu(Thrissur) 2 A 5

5361 49 DINIL MOHAN 10 Bharathmatha H. S. S. Palakkad(Palakkad) 3 A 5

1467 34 KRISHNA RAJ.M.P 9 S. M. V. Model H. S. S.

Thiruvananthapuram(Thiruvananthapuram) 0 A 5

3996 23 SHYAM KRISHNAN.S 9 C.C.P.L.M.A.I.H.S. Perumanoor(Ernakulam) 0 A 5

7257 36 ARJUN.K.R 10 Mambaram HSS(Kannur) 0 A 5

2474 29 PRAVEEN. P 9 Govt. H. S. S. Ayaparambu(Alappuzha) 0 A 5

6002 28 VISHNU.P.P 8 KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI(Kozhikode) 0 A 5

1476 32 MIDHUN DAS 9 H .S Kuzhikkalidavaka(Kollam) 0 A 5

3363 27 AMAL A. KUMAR 8 N S S H S S Kidangoor(Kottayam) 0 A 5

7658 35 NANDA KISHOR. S 10 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 A 5

6553 33 VISHNUPANKAJ 9 G H S S Meppadi(Wayanad) 0 B 3

2220 26 ROHITH J 9 S.C H.SS Ranny(Pathanamthitta) 0 B 3

813 - Ashtapathi (Girls)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

2775 22 GOPIKA LAKSHMI BAI.S. 10 TD HSS Thuravoor(Alappuzha) 1 A 5

4876 31 DINI T.S. 10 S. N. T. H. S. S Natika(Thrissur) 2 A 5

3957 39 INDU.K.R. 10 Govt. H.S.S. for Girls Ernakulam(Ernakulam) 3 A 5

6238 30 NIVEDYA. R 9 G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu(Kozhikode) 0 A 5

5940 37 HARSHA. S. PANICKER 9 MTHSS Chungathara(Malappuram) 0 A 5

1446 48 VANI. V.R 9 Govt. Model Girls H. S. S

Pattom(Thiruvananthapuram) 0 A 5

2214 42 SREELAKSHMI SATHEESH 9 S.C H.SS Ranny(Pathanamthitta) 0 A 5

1777 41 LAVANYA. S.D 9 Parippally A S H S S(Kollam) 0 A 5

6813 24 ALEENAHELANSHAJI 10 Fr. G K M H S Kaniyaram(Wayanad) 0 A 5

7024 25 AMRITHASREE. K.C. 10 Kadambur Higher Secondary School(Kannur) 0 A 5

7503 47 SHREEVANI. K 10 M. S. C. H. S. Perdala Neerchal(Kasaragod) 0 A 5

5131 38 VARSHA.T.V 10 G. H. S. S. Cherpalchery(Palakkad) 0 A 5

3438 21 LEKSHMY. S 10 DVVHSS.KUMARANALOOR(Kottayam) 0 B 3

814 - Ganalapanam (Boys)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

6135 42 SOURAG M.M. 10 GOVT. Sanskrit HSS Vatakara(Kozhikode) 1 A 5

5848 23 ANIRUDH JAYAKUMAR. K 8 PKMMHSS Edarikkode(Malappuram) 2 A 5

7659 40 VINEETH. P 9 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 3 A 5

4475 22 YADHU S.MARAR 10 C. N. N. B. H. S. Cherpu(Thrissur) 0 A 5

2905 33 NEERAJ.P.S 8 T D H S S Alappuzha(Alappuzha) 0 A 5

7338 26 AKSHAY. P 10 RAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI(Kannur) 0 A 5

3380 47 AVINASH.B. 10 S.V. E.M.H.S S Ettumanoor(Kottayam) 0 A 5

5206 45 SREEHARI.S 10 S. S. O. H. S. Lakkidi(Palakkad) 0 A 5

1253 41 VISHNU PRASAD. K.P 10 P. P. M. H. S. Karakonam(Thiruvananthapuram) 0 A 5

1535 32 SANGEETH. M.T. 10 G.H.S.S PUTHUR(Kollam) 0 A 5

4283 34 JAYAKRISHNA SHENOY 9 Hidayathul Islam H.S.S. Edavanakkad(Ernakulam) 0 A 5

2324 28 MOJIN MATHEW 8 C.M.S High School Kumplampoika(Pathanamthitta) 0 A 5

6791 25 NEVIN.V.KURIAN 9 Sarvodaya H S Echome(Wayanad) 0 A 5

8494 29 SARAVAN BABU.B.S 10 M. M. R. H. S. S. Neeramankara(Thiruvananthapuram) 0 0

815 - Ganalapanam (Girls)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

6134 33 ANUNANDA .R.V. 10 GOVT. Sanskrit HSS Vatakara(Kozhikode) 1 A 5

6813 41 ALEENAHELANSHAJI 10 Fr. G K M H S Kaniyaram(Wayanad) 2 A 5

4221 23 SHIYAMOL P.J. 10 Samooham. H. S. North Paravoor(Ernakulam) 3 A 5

4905 42 SINNIA SURESH 8 S. S. G. H. S. S. PURANATTUKKARA(Thrissur) 0 A 5

5592 25 ANITHARAJ 10 N.S.S. Karayogam H.S.S. Kottakkal(Malappuram) 0 A 5

7424 45 AISWARYA N 9 St.Josephs HS Peravoor(Kannur) 0 A 5

1446 22 VANI. V.R 9 Govt. Model Girls H. S. S

Pattom(Thiruvananthapuram) 0 A 5

7504 32 SHRIVIDYA B 10 S. A. P. H. S. Agalpady(Kasaragod) 0 A 5

5362 44 LAKSHMI KRISHNAKUMAR 8 Bharathmatha H. S. S. Palakkad(Palakkad) 0 A 5

3438 24 LEKSHMY. S 10 DVVHSS.KUMARANALOOR(Kottayam) 0 A 5

1777 43 LAVANYA. S.D 9 Parippally A S H S S(Kollam) 0 A 5

2775 47 GOPIKA LAKSHMI BAI.S. 10 TD HSS Thuravoor(Alappuzha) 0 B 3

2289 34 SRADHA J.B 10 Govt H.S.S And V.H.S.S Kalanjoor(Pathanamthitta) 0 B 3

3573 28 AKSHARA G 8 M.M.H.S. Nariyampara(Idukki) 0 B 3

818 - Vandematharam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

2911 42 POOJA SURESH 10 S D V G H S Alappuzha(Alappuzha) 1 A 5

7180 35 AMITHA K V 10 TAGORE VIDYANIKETHAN GOVT H S S(Kannur) 2 A 5

7535 39 JESNY. V JOSE 10 G. V . H. S. S. For Girls Kasaragod(Kasaragod) 3 A 5

1517 32 ARYA THULASI 10 T.V.T.M.H.S Veliyam(Kollam) 0 A 5

4779 28 HARSHIDHA.P.A 10 B. C. G. H. S Kunnamkulam(Thrissur) 0 A 5

1109 31 GAYATHRI GANESH 10 Govt. Girls H. S. S.

Cottonhill(Thiruvananthapuram) 0 A 5

5942 26 ARDRA. M 9 KMHS Karulai(Malappuram) 0 A 5

6372 23 KRISHNAPRIYA G 9 PERAMBRA HSS(Kozhikode) 0 A 5

6530 36 ARSHA RAVINDRAN 10 G H S S Kaniyambetta(Wayanad) 0 A 5

5451 37 JENINE GEORGE 9 G. M. M. G. H. S. S Palakkad(Palakkad) 0 A 5

3927 21 SUCHITHRA S 9 Brahmanandodhayam H. S. S. Kalady(Ernakulam) 0 A 5

2283 48 JOSHNI RAJ 8 Govt H.S.S And V.H.S.S Kalanjoor(Pathanamthitta) 0 B 3

3364 24 AKHILA GOPAL 10 N S S H S S Kidangoor(Kottayam) 0 B 3

3570 29 SREEKUTTY VIJAYAN 9 M.M.H.S. Nariyampara(Idukki) 0 B 3

819 - Sangha Ganam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

4151 38 SHILPA. K. RAJ 10 S. N. V. Sanskrit H. S. S. North

Paravoor(Ernakulam) 1 A 5

4601 30 RADHIKA RAGHUNATH 8 L F C H S IRINJALAKUDA(Thrissur) 2 A 5

7368 24 STEPHY. P. P 10 RAJEEVGANDHI MEMORIAL HS MOKERI(Kannur) 3 A 5

6000 21 ANAGHA ASHOK 9 KADATHANAD RAJAS HS PURAMERI(Kozhikode) 0 A 5

2911 44 POOJA SURESH 10 S D V G H S Alappuzha(Alappuzha) 0 A 5

1441 48 RESHMA.S. RAVI 10 Govt. Model Girls H. S. S

Pattom(Thiruvananthapuram) 0 A 5

5224 26 HARSHASREE.S 8 P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam(Palakkad) 0 A 5

7696 49 MONISHA. E.V 10 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 A 5

6719 46 KEERTHANA. C.V 8 G H S S Meenangadi(Wayanad) 0 A 5

5745 34 ARYA. D.S 10 D. G. H. S. S. Tanur(Malappuram) 0 A 5

1518 36 SARANYA SASIDHARAN 9 T.V.T.M.H.S Veliyam(Kollam) 0 A 5

3570 27 SREEKUTTY VIJAYAN 9 M.M.H.S. Nariyampara(Idukki) 0 B 3

3203 35 ARYAMOL K.M. 8 MGMNSS HS LAKKATTOOR(Kottayam) 0 B 3

8497 43 SUBRAHMANIAN.V 10 M. M. R. H. S. S. Neeramankara(Thiruvananthapuram) 0 0

2191 22 RENJU RAJU 9 Kodumon H.S Kodumon(Pathanamthitta) 0 B 3

State Kalolsavam Result : HSS General 13.01.10

901 - Chithra Rachana - Pencil


Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

2430 36 RENJUMON.A.R 12 N. S. S. H. S. S. Kunnamthanam(Pathanamthitta) 1 A 5

6283 38 SUPARNA.S.NAIR 12 Presentation H. S. S.(Kozhikode) 1 A 5

7021 40 RAHUL SARVOTHAMAN 11 Kadambur Higher Secondary School(Kannur) 2 A 5

5519 44 HARIKRISHNAN .M.V 11 G.R.H.S. Kottakkal(Malappuram) 3 A 5

4875 43 SYAM V.S 12 Govt. Mappila H. S. S Chamakala(Thrissur) 0 A 5

7711 45 ANEESH. K 12 G. H. S. S. Balla East(Kasaragod) 0 A 5

5212 48 SUBIN V 12 G. V. H. S. S. Pathirippala(Palakkad) 0 A 5

3564 47 SIJOMON K S 11 Govt. Tribal H S S Murikkattukudy(Idukki) 0 A 5

1103 41 GOLDA.M.P 12 Govt. Girls H. S. S.

Cottonhill(Thiruvananthapuram) 0 B 3

6895 37 BINEESH N V 12 S C H S S Payyampally(Wayanad) 0 B 3

2934 46 SURAJ . S 12 Lajnathul Moh. H S S Alappuzha(Alappuzha) 0 B 3

4150 35 YADUKRISHNAN P.U 12 H. M. Y. S. H. S. S. Kottuvallikadu(Ernakulam) 0 B 3

1532 39 SAJIN. S 11 G.H.S.S Kuzhimathicad(Kollam) 0 B 3

902 - Chithra Rachana - Water Colour

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

6314 29 SREE NIHAL.S 12 Silver Hills H. S. S.(Kozhikode) 1 A 5

6283 42 SUPARNA.S.NAIR 12 Presentation H. S. S.(Kozhikode) 0 0

7021 24 RAHUL SARVOTHAMAN 11 Kadambur Higher Secondary School(Kannur) 2 A 5

7095 44 SATNA. T. V 12 St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 3 A 5

3304 33 NIKHIL CHANDRAN 11 O.L.L.H.S.S. Uzhavoor(Kottayam) 0 A 5

4990 27 UNNIKRISHNAN.C 12 G. B. H. S. S. Nemmara(Palakkad) 0 A 5

1614 28 VAISAKH. M 11 Govt: Model Boys H.S.S . Kollam(Kollam) 0 A 5

5704 25 AMRUTHA. E.H 12 C. B. H. S. S. Vallikkunnu(Malappuram) 0 A 5

7711 22 ANEESH. K 12 G. H. S. S. Balla East(Kasaragod) 0 A 5

4190 21 VAISAKH P.R 11 S. N. M. H. S. S. Moothakunnam(Ernakulam) 0 A 5

6895 32 BINEESH N V 12 S C H S S Payyampally(Wayanad) 0 B 3

2334 23 RESHMA. P. R 12 Marthoma H.S.S Pathanamthitta(Pathanamthitta) 0 B 3

4451 34 AMALDEV K S 12 G. H. S. S. Peringottukara(Thrissur) 0 B 3

3835 31 ANCHITHA TERESA GEORGE 11 St. George`s H S Muthalakodam(Idukki) 0 B 3

1252 26 SUBS RAJ. S 11 St. John`s H. S. S. Undancode(Thiruvananthapuram) 0 C 1

2907 30 AMAL SIBY 11 H S S Thiruvampady(Alappuzha) 0 C 1

903 - Chithra Rachana - Oil Colour

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

6314 50 SREE NIHAL.S 12 Silver Hills H. S. S.(Kozhikode) 1 A 5

7095 36 SATNA. T. V 12 St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 2 A 5

4190 49 VAISAKH P.R 11 S. N. M. H. S. S. Moothakunnam(Ernakulam) 3 A 5

1321 37 KRISHNA. P.S 12 Govt. Model HSS For Boys

Attingal(Thiruvananthapuram) 0 A 5

2934 39 SURAJ . S 12 Lajnathul Moh. H S S Alappuzha(Alappuzha) 0 A 5

7847 45 SOORAJ KAKKARAYIL 12 G. H. S. S. Udinoor(Kasaragod) 0 B 3

6753 40 NAYANA V. SABU 11 Vijaya H S S Pulpally(Wayanad) 0 B 3

5212 46 SUBIN V 12 G. V. H. S. S. Pathirippala(Palakkad) 0 B 3

1533 44 GIRILAL.T 11 D.V.N.S.S.H.S.S POOVATTOOR(Kollam) 0 C 1

2334 38 RESHMA. P. R 12 Marthoma H.S.S Pathanamthitta(Pathanamthitta) 0 C 1

5705 47 ALOK. E 12 C. B. H. S. S. Vallikkunnu(Malappuram) 0 C 1

4897 42 ABHIRAMI.P 11 V. B. H. S. S. THRISSUR(Thrissur) 0 C 1

3442 43 UNNI T.SURENDRAN 12 DVVHSS.KUMARANALOOR(Kottayam) 0 0

8952 48 VIVEK KUMAR.V.H 12 Govt. H. S. S. Neyyattinkara(Thiruvananthapuram) 0 0

3640 41 FLEMIN JOSE 12 St. Sebastian`s H S S Vazhithala(Idukki) 0 0

904 - Cartoon

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

1575 35 BOSIN.P.S 12 VHSS And HSS Thadicadu(Kollam) 1 A 5

3304 45 NIKHIL CHANDRAN 11 O.L.L.H.S.S. Uzhavoor(Kottayam) 2 A 5

2296 46 KIRAN.V 12 Govt H.S.S Konni(Pathanamthitta) 3 A 5

7847 38 SOORAJ KAKKARAYIL 12 G. H. S. S. Udinoor(Kasaragod) 3 A 5

5006 39 SHINAJ MON.P.K 12 G. H. S. S. Kumaranellur(Palakkad) 0 A 5

4942 43 TITTY JACOB 12 G. H. S. S. PUNUKUNNAM(Thrissur) 0 A 5

6110 50 ALLI.M.SUDHAN 12 Memunda HSS(Kozhikode) 0 A 5

4271 40 ANANDHU. C.B 12 Govt. HSS And V.H.S.S Njarakkal(Ernakulam) 0 B 3

7208 48 NIPIN NARAYANAN 12 Tagore Memorial Higher Secondary School

Vellora(Kannur) 0 B 3

6561 36 VINEETH. V 12 G H S S Thariode(Wayanad) 0 B 3

3633 47 NIVIN SEBASTIAN 12 M.E.M.H.S.S. Peermade(Idukki) 0 B 3

1031 37 VISHNU. U.V 11 S N V H S S Anad(Thiruvananthapuram) 0 C 1

2705 49 RAJEEV S 12 N S Boys H S S Mannar(Alappuzha) 0 C 1

905 - Collage

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

2704 33 AKHIL GOPI 12 N S Boys H S S Mannar(Alappuzha) 1 A 5

1321 23 KRISHNA. P.S 12 Govt. Model HSS For Boys

Attingal(Thiruvananthapuram) 2 A 5

3329 27 NANDHANA VISWAN 12 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 3 A 5

7621 35 SHYAM PRANAV. K 11 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 A 5

3736 32 CHARLY XAVIER 12 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 0 A 5

6997 30 ATHIRA S ASHOK 12 St.Joseph`s HSS Thalassery(Kannur) 0 A 5

6110 34 ALLI.M.SUDHAN 12 Memunda HSS(Kozhikode) 0 B 3

6733 21 MUHAMMED SHAHIL.C 12 G H S S Kakkavayal(Wayanad) 0 B 3

4288 24 ANEESH HARIDAS 11 M T M H S Pampakuda(Ernakulam) 0 B 3

2296 25 KIRAN.V 12 Govt H.S.S Konni(Pathanamthitta) 0 B 3

5119 28 VYSAKH. K 11 G. H. S. S. Cherpalchery(Palakkad) 0 C 1

4871 29 FAHAD.C.I 12 H. S Chentrappinni(Thrissur) 0 C 1

1916 26 SREEKUTTAN 11 Kuzhithura Govt: F H S S(Kollam) 0 C 1

906 - Sasthreeya Sangeetham(Boys)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

3129 27 HARIKRISHNAN . N 12 M.D.S.H.S.S. Kottayam(Kottayam) 1 A 5

1485 46 KAPIL. R NAIR 12 St. Gregorios H .S .S Kottarakara(Kollam) 2 A 5

4291 33 MANU G KRISHNAN 12 Govt. H. S. S. Edathala(Ernakulam) 3 B 3

5408 21 AKHIL KRISHNAN. J 12 Bharathmatha H. S. S. Palakkad(Palakkad) 0 B 3

2635 30 ANANTHAKRISHNAN.R 12 St. John`s H S S Mattom(Alappuzha) 0 B 3

5527 23 ARUN MOHAN 12 M.S.P.H.S.S. Malappuram(Malappuram) 0 B 3

7047 34 KALESH. V 11 St.Michael`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 0 B 3

6315 28 ANAND.M.K 12 Silver Hills H. S. S.(Kozhikode) 0 B 3

7622 44 JAWAHAR PANKAJ 11 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 B 3

1040 43 SANTHI BHOOSHAN 12 Govt. V & H S S Vellanad(Thiruvananthapuram) 0 B 3

4490 45 VISHNU VIJAY 11 Donbosco Mannuthy(Thrissur) 0 B 3

2101 32 JOBIN GEORGE 11 A. M. M. H. S. S. Edayaranmula(Pathanamthitta) 0 B 3

6829 47 VYSAKH.E.P 12 G M H S S Vellamunda(Wayanad) 0 C 1

1319 49 RIJIN. S 12 Sr.Elizabeth Joel C S I E M H S S

Attingal(Thiruvananthapuram) 0 0

907 - Sasthreeya Sangeetham(Girls)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

1104 28 BHAIRAVI.M.R 12 Govt. Girls H. S. S.

Cottonhill(Thiruvananthapuram) 1 A 5

1713 46 ANJANA S 11 Elampalloor S N S M H S(Kollam) 2 A 5

3737 29 PALLAVI KUMAR 11 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 3 A 5

5171 31 VIJAYASREE HARIDAS 12 T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam(Palakkad) 3 A 5

7713 34 AMRUTHA KRISHNAN.P 11 L F Girls H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 A 5

4830 21 SHEETHAL.M.S 11 Bethany St. John`s E. M. H. S

Kunnamkulam(Thrissur) 0 A 5

4312 43 VISHNUPRIYA V SHENOY 12 Govt Boys H S S Aluva(Ernakulam) 0 A 5

8181 41 POOJA SURESH 12 GVHSS MADAPPALLI(Kozhikode) 0 A 5

6787 30 GANGA DAS 11 G H S S Meenangadi(Wayanad) 0 A 5

1061 47 NEETHU. G 12 Carmel E. M. Girls H. S. S.

Vazhuthacaud(Thiruvananthapuram) 0 0

7097 37 HARSHA KISHORE 12 St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 0 A 5

5730 42 SANDRA.K.M 12 G. H. S. S. Maranchery(Malappuram) 0 B 3

2909 32 NIDHI.S.J 11 T D H S S Alappuzha(Alappuzha) 0 B 3

3276 26 SILPA.S.NAIR 11 NSS HSS Karukachal(Kottayam) 0 B 3

6430 44 SWETHA. P.P 12 MIM HSS PERODE(Kozhikode) 0 B 3

2326 36 SRUTHY.G.RAJ 11 Govt. H.S.S Omalloor(Pathanamthitta) 0 B 3

910 - Mappilappattu (Boys)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5625 27 SHIFIN ROSHAN. K 11 H.M.Y.H.S.S. Manjeri(Malappuram) 1 A 5

4623 40 MUHAMMED SIYAD 12 G M B H S S IRINJALAKUDA(Thrissur) 2 A 5

2567 25 ALTHAF SHOWKATH. M 12 V V H S S Thamarakulam(Alappuzha) 2 A 5

7821 33 MUHAMMED.K 12 P.M.S.A.P.T.S. V. H. S. S.

Kaikottukadavu(Kasaragod) 3 A 5

8730 32 MUHAMMED SHAHEEN.M.P 11 M M H S S Thalassery(Kannur) 0 A 5

6345 31 SAYED MOHAMMED NAZEEM 11 Farook Higher Secondary School, Farook College

(PO)(Kozhikode) 0 A 5

1542 30 ALTHAF A 12 J.J.H.S AMBALATHUMBHAGOM(Kollam) 0 A 5

2458 45 ANANTHU A 12 N.S.S H.S.S Thattayil(Pathanamthitta) 0 A 5

5260 42 MUHAMMED ABDUL RAHMAN.E.M 11 G. O. H. S. S. Pattambi(Palakkad) 0 A 5

7403 29 MUHAMMED JISHAD. V. A 12 GHS Kottayam Malabar(Kannur) 0 A 5

1025 35 JEEVAN RAM. J 11 St.Joseph`s Anchuthengu(Thiruvananthapuram) 0 B 3

8566 37 ABDULLA SANI.R 11 Technical Higher Secondary School

Thiruthiyad(Kozhikode) 0 0

4052 24 AKHIL .K.R 12 Jama - Ath H S S Thandakad(Ernakulam) 0 B 3

3183 43 JITHIN JACOB ANTHRAYOSE 12 Crossroads English Medium School Pampady(Kottayam) 0 B 3

6742 36 NISAMUDHEEN. A 12 G H S S Moolankave(Wayanad) 0 B 3

3836 39 AJMAL SHAMSUDEEN 11 St. George`s H S Muthalakodam(Idukki) 0 C 1

911 - Mappilappattu (Girls)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

7274 25 SHAHANA M K 12 RAMAVILASAM HSS . CHOKLI(Kannur) 1 A 5

5626 39 SITHRATHUL MUNTHAHA. P.V 12 H.M.Y.H.S.S. Manjeri(Malappuram) 2 A 5

4191 34 AMIN SAFANA P.M 12 S. N. M. H. S. S. Moothakunnam(Ernakulam) 3 A 5

4626 23 AHANA NOUSHAD 11 S N H S S IRINJALAKUDA(Thrissur) 0 A 5

6511 48 SIMJA DAS 12 S K M J H S S Kalpetta(Wayanad) 0 A 5

1066 35 SABNA FAZIL 12 Carmel E. M. Girls H. S. S.

Vazhuthacaud(Thiruvananthapuram) 0 A 5

7640 42 ANKITHA. M.R 12 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 A 5

8170 29 FEMINA YOOSAF.A.C 12 NOCHAD HSS(Kozhikode) 0 A 5

5448 30 SHANA. A.S 12 H. S. Puliyaparamba(Palakkad) 0 A 5

1564 44 SUMAYYA.K.R 12 V. V. H. S. S Poredom(Kollam) 0 A 5

2440 45 SMITHA P. THOMAS 11 St. Thomas H.S.S Kozhencherry(Pathanamthitta) 0 B 3

6433 22 NAJIYA K.K 11 TIM GHSS NADAPURAM(Kozhikode) 0 B 3

3534 41 ANJU BABU 12 T. H. S. S. Muttom(Idukki) 0 B 3

2639 37 SUBEENA. B 12 C B M H S Nooranad(Alappuzha) 0 C 1

3330 46 RINUMOL. K.S 11 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 0 C 1

912 - Kathakali Sangeetham (Boys)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

1573 31 KRISHNAMOORTHY R 11 Sabarigiri HSS Anchal(Kollam) 1 A 5

4291 45 MANU G KRISHNAN 12 Govt. H. S. S. Edathala(Ernakulam) 2 A 5

1042 49 YADUKRISHNAN 12 Govt. Boys H.S.S. Mithirmala(Thiruvananthapuram) 3 A 5

5656 40 SREELAL.M.M 12 THSS Vattamkulam(Malappuram) 0 A 5

4898 26 KRISHNAN.K.N 11 V. B. H. S. S. THRISSUR(Thrissur) 0 A 5

2143 29 AJO JOSEPH 11 S. V. G. V. H. S. S Kidangannur(Pathanamthitta) 0 A 5

6340 41 ARUN P A 11 Chinmaya E. M. H. S. S.(Kozhikode) 0 A 5

3657 44 RAMATHEERTHAN P.A 11 St. Augustine`s H. S. S. Karimkunnam(Idukki) 0 A 5

2706 21 GOKUL NATH R 11 N S Boys H S S Mannar(Alappuzha) 0 A 5

3252 33 GOKUL P 11 Govt VHSS Kanakkary(Kottayam) 0 A 5

5210 43 SREENATH.G.MENON 12 S. D. A. H. S. Kaniampuram(Palakkad) 0 A 5

7275 27 AKHILRAJ K 12 RAMAVILASAM HSS . CHOKLI(Kannur) 0 A 5

6896 48 ABEY P GEORGEKUTTY 12 S C H S S Payyampally(Wayanad) 0 B 3

913 - Kathakali Sangeetham (Girls)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5171 49 VIJAYASREE HARIDAS 12 T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam(Palakkad) 1 A 5

1910 24 GAYATHRI. B 12 Chathannoor N S S H S S(Kollam) 1 A 5

5651 37 SHILPA. PV 12 G G V H S S Perinthalmanna(Malappuram) 1 A 5

6141 39 SANDHYA KRISHNA K T 12 Govt HSS Vatakara Puthur(Kozhikode) 2 A 5

6164 48 SREELAKSHMI .J 11 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 0 0

1104 47 BHAIRAVI.M.R 12 Govt. Girls H. S. S.

Cottonhill(Thiruvananthapuram) 3 A 5

7713 35 AMRUTHA KRISHNAN.P 11 L F Girls H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 A 5

3737 23 PALLAVI KUMAR 11 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 0 A 5

4160 31 K. ASWATHY 12 S. N. V. Sanskrit H. S. S. North

Paravoor(Ernakulam) 0 A 5

3331 26 GOPIKA. G 11 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 0 A 5

7007 22 SMRITHI SAJEEVAN 12 A K G S Govt. H. S. S. Peralasseri(Kannur) 0 A 5

4670 44 SREEDEVI .A.K 11 G G V H S S IRINJALAKUDA(Thrissur) 0 A 5

2242 32 L.K.LAKSHMI MANICKYAM 11 S.C H.SS Ranny(Pathanamthitta) 0 A 5

2570 36 APARNA VENUGOPAL 11 V V H S S Thamarakulam(Alappuzha) 0 A 5

6880 33 GEETHY ROSE JOHNS 11 S H H S S Dwaraka(Wayanad) 0 B 3

914 - Clarinet / Bugle

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

2830 26 SUJI C.S 12 S F A HSS Arthunkal(Alappuzha) 1 A 5

4162 27 BINU SADANANDAN 12 Sree Narayana H. S. S. North Paravoor(Ernakulam) 2 A 5

3260 28 DILJITH T V 12 Govt HSS Peruva(Kottayam) 3 A 5

7102 42 SHIGHA CLINT NELSON 12 St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 0 A 5

6165 48 KRISHNA GOPINATH . K 12 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 0 B 3

7549 37 ANOOP.P 12 C.J. H.S.S. Chemnad(Kasaragod) 0 B 3

4624 36 SHAHANA P.M 12 G M B H S S IRINJALAKUDA(Thrissur) 0 0

1156 39 ANANDHU.U.A 12 Muslim Girls H. S. S.

Kaniyapuram(Thiruvananthapuram) 0 0

915 - Nadaswaram

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

2626 45 SATHEESH SATHYAN 12 Padanilam H S S Nooranad(Alappuzha) 1 A 5

3445 33 AKHIL V NAIR 11 NSSHSS KARAPUZHA(Kottayam) 2 C 1

5285 30 KRISHNARAJ.H 12 G. S. M. H. S. S. Thattamangalam(Palakkad) 0 0

916 - Violin - Western

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

3092 35 JAISON C JOHN 11 M.T.S.H.S.S. Kottayam(Kottayam) 1 A 5

4296 30 VYSAKH BEJOY 11 St. Ann`s E. M. H. S. Eloor(Ernakulam) 2 A 5

4495 34 JISNA JOY 11 S. H. C. G. H. S. S. Thrissur(Thrissur) 3 A 5

5706 22 HEMANTH JOY 12 C. B. H. S. S. Vallikkunnu(Malappuram) 3 A 5

6292 26 AKASH DEV.T.K 12 G. F. H. S. S. Puthiyappa(Kozhikode) 0 A 5

1060 24 ASHEEN PREM 11 Chinmaya Vidyalayam

Vazhuthacaud(Thiruvananthapuram) 0 A 5

9482 33 ANJALI.K 11 Chinmaya E. M. H. S. S.(Kozhikode) 0 0

6625 27 ASHOK KUMAR V.G. 11 N S S E H S S Kalpetta(Wayanad) 0 A 5

7102 25 SHIGHA CLINT NELSON 12 St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 0 A 5

5172 21 VINAYAKUMAR .K 12 T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam(Palakkad) 0 A 5

3505 29 JOSEMON ROY 12 S N D P V H S S Adimali(Idukki) 0 A 5

7797 23 GITTU JOY 11 St. Thomas H. S. S. Thomapuram(Kasaragod) 0 A 5

2608 28 HARI .S 12 K K M G V H S S Elippakulam(Alappuzha) 0 A 5

1540 32 ABHIMANYU.S.PILLAI 12 G.V.H.S.S KULAKKADA(Kollam) 0 A 5

2213 31 ALEENA J.B 11 S.N.V.H.S.S And V.H.S.S Angadical

South(Pathanamthitta) 0 B 3

919 - Odakkuzhal

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

4900 40 SARANYA.T. 12 V. B. H. S. S. THRISSUR(Thrissur) 1 A 5

7436 45 SRUTHI.K.P 11 GHSSPala(Kannur) 2 B 3

6456 32 ASWATHI MAHENDRAN 11 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 3 B 3

1068 48 KRISHNASREE .B 11 Carmel E. M. Girls H. S. S.

Vazhuthacaud(Thiruvananthapuram) 0 B 0

2090 26 ANOOP S 11 St. Thomas H. S. S. Eruvellipra(Pathanamthitta) 0 C 1

6873 43 HARIMURALI J. DEVADAS 11 S H H S S Dwaraka(Wayanad) 0 C 1

5374 42 ANITH. S 11 G. V. H. S. S. Malampuzha(Palakkad) 0 0

1545 33 ARCHITH. S 11 V.G.S.S.A. H.S.S.NEDIYAVILA(Kollam) 0 0

4142 25 VISHNU RAVI 12 S N D P H S S Muvattupuzha(Ernakulam) 0 0

5685 38 LAKSHMI.P 12 M. E. S. H. S. S. Irimbiliyam(Malappuram) 0 0

920 - Veena / Vichithraveena

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

1069 22 SARANYA .B. MANGAL 12 Carmel E. M. Girls H. S. S.

Vazhuthacaud(Thiruvananthapuram) 1 A 5

6108 23 AVANTHIKA SURESH 11 G.V.H.S.S PAYYOLI(Kozhikode) 2 B 3

7047 24 KALESH. V 11 St.Michael`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 3 B 3

5970 21 ARDRA.B.R 11 VMCGHSS Wandoor(Malappuram) 0 B 3

4901 29 TARA.R 12 V. B. H. S. S. THRISSUR(Thrissur) 0 B 3

8102 32 VARSHA.R.S 12 Karunagappally B H S S(Kollam) 0 C 1

4997 30 LIPI. K.S 12 G. H. S. S. Peringottukurissi(Palakkad) 0 C 1

1599 27 KARTHIKA J. PRASAD 11 St. Goretti HSS Punalur(Kollam) 0 C 1

3424 28 SREERANJINI JAGADEESAN 12 St.Mary`s H S S Bharananganam(Kottayam) 0 C 1

3989 25 DAZZLE MARY ANTONY 12 St. Teresa`s C.G.H.S.S. Ernakulam(Ernakulam) 0 0

6845 26 ASWATHY JAYAKUMAR 12 St. Joseph's H S S Kallody(Wayanad) 0 0

8047 31 CHANDINI.V.K 12 Kanikkamatha H. S. S. Palakkad(Palakkad) 0 0

921 - Triple / Jazz - Western

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

3253 48 JEO JACOB 11 Govt VHSS Kanakkary(Kottayam) 1 A 5

4299 49 NIJIN JOSE. C 12 Rajagiri H. S. Kalamassery(Ernakulam) 2 A 5

3837 45 SUREJ SIMON 12 St. George`s H S Muthalakodam(Idukki) 3 A 5

5774 44 SARATHKUMAR.A.B 11 Navamukunda H. S. S. Thirunavaya(Malappuram) 0 B 3

6155 34 ATUL. P.M 11 M. C. C. H.S.S .Calicut(Kozhikode) 0 B 3

6763 42 RYNU JOHN 11 G H S S Panamkandy(Wayanad) 0 B 3

7049 38 VISHNU SHYAM 11 St.Michael`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 0 B 3

1413 27 AMRUTHA MOHAN 12 Holy Angel`s Convent H. S.(Thiruvananthapuram) 0 C 1

4537 21 JOHN K.P. 11 ST. SEBASTIAN`S H S S KUTTIKKAD(Thrissur) 0 C 1

5398 39 SWATHIKA.S.NAIR 12 St. Thomas C. E. M. G. H. S. Olavakode(Palakkad) 0 C 1

2102 47 LIJO PHILIP ABRAHAM 12 A. M. M. H. S. S. Edayaranmula(Pathanamthitta) 0 C 1

1692 35 AKHIL AJAYAN 11 Krist Raj H.S.S. Kollam(Kollam) 0 0

7517 46 HEMANTH.T.V 12 C. H. S. S. Chattanchal(Kasaragod) 0 0

923 - Mrudamgam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5450 40 ARAVIND. C 11 P. M. G. H. S. S. Palakkad(Palakkad) 1 A 5

6431 31 MANU SANKAR. R 12 MIM HSS PERODE(Kozhikode) 2 A 5

1615 43 VINU KRISHNA 11 S.N. Trust H.S.S. Kollam (Kollam) 3 A 5

7206 32 ABHIJITH.E 12 N.S.S.M.H.S.S Payyannur(Kannur) 0 B 3

5658 22 PRANAV.G.R 11 D. H. O. H. S. S. Pookkarathara(Malappuram) 0 B 3

1237 25 JISHNU G.NATH 11 Govt. H. S. S. Kulathummel(Thiruvananthapuram) 0 B 3

2931 45 NANDA KUMAR.K 12 T D H S S Alappuzha(Alappuzha) 0 B 3

2350 38 VIPIN RAJ 12 N.S.S. Boys H.S.S Pandalam(Pathanamthitta) 0 B 3

4259 42 MANU V M 11 St. Ignatious H.S.S And V.H.S.S.

Kanjiramattom(Ernakulam) 0 C 1

4943 30 DEVADEVAN M.J 11 G. H. S. S. PUNUKUNNAM(Thrissur) 0 C 1

2966 49 SREEJITH J 12 KRISTHUJYOTHY EMHS CHETHIPUZHA(Kottayam) 0 C 1

3584 33 UNNIMAYA. S 12 Govt. H.S.S. KALLAR(Idukki) 0 0

6564 26 AMAL DEV.G.A 11 W O H S S Pinangode(Wayanad) 0 0

925 - Thabala

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

7277 21 SHAMJITH R K 11 RAMAVILASAM HSS . CHOKLI(Kannur) 1 A 5

6268 25 ALWIN K JOSE 12 SAVIO H. S. S. Devagiri(Kozhikode) 2 A 5

5782 24 SIBINRAJ. K 12 M. M. M. H. S. S. Kuttayi(Malappuram) 2 A 5

5175 28 SACHILBEN VETTATH 12 T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam(Palakkad) 3 A 5

4930 31 AJITH K PRAKASH 12 S. R. K. G. V. M. H. S. S. PURANATTUKARA(Thrissur) 0 A 5

1419 32 JAYALAL .J 12 Christ Nagar E. H. S. S.(Thiruvananthapuram) 0 B 3

2299 23 AKHIL.R 12 Govt H.S.S Konni(Pathanamthitta) 0 B 3

7511 34 SAI PRAKASH.S 11 H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer(Kasaragod) 0 B 3

3625 33 AJO AUGUSTINE 12 St.Philomina`s H.S.S Upputhara(Idukki) 0 C 1

2819 26 VINU R 12 Govt HSS Thirunelloor(Alappuzha) 0 C 1

6874 29 AMALJITH SEBASTIAN 11 S H H S S Dwaraka(Wayanad) 0 C 1

4088 27 GOSHREENATH G.NAIK 12 E.M .Govt. H.S.S. FortKochi(Ernakulam) 0 C 1

7622 35 JAWAHAR PANKAJ 11 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 0

1477 22 JITHIN RAJ 11 Govt. V. H. S And B .H. S Kottarakara(Kollam) 0 C 1

3274 30 PRAVEEN. P.Y 12 Muslim HSS Kangazha(Kottayam) 0 0

926 - Ottanthullal (Boys)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

4752 21 VARUN RAJAN 11 S N D P H S S PALISSERY(Thrissur) 1 A 5

7008 25 JISHNU PAVITHRAN 12 A K G S Govt. H. S. S. Peralasseri(Kannur) 2 A 5

5409 33 RAHUL.P. R 12 Bharathmatha H. S. S. Palakkad(Palakkad) 2 A 5

6395 40 ATHUL RAVEENDRAN 12 NOCHAD HSS(Kozhikode) 3 A 5

2331 31 AKHIL RAJENDRAN 12 T.T.T.M.V.H.S.S Vadasserikkara(Pathanamthitta) 0 A 5

1917 26 ABHIJITH. B 12 Kuzhithura Govt: F H S S(Kollam) 0 A 5

5529 48 VISHNU . P 11 M.S.P.H.S.S. Malappuram(Malappuram) 0 A 5

2932 38 SAILESH.P 12 T D H S S Alappuzha(Alappuzha) 0 A 5

3261 44 JAYAKRISHNAN NAIR P.J. 11 SMV NSS HSS Kallara(Kottayam) 0 A 5

1044 24 ARUNKRISHNAN.K 12 Govt. V & H.S.S. Vithura(Thiruvananthapuram) 0 A 5

7625 49 SIDDHARTH RAVINDRAN 11 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 A 5

927 - Ottanthullal (Girls)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

1420 38 AKHILA ASHOK 11 Christ Nagar E. H. S. S.(Thiruvananthapuram) 1 A 5

4827 27 JAYAPRABHA.S 12 Bethany St. John`s E. M. H. S

Kunnamkulam(Thrissur) 2 A 5

8378 34 GEETHU S.J 11 Carmel E. M. Girls H. S. S.

Vazhuthacaud(Thiruvananthapuram) 0 0

2376 25 KOKILA B. NAIR 12 St. Theresas B. C. H. S. S.

Chengaroor(Pathanamthitta) 3 A 5

7964 39 USHADEVI. K.V 12 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 A 5

6434 37 VISHAKA V.R 11 TIM GHSS NADAPURAM(Kozhikode) 0 A 5

6897 35 SITHARA N K 12 S C H S S Payyampally(Wayanad) 0 A 5

8929 23 ATHIRA SOMAN 11 Presentation H. S. S.(Kozhikode) 0 0

8981 33 SANDHYA.K 12 Zamorin's H. S. S. Kozhikode(Kozhikode) 0 0

7406 24 SREELAKSHMI.M 11 GHSS Kuthuparamba(Kannur) 0 A 5

3990 31 KAVYA MADHAV 11 St. Teresa`s C.G.H.S.S. Ernakulam(Ernakulam) 0 A 5

2492 36 REVATHI. M. NAIR 12 S N M H S Purakkad(Alappuzha) 0 A 5

5970 22 ARDRA.B.R 11 VMCGHSS Wandoor(Malappuram) 0 A 5

6764 28 SANDRA VARGHESE 11 St. Joseph`s E H S S Bathery(Wayanad) 0 A 5

8076 40 SWETHA AJITH 11 G.G.H.S. Malappuram(Malappuram) 0 0

5198 26 SREEVEENA.P 12 L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam(Palakkad) 0 A 5

8983 30 ATHIRA.K.J 11 Madathil B J S M H S S(Kollam) 0 A 5

1592 32 DRISHYA GOPI 11 HSS for Boys Punalur(Kollam) 0 A 5

3314 29 LAKSHMI S 12 AM HSS Kalaketty(Kottayam) 0 A 5

3512 21 ANJU ANTONY 12 Fathima Matha Girls H S S Koompanpara(Idukki) 0 B 3

928 - Kathakali (Boys)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

2703 42 ADARSH M A 12 N S Boys H S S Mannar(Alappuzha) 1 A 5

4267 38 AKHIL P A 12 K.P.M.H.S.S. Poothotta(Ernakulam) 2 A 5

1178 49 AMAL BABU 11 Jyothi Nilayam H. S. S. St.

Andrews(Thiruvananthapuram) 3 A 5

6314 44 SREE NIHAL.S 12 Silver Hills H. S. S.(Kozhikode) 0 C 1

929 - Kathakali (Girls)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

1414 40 SREEDEVI S 12 Holy Angel`s Convent H. S.(Thiruvananthapuram) 1 A 5

5446 49 ARYA. K.P 11 G. M. M. G. H. S. S Palakkad(Palakkad) 1 A 5

2627 42 REMYA KRISHNAN 11 B H H S S Mavelikara(Alappuzha) 2 A 5

3332 36 MEERA. M 11 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 3 A 5

2147 32 NEETHU KRISHNAN 12 S. V. G. V. H. S. S Kidangannur(Pathanamthitta) 0 A 5

6341 45 AMRITHA ARAVIND 12 Silver Hills H. S. S.(Kozhikode) 0 A 5

3956 33 SREELAKSHMI SUKUMARAN 11 Sacred Heart H.S.S. Thevara(Ernakulam) 0 A 5

4902 34 ANJANA.R 12 V. B. H. S. S. THRISSUR(Thrissur) 0 A 5

5872 29 REKHA UNNIKRISHNAN 12 PKMMHSS Edarikkode(Malappuram) 0 A 5

4496 22 JAHANARA K A 11 S. H. C. G. H. S. S. Thrissur(Thrissur) 0 0

5685 46 LAKSHMI.P 12 M. E. S. H. S. S. Irimbiliyam(Malappuram) 0 A 5

8425 25 ARYA SURENDRAN.P 11 Providence Girls H. S. S(Kozhikode) 0 0

7103 35 SWATHI. D. R 12 St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 0 A 5

1912 41 KEERTHANA MADHU 11 Chathannoor N S S H S S(Kollam) 0 C 1

932 - Bharathanatyam (Boys)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

2327 29 AKHIL. P. MOHAN 11 Catholicate H.S.S Pathanamthitta(Pathanamthitta) 1 A 5

1322 50 ABHIMANUE. V.L 11 Govt. Model HSS For Boys

Attingal(Thiruvananthapuram) 2 A 5

2703 30 ADARSH M A 12 N S Boys H S S Mannar(Alappuzha) 3 A 5

1690 28 PREMCHAND. R 12 Krist Raj H.S.S. Kollam(Kollam) 0 A 5

6270 31 AMALNATH.K 11 G. H. S. S Peringolam(Kozhikode) 0 A 5

5410 32 ADITHYA. A 12 Bharathmatha H. S. S. Palakkad(Palakkad) 0 A 5

6321 27 ABHINAV.M.R 11 Silver Hills H. S. S.(Kozhikode) 0 0

5659 45 MIDHUN.K.T 11 D. H. O. H. S. S. Pookkarathara(Malappuram) 0 A 5

4193 48 ATHUL KRISHNA K.S 12 S. N. M. H. S. S. Moothakunnam(Ernakulam) 0 A 5

4872 34 ROHITH N AJAYAN 11 V. P. M. S. N. D. P. H. S. S Kazhimpram(Thrissur) 0 A 5

3217 35 HEMANTH LEKSHMAN 11 SMSN HSS Vaikom(Kottayam) 0 A 5

7278 44 MITHUN P 11 RAMAVILASAM HSS . CHOKLI(Kannur) 0 B 3

7712 49 VIVEK. B 11 G. H. S. S. Balla East(Kasaragod) 0 B 3

6814 36 SAYANTH .A.S 11 G H S S Thalapuzha(Wayanad) 0 C 1

3585 39 SARATH SASIKUMAR 12 Govt. H.S.S. KALLAR(Idukki) 0 C 1

933 - Bharathanatyam (Girls)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

4903 32 MEERA SREENARAYANAN 11 V. B. H. S. S. THRISSUR(Thrissur) 1 A 5

7105 40 CHAITHRA UDAYARAJ 12 St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 2 A 5

4141 35 POOJA ANNA RAJU 12 S N D P H S S Muvattupuzha(Ernakulam) 3 A 5

5809 33 MITHULA. K.P 11 St. Paul's EMHSS Thenhipalam(Malappuram) 0 A 5

8748 37 SNEHA.M 12 St. Joseph`s H. S. S Pavaratty(Thrissur) 0 0

8471 39 PARVATHI UDAYARAJ 11 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 0 A 5

1657 50 RESHMA MURALI 11 Govt. H.S.S. West Kollam(Kollam) 0 A 5

3955 21 ASWATHY JUGESH 12 Sacred Heart H.S.S. Thevara(Ernakulam) 0 A 5

5445 43 BHAGYALAKSHMI. S 12 G. M. M. G. H. S. S Palakkad(Palakkad) 0 A 5

6341 49 AMRITHA ARAVIND 12 Silver Hills H. S. S.(Kozhikode) 0 A 5

8639 31 DIVYA CHANDRAN 11 Govt. Girls H. S. Parayancheri(Kozhikode) 0 0

1420 29 AKHILA ASHOK 11 Christ Nagar E. H. S. S.(Thiruvananthapuram) 0 A 5

2757 25 MAHALEKSHMI S 12 SNHSS Sreekandeswram(Alappuzha) 0 B 3

5912 27 ABHIJNA SURESH 11 SVVHSS Palemad(Malappuram) 0 0

3128 42 ANSA ELIZABETH BABU 12 Don Bosco H.S. Puthuppally(Kottayam) 0 B 3

7775 22 VARADA MOHAN 12 G. H. S. S. Hosdurg(Kasaragod) 0 B 3

8430 47 SARIGA KUNIYIL 11 Silver Hills H. S. S.(Kozhikode) 0 0

6507 45 GRISELDA MAMACHAN 11 S K M J H S S Kalpetta(Wayanad) 0 B 3

3741 30 KRISHNANJALI. S 12 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 0 B 3

2203 48 SAHANA SAJ 11 Govt. H.S.S For Boys Adoor(Pathanamthitta) 0 B 3

1234 36 ANJU. A.P 11 Govt. H. S. S. for Girls

Malayinkil(Thiruvananthapuram) 0 0

8740 26 POOJA.R.NATH 12 St. Goretti HSS Punalur(Kollam) 0 0

8567 44 VINAYA CHANDRAN 12 Vijaya H S S Pulpally(Wayanad) 0 0

934 - Kuchuppudi (Boys)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

2703 48 ADARSH M A 12 N S Boys H S S Mannar(Alappuzha) 1 A 5

1690 46 PREMCHAND. R 12 Krist Raj H.S.S. Kollam(Kollam) 2 A 5

1322 25 ABHIMANUE. V.L 11 Govt. Model HSS For Boys

Attingal(Thiruvananthapuram) 3 A 5

7278 40 MITHUN P 11 RAMAVILASAM HSS . CHOKLI(Kannur) 0 A 5

2356 47 VIDHUN KUMAR 12 N.S.S H.S.S Thattayil(Pathanamthitta) 0 A 5

6270 28 AMALNATH.K 11 G. H. S. S Peringolam(Kozhikode) 0 A 5

5410 26 ADITHYA. A 12 Bharathmatha H. S. S. Palakkad(Palakkad) 0 A 5

4776 22 SANEESH.M.S 12 Govt. R. S. R. V. H. S. S Velur(Thrissur) 0 A 5

4193 21 ATHUL KRISHNA K.S 12 S. N. M. H. S. S. Moothakunnam(Ernakulam) 0 B 3

3217 42 HEMANTH LEKSHMAN 11 SMSN HSS Vaikom(Kottayam) 0 B 3

7798 31 SARATH RATHNAKARAN 11 G. H. S. S. Chayoth(Kasaragod) 0 B 3

3585 33 SARATH SASIKUMAR 12 Govt. H.S.S. KALLAR(Idukki) 0 B 3

8982 38 YADHU KRISHNAN.P.S 12 Concordia L. H. S. S.

Peroorkada(Thiruvananthapuram) 0 0

6847 44 MANUPRASAD V 11 St. Joseph's H S S Kallody(Wayanad) 0 C 1

9442 32 SHIHABUDEEN.K 12 MKH MMO HSS Manassery(Kozhikode) 0 0

5911 45 SUDHEESH .T.S 12 SVVHSS Palemad(Malappuram) 0 C 1

9408 41 CLINTON. V.R 11 Jayasree H S S Kalluvayal(Wayanad) 0 0

935 - Kuchuppudi (Girls)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5809 25 MITHULA. K.P 11 St. Paul's EMHSS Thenhipalam(Malappuram) 1 A 5

7455 29 JANET JAMES 11 GHSS KOTTILA(Kannur) 2 A 5

4903 26 MEERA SREENARAYANAN 11 V. B. H. S. S. THRISSUR(Thrissur) 2 A 5

7198 31 NAYANA PRASAD 12 SEETHI SAHIB H S S TALIPARAMBA(Kannur) 0 0

8748 41 SNEHA.M 12 St. Joseph`s H. S. S Pavaratty(Thrissur) 0 0

6630 24 SRUTHI.V 11 N S S E H S S Kalpetta(Wayanad) 3 A 5

6341 40 AMRITHA ARAVIND 12 Silver Hills H. S. S.(Kozhikode) 0 A 5

8102 47 VARSHA.R.S 12 Karunagappally B H S S(Kollam) 0 A 5

5336 42 SWATHI.R.KRISHNA 12 M. E. T. E. M. H. S. S. Mannarkkad(Palakkad) 0 A 5

8430 43 SARIGA KUNIYIL 11 Silver Hills H. S. S.(Kozhikode) 0 0

1420 36 AKHILA ASHOK 11 Christ Nagar E. H. S. S.(Thiruvananthapuram) 0 A 5

6877 30 NEENU SANTHOSH.P.S 12 G V H S S Mananthavady(Wayanad) 0 0

8101 28 ANJALI.C.V 11 Govt.Brennen HSS Thalassery(Kannur) 0 0

1962 39 ASWATHY VIKRAMAN 11 Kulasekharapuram Govt :H S S(Kollam) 0 B 3

3990 45 KAVYA MADHAV 11 St. Teresa`s C.G.H.S.S. Ernakulam(Ernakulam) 0 B 3

1414 38 SREEDEVI S 12 Holy Angel`s Convent H. S.(Thiruvananthapuram) 0 B 3

9476 49 ATHULYA.P 12 GHSS KODUVALLY(Kozhikode) 0 0

2482 22 LEKSHMI.R 12 N. S. S H. S. S. Karuvatta(Alappuzha) 0 B 3

8567 48 VINAYA CHANDRAN 12 Vijaya H S S Pulpally(Wayanad) 0 0

7987 44 ANJU VIJAYAN 12 NSS HSS Panavally(Alappuzha) 0 0

7875 37 SHONIMA.P.K 11 G. H. S. S. Pilicode(Kasaragod) 0 B 3

9446 32 ANUSREE.T.O 11 IMNS Govt.High School Mayyil(Kannur) 0 0

9436 21 DARSITHA BABU 11 Mattannur HSS(Kannur) 0 0

3741 27 KRISHNANJALI. S 12 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 0 C 1

8013 33 NEETHU.C.S 12 Govt. V. H. S. S. And H. S. S.

Parassala(Thiruvananthapuram) 0 0

2457 35 AMRUTHA KALA 12 S.N.D.P.H.S.S Chenneerkara(Pathanamthitta) 0 C 1

3052 23 NAVAMY RAJU 12 Girideepam Bethany H.S. Vadavathoor(Kottayam) 0 C 1

5912 46 ABHIJNA SURESH 11 SVVHSS Palemad(Malappuram) 0 C 1

936 - Chakyarkoothu (Boys)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

1148 45 ADONIS THOKALATH SUNNY 12 Loyola H. S. Sreekariam(Thiruvananthapuram) 1 A 5

3131 35 DEEPAK .P.NATH 11 M.D.S.H.S.S. Kottayam(Kottayam) 2 A 5

5176 46 AVINASH K 11 T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam(Palakkad) 3 A 5

7439 23 SANEEDHANAND 12 GHSS Chavassery(Kannur) 0 A 5

2338 34 SIDHARDH. H 11 Marthoma H.S.S Pathanamthitta(Pathanamthitta) 0 A 5

4550 38 ABHIJITH K. 12 CARMEL H S S CHALAKUDY(Thrissur) 0 A 5

3742 41 NITHIN MURALI 11 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 0 A 5

1576 43 ANTO.P.D.ALEXANDER 12 VHSS And HSS Thadicadu(Kollam) 0 A 5

6369 29 DILEEP. S.D 12 GHSS NADUVANNUR(Kozhikode) 0 A 5

6898 44 AMAL A NAIR 11 S C H S S Payyampally(Wayanad) 0 A 5

5711 27 VINEETH. V.M 11 M. V. H. S. S. Ariyallur(Malappuram) 0 B 3

2493 26 ABHIJITH GOPAL 12 S N M H S Purakkad(Alappuzha) 0 B 3

937 - Keralanadanam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

4141 22 POOJA ANNA RAJU 12 S N D P H S S Muvattupuzha(Ernakulam) 1 A 5

1414 24 SREEDEVI S 12 Holy Angel`s Convent H. S.(Thiruvananthapuram) 1 A 5

7989 45 KEERTHANA ANAND 11 St.Josephs C. G. H. S. S. Thrissur(Thrissur) 2 A 5

8046 39 SOUPARNIKA.A.S 11 St. Xavier`s H. S. S Peyad(Thiruvananthapuram) 0 0

1657 33 RESHMA MURALI 11 Govt. H.S.S. West Kollam(Kollam) 3 A 5

8102 35 VARSHA.R.S 12 Karunagappally B H S S(Kollam) 0 0

8078 27 ANUPA VARGHESE 12 Govt. H.S.S And V.H.S.S. Chottanikkara(Ernakulam) 0 0

3741 47 KRISHNANJALI. S 12 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 0 B 3

7278 44 MITHUN P 11 RAMAVILASAM HSS . CHOKLI(Kannur) 0 B 3

7979 40 ATHIRA UNNI 12 Chovva H.S.S.Chovva(Kannur) 0 0

8045 49 DURGA.C.P 11 T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam(Palakkad) 0 B 3

5487 38 SUCHITHRA. P 12 GHSS Kuzhimanna(Malappuram) 0 B 3

8076 41 SWETHA AJITH 11 G.G.H.S. Malappuram(Malappuram) 0 0

5121 23 DHANYA. T.M 12 G. H. S. S. Cherpalchery(Palakkad) 0 B 3

4743 30 SONA SEBASTIAN 11 U H S S MAMBRA(Thrissur) 0 B 3

8001 29 VISHNUPRIYA 11 T D H S S Alappuzha(Alappuzha) 0 B 3

8013 36 NEETHU.C.S 12 Govt. V. H. S. S. And H. S. S.

Parassala(Thiruvananthapuram) 0 0

8101 42 ANJALI.C.V 11 Govt.Brennen HSS Thalassery(Kannur) 0 0

2878 26 MEENU.K.THILAKAN 11 VHSS Kanichukulangara(Alappuzha) 0 B 3

2331 28 AKHIL RAJENDRAN 12 T.T.T.M.V.H.S.S Vadasserikkara(Pathanamthitta) 0 B 3

6166 34 ANJALI SATHYAN 12 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 0 B 3

8057 48 ANJANA.U.M 11 GGHSS KOYILANDY(Kozhikode) 0 0

3219 32 VISHNU B.NAIR 12 St.George EMHS Thalayolaparambu(Kottayam) 0 B 3

6507 31 GRISELDA MAMACHAN 11 S K M J H S S Kalpetta(Wayanad) 0 B 3

7627 50 SREENIVYA BALU 12 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 B 3

6877 25 NEENU SANTHOSH.P.S 12 G V H S S Mananthavady(Wayanad) 0 0

3314 37 LAKSHMI S 12 AM HSS Kalaketty(Kottayam) 0 0

938 - Mohiniyattam (Girls)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

6166 41 ANJALI SATHYAN 12 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 1 A 5

3955 24 ASWATHY JUGESH 12 Sacred Heart H.S.S. Thevara(Ernakulam) 2 A 5

7198 27 NAYANA PRASAD 12 SEETHI SAHIB H S S TALIPARAMBA(Kannur) 3 A 5

6630 25 SRUTHI.V 11 N S S E H S S Kalpetta(Wayanad) 0 A 5

7105 21 CHAITHRA UDAYARAJ 12 St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 0 A 5

1098 32 ASHTAMY. P.S. 11 M. M. R. H. S. S. Neeramankara(Thiruvananthapuram) 0 A 5

4902 46 ANJANA.R 12 V. B. H. S. S. THRISSUR(Thrissur) 0 A 5

5809 30 MITHULA. K.P 11 St. Paul's EMHSS Thenhipalam(Malappuram) 0 A 5

8547 48 ATHIRA VISHNURAG 12 THIRUVANGOOR HSS(Kozhikode) 0 0

5141 36 SYAMA P 11 K. H. S. S. Thottara(Palakkad) 0 A 5

1962 29 ASWATHY VIKRAMAN 11 Kulasekharapuram Govt :H S S(Kollam) 0 A 5

2376 22 KOKILA B. NAIR 12 St. Theresas B. C. H. S. S.

Chengaroor(Pathanamthitta) 0 A 5

2757 47 MAHALEKSHMI S 12 SNHSS Sreekandeswram(Alappuzha) 0 B 3

3431 35 GIMI GEORGE 12 St.Mary`s H S S Bharananganam(Kottayam) 0 B 3

8145 23 ANUSREE.P.V 12 C. H. S. S. Chattanchal(Kasaragod) 0 B 3

7775 34 VARADA MOHAN 12 G. H. S. S. Hosdurg(Kasaragod) 0 B 3

8101 40 ANJALI.C.V 11 Govt.Brennen HSS Thalassery(Kannur) 0 0

8430 26 SARIGA KUNIYIL 11 Silver Hills H. S. S.(Kozhikode) 0 0

8659 44 ATHIRA VISHNU.N.A 12 Koodali HSS(Kannur) 0 0

8603 45 ANU HARIHARAN 11 Mar Elias H S S Kottappady(Ernakulam) 0 0

8046 33 SOUPARNIKA.A.S 11 St. Xavier`s H. S. S Peyad(Thiruvananthapuram) 0 0

1213 43 DEVINA PRADEEP. M 12 St.Chrysostom G.H.S Nellimoodu(Thiruvananthapuram) 0 0

5446 39 ARYA. K.P 11 G. M. M. G. H. S. S Palakkad(Palakkad) 0 0

3624 37 REKHAMOL P.A 12 NSSHSS Koottar(Idukki) 0 C 1

8084 50 ANJANA SURENDRAN 11 S N H S S Poothadi(Wayanad) 0 0

940 - Prasangam - English

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

6631 33 SARIKA K.V 12 N S S E H S S Kalpetta(Wayanad) 1 A 5

6167 28 AMRUTHA RAJ 11 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 2 A 5

1435 48 GOPIKA M.S 11 Nirmala Bhavan Girls H. S. S.(Thiruvananthapuram) 3 A 5

2910 37 GOWRI.N 12 T D H S S Alappuzha(Alappuzha) 0 A 5

8082 21 SITHARA THILAK 11 Silver Hills H. S. S.(Kozhikode) 0 0

7512 30 SHAMNA HAMEED 12 H. H. S. I. B. S. H.S.S. Edneer(Kasaragod) 0 A 5

2187 47 ABHIJITH T S 11 St. Behanan`s H. S. S. Vennikulam(Pathanamthitta) 0 A 5

5703 40 KHADEEJA AMENDA.C.P 11 S. N. M. H. S. S. Parappanangadi(Malappuram) 0 A 5

4546 49 CENOY P. JOY 11 CARMEL H S S CHALAKUDY(Thrissur) 0 A 5

4060 26 CHINNU P B 12 S N H S S Okkal(Ernakulam) 0 B 3

7050 27 AKASH. S 12 St.Michael`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 0 B 3

1247 43 ANJANA S 12 Govt. H. S. S. for Girls

Neyyattinkara(Thiruvananthapuram) 0 B 3

1558 39 ARUN S NAIR 12 Govt H. S. S. Kadakkal(Kollam) 0 B 3

2964 35 SHALBY FRANCIS 12 ST.TERESA`S HSS VAZHAPPALLY(Kottayam) 0 B 3

4991 45 SONU.M 11 G. B. H. S. S. Nemmara(Palakkad) 0 B 3

941 - Prasangam - Hindi

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

3773 37 ATHULLIYA UDAYAKUMAR 12 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 1 A 5

9479 35 ARYA.V.J 12 Govt. Girls H. S. S.

Cottonhill(Thiruvananthapuram) 2 A 5

3958 28 PRERNA SHARMA 12 Sacred Heart H.S.S. Thevara(Ernakulam) 3 A 5

5350 40 ASWATHY VIJAYAN 12 M. E. S. H. S. S Mannarkkad(Palakkad) 0 A 5

5712 31 PRIYANKA RAJ PUROHITH 12 M. V. H. S. S. Ariyallur(Malappuram) 0 A 5

4478 29 SANIYA AUGUSTINE 12 C. J. M. A. H. S. S. Varandarappilly(Thrissur) 0 A 5

2990 32 ELIZABETH REJI 12 St. Anne's G.H.S.S. Kottayam(Kottayam) 0 B 3

7524 33 ABDUL GAFFAR. A.K 12 C. H. S. S. Chattanchal(Kasaragod) 0 B 3

2497 34 RAJIMOL RAJU 12 NSHSS Nedumudy(Alappuzha) 0 B 3

1911 27 SRUTHI. R 12 Chathannoor N S S H S S(Kollam) 0 B 3

1449 25 NAVEENA .S.S 12 Nirmala Bhavan Girls H. S. S.(Thiruvananthapuram) 0 B 3

6168 38 SOUMYA .S. WARRIER 11 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 0 B 3

6754 26 SAMSON EASOW ABRAHAM 11 Vijaya H S S Pulpally(Wayanad) 0 B 3

2189 36 THAZNIM P THAHA 11 St. Behanan`s H. S. S. Vennikulam(Pathanamthitta) 0 B 3

7052 30 SHYAM SARAN. V. V 11 St.Michael`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 0 C 1

942 - Prasangam - Urdu

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

6351 43 TARIQ AHMAD LONE 11 Markaz HSS Karanthur(Kozhikode) 1 A 5

5630 48 NOORJAHAN C 11 G.G.H.S.S. Manjeri(Malappuram) 2 A 5

4482 39 SHAKKEEL.A.M 12 S.B.H.S.S.KURUMPILAV(Thrissur) 3 A 5

6848 29 SABITH ALI V 12 St. Joseph's H S S Kallody(Wayanad) 0 C 1

7010 45 MIRSWAD.K.M 11 GVHSS Thottada(Kannur) 0 C 1

943 - Prasangam - Sanskrit

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

4641 41 SNEHA. R.H 12 N H S S IRINJALAKUDA(Thrissur) 1 A 5

4194 31 NEENU RAJEEV 12 S. N. M. H. S. S. Moothakunnam(Ernakulam) 2 A 5

8169 43 SANGEETHA.T.O 12 NOCHAD HSS(Kozhikode) 3 A 5

1024 25 GOWRY.S.K 11 M R M K M H S S Edava(Thiruvananthapuram) 0 A 5

2738 35 ADARSH VARMA 12 Govt. H S S Budhanoor(Alappuzha) 0 A 5

5652 27 ANU. VP 12 G G V H S S Perinthalmanna(Malappuram) 0 A 5

6357 47 ABIN. P 11 RECGVHSS Chathamangalam(Kozhikode) 0 A 5

6716 40 SHEETHAL VARGHESE 11 S N H S S Poothadi(Wayanad) 0 A 5

5018 26 JAYAKRISHNAN.V.M 12 G. H. S. S. Chalissery(Palakkad) 0 A 5

3743 24 SREELAKSHMI. R 12 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 0 A 5

7267 39 MAYA .T.M 12 Mambaram HSS(Kannur) 0 B 3

7898 22 SREEJAYA.P. 12 G. H. S. S. Pilicode(Kasaragod) 0 B 3

1537 34 ASWIN.V 12 G.H.S.S PUTHUR(Kollam) 0 B 3

2328 36 SANDHYA AJITH 11 Catholicate H.S.S Pathanamthitta(Pathanamthitta) 0 C 1

3376 23 ASWATHY S KUMAR 11 St.Ephrem`s H S S Mannanam(Kottayam) 0 0

944 - Upanyasam - Malayalam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5686 26 THANVEERA MUSTHAFA.U.K 11 M. E. S. H. S. S. Irimbiliyam(Malappuram) 1 A 5

8173 36 BLESY AUGUSTINE 12 B. E. M. G. H. S. S. Calicut(Kozhikode) 2 A 5

2477 29 HARSHA UNNI 12 Govt. G. H. S. S. Harippad(Alappuzha) 3 A 5

7279 48 HARSHIN KAMAL A 12 RAMAVILASAM HSS . CHOKLI(Kannur) 0 A 5

6403 24 JIJIL C K 12 PERAMBRA HSS(Kozhikode) 0 A 5

5411 33 ATHIRA.P 11 Bharathmatha H. S. S. Palakkad(Palakkad) 0 B 3

3565 27 NEETHUMOL T 12 Govt. Tribal H S S Murikkattukudy(Idukki) 0 B 3

6661 30 AKHIL.P 12 N S S E H S S Kalpetta(Wayanad) 0 B 3

7796 46 NAVEEN MATHEW 12 G. H. S. S. Kamballoor(Kasaragod) 0 B 3

2965 22 CAROL ABRAHAM 11 ST.TERESA`S HSS VAZHAPPALLY(Kottayam) 0 B 3

2349 31 DHANYA V. MATHEW 12 N.S.S. Boys H.S.S Pandalam(Pathanamthitta) 0 B 3

8606 45 GEETHU JAYAN 12 T. H. S. S. Adoor(Pathanamthitta) 0 0

1769 47 RAYMOND D HAROCK 12 Karicode T.K.M.HSS(Kollam) 0 B 3

4266 25 DINU KURIAKOSE 12 St. Joseph`s C.G.H.S. Tripunithura(Ernakulam) 0 B 3

4806 37 THASNI C.S 12 Govt. H. S. S Erumapetty(Thrissur) 0 B 3

1224 39 SNEHA.J.DANIEL 12 H.S.S for Girls Venganoor(Thiruvananthapuram) 0 B 3

945 - Upanyasam - English

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

1247 35 ANJANA S 12 Govt. H. S. S. for Girls

Neyyattinkara(Thiruvananthapuram) 1 A 5

5776 38 AMBIKA.P 12 Navamukunda H. S. S. Thirunavaya(Malappuram) 2 A 5

6169 48 CHITHRA P.GEORGE 12 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 3 A 5

3300 36 VINEETH S 12 St.Sebastian`s H. S. S. Kadanad(Kottayam) 0 A 5

7801 50 RAHUL ROY 11 G. H. S. S. Chayoth(Kasaragod) 0 B 3

4082 46 ANJALI MATHEWS 12 Asram High. Sec. School Perumbavoor(Ernakulam) 0 B 3

7254 33 ATHUL NATH 12 AKG Govt.Higher Secondary School Pinarayi(Kannur) 0 B 3

6899 47 AJAY JOSEPH 12 S C H S S Payyampally(Wayanad) 0 B 3

3630 41 SHAJINI S R 11 Govt.H.S.S Amaravathy(Idukki) 0 B 3

2910 24 GOWRI.N 12 T D H S S Alappuzha(Alappuzha) 0 B 3

1586 44 YEDUKRISHNAN.T.J 12 Govt HSS Vayala(Kollam) 0 B 3

5343 34 TONY GEORGE 12 K. H. S. Kumaramputhur(Palakkad) 0 B 3

4753 30 ASWATHY ASHOKAN 12 S N D P H S S PALISSERY(Thrissur) 0 C 1

2257 49 RESHMA R NATH 11 Govt H.S.S And V.H.S.S Kalanjoor(Pathanamthitta) 0 C 1

946 - Upanyasam - Arabic

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5452 50 SHAHIN.C.S 12 G. H. S. S. Big Bazar(Palakkad) 1 A 5

7450 45 SAHLA .C 12 GBVHSS MADAYI(Kannur) 2 A 5

5885 24 ABDURAHIMAN V P 12 PKMMHSS Edarikkode(Malappuram) 3 A 5

6265 48 SHAFEEL HUSSAIN P 12 Rahmaniya V And HSS Kozhikode(Kozhikode) 0 C 1

7568 25 NIYAS B I 12 G. H. S. S. Cherkala Central(Kasaragod) 0 C 1

2297 26 SHAHANA ISMAIL 11 Govt H.S.S Konni(Pathanamthitta) 0 C 1

2533 27 THAHANI RAZAK 12 P K K S M H S S Kayamkulam(Alappuzha) 0 C 1

4904 22 SHIFA.P.H 11 P. J. M. S. G. H. S. S. KANDASSANKADAU(Thrissur) 0 C 1

1188 29 MOHAMMED .S.M 12 M. V. H. S. Thundathil(Thiruvananthapuram) 0 C 1

6777 46 UMMU SHAIFA. N.A 12 G H S S Vaduvanchal(Wayanad) 0 C 1

3536 47 THASNI T. S. 12 S. G. H. S. S. Vazhathope(Idukki) 0 C 1

1610 30 MUHAMMED SHAFI. S 11 SBVSGHSS Panmanamanayil (Kollam) 0 0

4268 28 RAFEEKA H 12 K.P.M.H.S.S. Poothotta(Ernakulam) 0 0

3336 33 SALVA SAJIDA. K.B 12 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 0 0

947 - Upanyasam - Sanskrit

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

4057 35 ASHIK R 12 H.S.S Valayanchirangara(Ernakulam) 1 A 5

1155 32 ARYA DEV 11 Govt. Girls H. S. S.

Kanniakulangara(Thiruvananthapuram) 2 A 5

3164 33 AISWARYA SURESH 11 GHSS PAMPADY(Kottayam) 3 A 5

4873 44 BINEESH BABU P 12 V. P. M. S. N. D. P. H. S. S Kazhimpram(Thrissur) 0 A 5

7280 46 SWATHI KRISHNA E K 12 RAMAVILASAM HSS . CHOKLI(Kannur) 0 A 5

1478 47 RAJASREE. S. R 11 Govt. V. H. S And B .H. S Kottarakara(Kollam) 0 A 5

5178 37 DILEEP .K 11 T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam(Palakkad) 0 A 5

7808 50 KRISHNAVENI E P 11 G. H. S. S. Parappa(Kasaragod) 0 A 5

3744 43 ATHIRA. R 11 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 0 A 5

5512 42 ATHIRA. S 12 P.M.S.A.P.T.H. S. S.Kakkove(Malappuram) 0 A 5

2758 40 JITHIN K.C 12 SNHSS Sreekandeswram(Alappuzha) 0 A 5

6875 38 SIDHARTH. S 11 S H H S S Dwaraka(Wayanad) 0 A 5

6199 49 LINSNA.A.NAIR 12 G. H. S. S. Easthill(Kozhikode) 0 B 3

2256 48 GOKUL S.KANNAN 11 PSV P.M. H.S.S Iravon Konni(Pathanamthitta) 0 B 3

948 - Upanyasam - Hindi

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

4599 43 SNEHA DAS C. 12 ST. ANTONY`S H S S PUDUKKAD(Thrissur) 1 A 5

5776 39 AMBIKA.P 12 Navamukunda H. S. S. Thirunavaya(Malappuram) 2 A 5

7799 46 KRISHNAKUMAR.K.T 12 G. H. S. S. Chayoth(Kasaragod) 3 A 5

5399 41 NITHYA.R 12 St. Thomas C. E. M. G. H. S. Olavakode(Palakkad) 0 B 3

1593 40 ANZIA A. 12 St. Stephen`s HSS Pathanapuram(Kollam) 0 B 3

2498 42 MERLIN MATHEW 11 NSHSS Nedumudy(Alappuzha) 0 B 3

4226 38 RINU GEORGE 12 Fr. Joseph Memorial H S S Puthuppady(Ernakulam) 0 C 1

3513 48 CHRISTY THOMAS 12 Fathima Matha Girls H S S Koompanpara(Idukki) 0 C 1

2426 44 ANKUR ANUP 11 N. S. S. H. S. S. Kaviyoor(Pathanamthitta) 0 C 1

3379 45 SREEJESH S PILLAI 12 K.E.H.S.S Mannanam(Kottayam) 0 C 1

6849 47 SHAFNEED C H 12 St. Joseph's H S S Kallody(Wayanad) 0 0

6035 49 OSHIN.S.R 12 THIRUVANGOOR HSS(Kozhikode) 0 0

7175 50 ANJUSHA. T.V 12 Panchayath H S S Pappinisseri(Kannur) 0 0

949 - Upanyasam - Urdu

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

7028 37 SHABNA SHIRIN. C. H 11 D.I.S.Girls H.S.S.Kannur(Kannur) 1 A 5

4947 25 FAHAD.C.P 11 Aleemul Islam H. S. S Padoor(Thrissur) 2 A 5

7502 35 RUKSAR BANU 12 G. H. S. S. Mangalpady(Kasaragod) 3 B 3

4992 34 NOUSHADALI.Y 12 G. B. H. S. S. Nemmara(Palakkad) 0 B 3

5516 32 MAJIDA.V 12 P.P.M.H.S.S. Kottukkara(Malappuram) 0 B 3

3335 28 THASNI M SALIH 12 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 0 B 3

9343 27 RAHINA.V.V 12 GHSS Kuthuparamba(Kannur) 0 0

6344 29 HUBAIBA.A.K 11 U. H. H. S. S. Chaliyam(Kozhikode) 0 B 3

6600 31 SAHIRA.K.K 12 W O H S S Pinangode(Wayanad) 0 B 3

4284 30 AHSAN K A 11 Hidayathul Islam H.S.S. Edavanakkad(Ernakulam) 0 B 3

2556 33 SHAMEEMA .A 12 M S M H S S Kayamkulam(Alappuzha) 0 C 1

950 - Katharachana - Malayalam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5122 47 RAMADAS. N 12 G. H. S. S. Cherpalchery(Palakkad) 1 A 5

6109 31 CHAITHRA. K 11 G.V.H.S.S PAYYOLI(Kozhikode) 2 A 5

7329 33 ANJANA GOPINADH 12 NAMHSS PERINGATHUR(Kannur) 3 A 5

2991 30 MEERA KRISHNAN 11 St. Anne's G.H.S.S. Kottayam(Kottayam) 0 A 5

2252 46 NITHYA PRABHA 12 Govt H.S.S Mancode(Pathanamthitta) 0 A 5

5884 36 SULFIYATH. A.P 11 PPTMYHSS Cherur(Malappuram) 0 A 5

2629 24 LINU MARIAM ABRAHAM 12 B H H S S Mavelikara(Alappuzha) 0 A 5

1170 27 ATHIRA SUKUMAR 12 Govt. H. S. S. Thonnackal(Thiruvananthapuram) 0 B 3

8177 28 HARITHA.M 11 B. E. M. G. H. S. S. Calicut(Kozhikode) 0 0

1541 25 SNEHA JOHN 11 DR.C.T.E.M. R.H.S.S SASTHAMCOTTA(Kollam) 0 B 3

4294 21 SARANYA S 12 Cardinal H. S. Thrikkakkara(Ernakulam) 0 C 1

6815 26 ARIFA. K 12 G H S S Thalapuzha(Wayanad) 0 C 1

4730 29 KEERTHANA. T.V 11 G V H S S PUTHENCHIRA(Thrissur) 0 C 1

7963 37 JISNY K JOIS 11 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 C 1

951 - Katharachana - English

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

7046 37 ASHWIN R. KRISHNAN 11 St.Michael`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 1 A 5

6237 25 SREELAKSHMI. M.S 11 G. V. H. S. S. For Girls Nadakkavu(Kozhikode) 2 B 3

4089 27 GLORIA DIAN FERNANDEZ 12 E.M .Govt. H.S.S. FortKochi(Ernakulam) 3 C 1

1484 45 LANCY THOMAS KURAKAR 12 St. Gregorios H .S .S Kottarakara(Kollam) 0 C 1

3162 28 ROSE MARIA 12 Technical HSS Puthuppally(Kottayam) 0 C 1

2850 32 APARNA.V.SHENOI 12 Holy Family HSS Muttom(Alappuzha) 0 C 1

4551 31 MIRANDA THOMAS 11 CARMEL H S S CHALAKUDY(Thrissur) 0 C 1

7829 42 ARUN PRASAD. K 11 G. H. S. S. Kuttamath(Kasaragod) 0 0

6728 43 SUSMI RAJU 11 St. Mary`s H S S Mullenkolly(Wayanad) 0 0

2020 39 SWETHA. E. S 12 D. B. H. S. S. Thiruvalla(Pathanamthitta) 0 0

5115 22 AISWARYA.R 11 M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta(Palakkad) 0 0

1251 21 IRENE .A.GEORGE 12 N.K.M Govt. H.S.S.

Dhanuvachapuram(Thiruvananthapuram) 0 0

5646 23 SURAYYA UMMER SAID 12 P T M H S Vellila(Malappuram) 0 0

952 - Katharachana - Hindi

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

2906 47 SRUTHI S 11 St. Joseph`s G H S S Alappuzha(Alappuzha) 1 A 5

4739 45 PREETHY PAULOSE 11 ST. MARY`S G H S S KUZHIKATTUSSERY(Thrissur) 1 A 5

1449 37 NAVEENA .S.S 12 Nirmala Bhavan Girls H. S. S.(Thiruvananthapuram) 2 B 3

7595 48 NAMITHA. K 11 G. H. S. S. Periye(Kasaragod) 3 B 3

1622 40 GAYATHRI DEVI.PS 11 Govt: Model Boys H.S.S . Kollam(Kollam) 0 B 3

6269 42 RINCY S 12 SAVIO H. S. S. Devagiri(Kozhikode) 0 B 3

3079 43 ANU SUSAN KURIAN 12 Baker M.H.S.S. Kottayam(Kottayam) 0 B 3

5256 50 NISHIJA UNNIKRISHNAN. 12 G. H. S. S. Pattambi(Palakkad) 0 C 1

7437 38 ATHUL .P 11 St.Marys HSS Edoor(Kannur) 0 C 1

6562 39 SILPA SHAIJU 11 G H S S Thariode(Wayanad) 0 C 1

5943 41 SAJNA .P.T 11 MTHSS Chungathara(Malappuram) 0 0

2377 44 MEETHU ELIZA JOHN 11 St. Theresas B. C. H. S. S.

Chengaroor(Pathanamthitta) 0 0

4138 49 BASIL P JOSE 11 Nirmala H S Muvattupuzha(Ernakulam) 0 0

953 - Katharachana - Arabic

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

7301 50 MUHAMMAD O 11 NAMHSS PERINGATHUR(Kannur) 1 A 5

5344 43 SHANAVAS M 12 K. H. S. Kumaramputhur(Palakkad) 2 A 5

7513 28 SUHAILA ABDUL KHADER

MUSLIYAR 11 B. A. R. H. S. S. Bovikan(Kasaragod) 3 A 5

4045 48 RUMAISA K B 11 Rajarshi Memorial H. S. S. Vadavucode(Ernakulam) 0 A 5

5600 22 FATHIMATHUMUHSINA. C.P 11 Pandallur H.S.S. Pandallur(Malappuram) 0 B 3

1470 24 BIJINA BLESSY.T 12 Govt. HSS Pallickal(Thiruvananthapuram) 0 B 3

6265 29 SHAFEEL HUSSAIN P 12 Rahmaniya V And HSS Kozhikode(Kozhikode) 0 B 3

3536 47 THASNI T. S. 12 S. G. H. S. S. Vazhathope(Idukki) 0 C 1

2761 35 ASSIYA IBRAHIM 12 VJHSS Naduvath Nagar(Alappuzha) 0 C 1

4956 45 RASEENA K.M. 12 M. A. S. M. V. H. S. S Venmanad(Thrissur) 0 C 1

3338 30 FARSANA RAFI 12 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 0 C 1

6732 31 SAFNA GAFOOR K V 11 G H S S Meenangadi(Wayanad) 0 C 1

2300 40 SUMAYYA.M 11 Govt H.S.S Konni(Pathanamthitta) 0 C 1

954 - Katharachana - Sanskrit

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

6199 37 LINSNA.A.NAIR 12 G. H. S. S. Easthill(Kozhikode) 1 A 5

4845 32 KRISHNAPRIYA K.V 12 Govt. V. H. S. S. for Boys Kunnamkulam(Thrissur) 2 A 5

3743 35 SREELAKSHMI. R 12 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 3 A 5

6735 47 SANGEETHA P 12 G H S S Meenangadi(Wayanad) 0 B 3

1236 46 GEETHU.R.S 12 J. P. H. S. S.

Ottasekharamangalam(Thiruvananthapuram) 0 B 3

7507 40 PRANAVA.K 11 S. S. H. S. S. Katukukke(Kasaragod) 0 B 3

4409 48 ANJALI V S 11 Vidyadhiraja Vidya Bhavan E. M. H. S.

Aluva(Ernakulam) 0 B 3

5257 50 GOPIKA.C. 11 G. H. S. S. Pattambi(Palakkad) 0 B 3

5687 42 SURYA.K.T 12 M. E. S. H. S. S. Irimbiliyam(Malappuram) 0 B 3

7418 38 SIBIN. K 11 KPCHSS Pattannur(Kannur) 0 B 3

1833 33 KRISHNAKUMAR. R.S 11 Parippally A S H S S(Kollam) 0 B 3

2708 49 ANUJA M S 12 N S Boys H S S Mannar(Alappuzha) 0 B 3

3220 43 ANJU MOHAN 12 St.Michaels HSS Kudavechoor(Kottayam) 0 B 3

2347 44 DIVYA DINESH 12 Govt. H.S.S And V.H.S.S

Pathanamthitta(Pathanamthitta) 0 B 3

955 - Katharachana - Urdu

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

3337 49 FATHIMA NASRIN 12 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 1 A 5

5886 28 SHABEEBA P K 12 GHSS Othukkungal(Malappuram) 2 A 5

4285 30 ANSAL M S 12 Hidayathul Islam H.S.S. Edavanakkad(Ernakulam) 3 A 5

2540 26 SURUMI .S 11 M S M H S S Kayamkulam(Alappuzha) 3 A 5

6734 45 MUHAMMED ALI.K.P 12 G H S S Kakkavayal(Wayanad) 0 B 3

6350 44 HILAL AHMED MIR 11 Markaz HSS Karanthur(Kozhikode) 0 B 3

7255 42 SAFNA SARI.K.K 12 Govt. H S S Vadakkumpad(Kannur) 0 B 3

4874 29 JESNI N A 12 V. P. M. S. N. D. P. H. S. S Kazhimpram(Thrissur) 0 B 3

7879 27 SAFVANA.M 11 G. H. S. S. Pilicode(Kasaragod) 0 B 3

956 - Kavitharachana - Malayalam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

7849 26 RAVEENA RAVEENDRAN 12 G. H. S. S. Udinoor(Kasaragod) 1 A 5

6413 24 NEELIMA.B. 11 NANMINDA HSS NANMINDA(Kozhikode) 2 A 5

5530 27 MOHAMMED ANAS . N 12 M.S.P.H.S.S. Malappuram(Malappuram) 3 A 5

3514 31 ANJUMOL BABU 12 Fathima Matha Girls H S S Koompanpara(Idukki) 0 A 5

6109 33 CHAITHRA. K 11 G.V.H.S.S PAYYOLI(Kozhikode) 0 0

7209 28 DIVYA.P.P 12 Govt.Girls Higher Secondary School

Payyannur(Kannur) 0 A 5

4993 22 ROSHIN.R 11 G. B. H. S. S. Nemmara(Palakkad) 0 A 5

6876 47 JOBISH JOSEPH. K 12 S H H S S Dwaraka(Wayanad) 0 B 3

2903 30 AFIYA M. SHAFI 12 S D V B H S S Alappuzha(Alappuzha) 0 B 3

3372 36 GREESHMA K S 11 Holly cross H S S Cherpunkal(Kottayam) 0 B 3

1479 46 RAKHI. L 12 Govt. V. H. S And B .H. S Kottarakara(Kollam) 0 B 3

4159 39 ARJUN P B 11 Govt. V. H. S. S. Kaitharam(Ernakulam) 0 B 3

1288 29 AMRUTHA JAGADEESH 12 Govt H S S Venjaramood(Thiruvananthapuram) 0 B 3

4491 37 REEMA GEORGE 12 Donbosco Mannuthy(Thrissur) 0 B 3

957 - Kavitharachana - English

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

6438 45 EDOLYKANDY AMINA ABDU

RAZAK 12 THIRUVANGOOR HSS(Kozhikode) 1 A 5

4893 28 RHUTHU RAJ. V.P 12 Govt.Boys H. S. S. Wadakkanchery(Thrissur) 2 A 5

2020 26 SWETHA. E. S 12 D. B. H. S. S. Thiruvalla(Pathanamthitta) 3 A 5

5053 43 SHIJILA K 12 C. G. H. S. S. Vadakkenchery(Palakkad) 0 A 5

5627 21 ASHMA SHIRIN. P.P 11 H.M.Y.H.S.S. Manjeri(Malappuram) 0 A 5

2795 25 ANN MARY ROSE FURTAL 12 Our Lady of Mercy HSS Aroor(Alappuzha) 0 A 5

7106 39 PREM DEESHNA PRITAM 12 St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 0 A 5

2967 37 ROSE MARY TOM 11 KRISTHUJYOTHY EMHS CHETHIPUZHA(Kottayam) 0 A 5

7917 42 ANJU P NAIR 12 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 A 5

1693 32 LARINA FERNANDEZ 11 Krist Raj H.S.S. Kollam(Kollam) 0 A 5

4325 27 GEETHU ANN JOSEPH 12 Rajagiri H. S. Kalamassery(Ernakulam) 0 A 5

1377 38 LEKSHMI .G 12 RRV GHSS Kilimanoor(Thiruvananthapuram) 0 A 5

3632 22 VINEETH ANAND 11 St.Thomas EMHSS Attappallam(Idukki) 0 A 5

8795 31 ASMIN. N 12 Govt. H.S.S. for Girls Ernakulam(Ernakulam) 0 0

6918 23 ATHIRA SUNANA 12 N S S E H S S Kalpetta(Wayanad) 0 B 3

958 - Kavitharachana - Hindi

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

2329 47 DEEPIKA RAJ 11 Catholicate H.S.S Pathanamthitta(Pathanamthitta) 1 A 5

6346 37 MONIKA DILEEP 11 Farook Higher Secondary School, Farook College

(PO)(Kozhikode) 2 A 5

4931 50 MADHAV SIVARAJ 11 S. R. K. G. V. M. H. S. S. PURANATTUKARA(Thrissur) 3 A 5

7417 49 GREESHMA. T.P 11 KPCHSS Pattannur(Kannur) 0 B 3

3883 38 ASWATHY SHAJI 12 Govt. Higher Secondary School Thodupuzha(Idukki) 0 B 3

1622 40 GAYATHRI DEVI.PS 11 Govt: Model Boys H.S.S . Kollam(Kollam) 0 B 3

5052 45 MEERA HARIDAS 12 C. G. H. S. S. Vadakkenchery(Palakkad) 0 B 3

5764 44 CHANDANA . A.V 11 Fathimamatha H. S. S. Tirur(Malappuram) 0 C 1

7629 43 YASMEEN. B 12 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 C 1

1001 39 J.R.SONULAL 12 S N V H S S Nedunganda(Thiruvananthapuram) 0 C 1

4261 46 ZEENAL THAMPURATTY JOSEPH 11 St. Ignatious H.S.S And V.H.S.S.

Kanjiramattom(Ernakulam) 0 C 1

3444 36 SREEJA SASI 12 GHSS KUDAMALOOR(Kottayam) 0 0

6562 48 SILPA SHAIJU 11 G H S S Thariode(Wayanad) 0 0

2908 42 MEERA CHANDRAN 12 H S S Thiruvampady(Alappuzha) 0 0

959 - Kavitharachana - Arabic

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5898 23 UBAIDULLA T S 12 G.H.S.S. Pattikkad(Malappuram) 1 A 5

2761 36 ASSIYA IBRAHIM 12 VJHSS Naduvath Nagar(Alappuzha) 2 A 5

5344 37 SHANAVAS M 12 K. H. S. Kumaramputhur(Palakkad) 3 A 5

7396 21 SAYYID MUHAMMED HUDAIFA 12 SAHARA HIGHER SECONDARY SCHOOL(Kannur) 0 A 5

7513 35 SUHAILA ABDUL KHADER

MUSLIYAR 11 B. A. R. H. S. S. Bovikan(Kasaragod) 0 B 3

4957 41 VAHEEDA M.K. 12 M. A. S. M. V. H. S. S Venmanad(Thrissur) 0 B 3

1372 43 NISHATH. A. S 12 Govt. HSS Navaikulam(Thiruvananthapuram) 0 B 3

6744 38 RIYAS.K 12 G H S S Anappara(Wayanad) 0 B 3

4055 44 JINSA M.M 12 Jama - Ath H S S Thandakad(Ernakulam) 0 B 3

2297 34 SHAHANA ISMAIL 11 Govt H.S.S Konni(Pathanamthitta) 0 B 3

6265 32 SHAFEEL HUSSAIN P 12 Rahmaniya V And HSS Kozhikode(Kozhikode) 0 B 3

3348 39 SAJITHA P R 12 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 0 C 1

1961 49 VAHAB. R A 12 Karunagappally Govt: H S S(Kollam) 0 C 1

3537 42 SUMAYYA HASSAN 12 S. G. H. S. S. Vazhathope(Idukki) 0 C 1

960 - Kavitharachana - Sanskrit

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5647 23 ASWATHI.E 11 G H S S Mankada(Malappuram) 1 A 5

2968 36 NANDANA. N 12 NSS GHS PERUNNA(Kottayam) 2 A 5

3991 33 KARTHIKA S NAIR 12 St. Teresa`s C.G.H.S.S. Ernakulam(Ernakulam) 3 A 5

6405 38 ANAGHA. H 11 GGHSS BALUSSERY(Kozhikode) 0 A 5

1543 35 DEEPIKA DEVARAJ 11 V.G.S.S.A. H.S.S.NEDIYAVILA(Kollam) 0 A 5

7268 22 SIKHA JAYACHANDRAN 12 Mambaram HSS(Kannur) 0 A 5

2200 29 AISWARYA. R 11 S.N.V.H.S.S And V.H.S.S Angadical

South(Pathanamthitta) 0 A 5

6878 32 AKHISHA. P.A 12 S H H S S Dwaraka(Wayanad) 0 A 5

4533 31 VISHNU SHANKAR 11 G. M. B. H. S. S. Thrissur(Thrissur) 0 B 3

7830 30 AKHIL RAG. K 11 G. H. S. S. Kuttamath(Kasaragod) 0 B 3

5261 24 RATHIKA.P 12 G. O. H. S. S. Pattambi(Palakkad) 0 B 3

3743 37 SREELAKSHMI. R 12 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 0 B 3

2758 34 JITHIN K.C 12 SNHSS Sreekandeswram(Alappuzha) 0 B 3

1451 48 GAYATHRI. S. S. 11 Govt. Model Girls H. S. S

Pattom(Thiruvananthapuram) 0 B 3

961 - Kavitharachana - Urdu

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

6349 48 AAKIB AHMAD BHAT 11 Markaz HSS Karanthur(Kozhikode) 1 A 5

5648 27 BINSHAD KT 11 G H S S Mankada(Malappuram) 2 A 5

2539 26 ANZY MOL .A 11 M S M H S S Kayamkulam(Alappuzha) 3 B 3

7029 31 FATHIMATHUL SUMAYYA

KALARIYIL 12 D.I.S.Girls H.S.S.Kannur(Kannur) 3 B 3

4765 46 SHAFEENA.P.S 11 S. S. M.V .H S. S Edakkazhiyur(Thrissur) 0 B 3

6599 36 CHINCHU KRISHNA 11 W O H S S Pinangode(Wayanad) 0 B 3

7509 30 MOHAMMED HASHIM. A 12 G. H. S. S. Chemnad(Kasaragod) 0 B 3

5054 50 SWALIHA.H 11 A. S. M. H. S. Alathur(Palakkad) 0 B 3

3339 32 HAJARA P NOWFAL 12 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 0 B 3

962 - Padyam Chollal - Malayalam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5174 33 SURYA .P.P 12 T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam(Palakkad) 1 A 5

7534 27 KHADEEJATH NAZIMA. M.A. 12 T. I. H. S. S. Naimarmoola(Kasaragod) 2 A 5

6778 41 SUSHMITHA. P.J 11 G H S S Vaduvanchal(Wayanad) 3 A 5

3373 26 ADITHYA R NATH 11 Holly cross H S S Cherpunkal(Kottayam) 3 A 5

2353 38 ARAVIND .S. 12 Govt.H.S.S. Thottakonam(Pathanamthitta) 0 A 5

1555 22 GAYATHRY.M.S. 12 C. P. H. S. S Kuttikkadu(Kollam) 0 A 5

7419 28 DHANILA.E.V 11 Mattannur HSS(Kannur) 0 A 5

4890 24 VARSHA.K.RAJAN 11 N. S. S. V. H. S. S Mundathicode(Thrissur) 0 A 5

6244 42 AISWARYA V DEV 11 Providence Girls H. S. S(Kozhikode) 0 A 5

5734 34 CHITHRA KESAVAN 12 M. I. H. S. S. Ponnani(Malappuram) 0 A 5

1319 23 RIJIN. S 12 Sr.Elizabeth Joel C S I E M H S S

Attingal(Thiruvananthapuram) 0 A 5

8989 30 SUBIN.N 12 N. G. O. Quarters. H. S. Vellimadukunnu(Kozhikode) 0 0

3579 37 JUSTIN GEORGE 12 STHSS Thankamany(Idukki) 0 B 3

4227 29 GAYATHRI B 12 St. John`s H S S Kavalangad(Ernakulam) 0 B 3

2671 31 NIRENJANA SEKHAR 12 Sree Bhuvaneswary H S S Mannar(Alappuzha) 0 B 3

963 - Padyam Chollal - English

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

6170 48 KARYN SUZETTE MENDONZA 11 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 1 A 5

3051 28 SURYA .T 12 Girideepam Bethany H.S. Vadavathoor(Kottayam) 2 A 5

7850 34 JOTHSNA. B 12 G. H. S. S. Udinoor(Kasaragod) 3 A 5

4658 40 NITHA JOY 12 DONBOSCO H S S IRINJALAKUDA(Thrissur) 0 A 5

9001 44 LAKSHMI SREEDHAR 11 AVS Govt.Higher Secondary School

Karivellur(Kannur) 0 A 5

7172 23 APARNA ANNA ROCHE 12 G.H.S.S. Sreekandapuram(Kannur) 0 A 5

6631 21 SARIKA K.V 12 N S S E H S S Kalpetta(Wayanad) 0 A 5

3511 27 MARIA ALIAS 11 Fathima Matha Girls H S S Koompanpara(Idukki) 0 A 5

8932 31 ANJU ALPHONSA MATHEW 12 M G M H S S Mananthavady(Wayanad) 0 0

8800 29 ABHIGALE FRAULINE LEONORA

DE CRUZ 12 St. Mary`s A.I.G.H.S. Fortcochin(Ernakulam) 0 A 5

4994 41 ATHIRA.P 11 G. B. H. S. S. Nemmara(Palakkad) 0 A 5

1680 22 LAMIA MARY.J 11 St. Aloysius .H.S.S. Kollam (Kollam) 0 A 5

2902 37 ELIZABETH UTHARA 12 St. Joseph`s G H S S Alappuzha(Alappuzha) 0 A 5

2187 26 ABHIJITH T S 11 St. Behanan`s H. S. S. Vennikulam(Pathanamthitta) 0 A 5

4130 32 ANU MATHEW 12 St. Augustine`s Girls H S S

Muvattupuzha(Ernakulam) 0 A 5

5559 42 SISIRA. K 12 St. Gemma`s G.H.S.S. Malappuram(Malappuram) 0 A 5

1466 25 SREELEKSHMI P R 11 St. Mary`s H. S. S. Pattom(Thiruvananthapuram) 0 A 5

964 - Padyam Chollal - Hindi

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

9125 25 DIVYASREE RAJENDRAN 11 S K M J H S S Kalpetta(Wayanad) 1 A 5

4713 33 ADLIN MARY PEREIRA 11 H S S PANANGAD(Thrissur) 2 A 5

2912 29 TREESA THOMAS 11 T D H S S Alappuzha(Alappuzha) 3 A 5

5527 31 ARUN MOHAN 12 M.S.P.H.S.S. Malappuram(Malappuram) 0 A 5

4161 38 CHINJU REJIS 12 St. Philomina`s H. S. S. Koonammavu(Ernakulam) 0 A 5

6996 34 MAIMOONATH. R.P 12 M M H S S Thalassery(Kannur) 0 A 5

2348 32 ANAGHA. A 12 N.S.S. Boys H.S.S Pandalam(Pathanamthitta) 0 A 5

3301 35 ANSHU F MANAKKATTU 12 St.Sebastian`s H. S. S. Kadanad(Kottayam) 0 A 5

5291 36 LAKSHMIPRIYA .R 12 A. E. M. H. S. S. Kanjikkode(Palakkad) 0 A 5

7713 39 AMRUTHA KRISHNAN.P 11 L F Girls H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 A 5

1245 26 ASWATHY. V.G 12 Govt. H. S. S. Neyyattinkara(Thiruvananthapuram) 0 A 5

6402 37 VAISHNAV S 12 PERAMBRA HSS(Kozhikode) 0 A 5

6920 28 SOORYA SATHEESH 12 G V H S S Mananthavady(Wayanad) 0 A 5

3835 27 ANCHITHA TERESA GEORGE 11 St. George`s H S Muthalakodam(Idukki) 0 A 5

1538 30 LEKSHMI RAJ 12 S.V.M.M.H.S.S VENDAR(Kollam) 0 A 5

965 - Padyam Chollal - Arabic

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

6433 34 NAJIYA K.K 11 TIM GHSS NADAPURAM(Kozhikode) 1 A 5

1566 49 SAMEER AHAMMAD S 11 Govt HSS Anchal West(Kollam) 2 A 5

5702 23 HAMSA JAISAL.K.P 12 S. N. M. H. S. S. Parappanangadi(Malappuram) 2 A 5

3273 22 SABIRA SHAJI 11 Muslim HSS Kangazha(Kottayam) 3 A 5

4758 26 THAHLIYA BEEGAM.M.K 12 I. C. A. E. H. S. S Vadakkekad(Thrissur) 3 A 5

5120 32 SAHLA. K 12 G. H. S. S. Cherpalchery(Palakkad) 0 A 5

5626 25 SITHRATHUL MUNTHAHA. P.V 12 H.M.Y.H.S.S. Manjeri(Malappuram) 0 0

7848 28 NABEEL. O.T 12 G. H. S. S. Udinoor(Kasaragod) 0 A 5

2348 31 ANAGHA. A 12 N.S.S. Boys H.S.S Pandalam(Pathanamthitta) 0 A 5

4046 27 SAHEERA KUNJUMUHAMMED 12 Rajarshi Memorial H. S. S. Vadavucode(Ernakulam) 0 A 5

9233 36 MIRFA MUMTHAZ.P.A 11 G. H. S. S. Thanniam(Thrissur) 0 0

7438 38 NAJIYA GAFOOR 11 GHSS Chavassery(Kannur) 0 A 5

6879 47 FIDHA FARHATH 12 S H H S S Dwaraka(Wayanad) 0 A 5

2759 29 MUHAMMED SADARUL ISLAM S 12 SNHSS Sreekandeswram(Alappuzha) 0 A 5

3583 39 MUHAMMED MUNEER. P. A 12 Govt. H.S.S. KALLAR(Idukki) 0 B 3

1244 43 HASEEB M. HAMEED 12 Govt. H. S. S. Neyyattinkara(Thiruvananthapuram) 0 B 3

966 - Padyam Chollal - Sanskrit

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

7630 42 GAYATHRI KUNHIKRISHNAN 12 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 1 A 5

8801 22 JISHNU. H 12 Jayakeralam H S S Pulluvazhy(Ernakulam) 2 A 5

9437 36 SREELAYA. V 11 GHSS KUNHIMANGALAM(Kannur) 3 A 5

5179 37 SRUTHI .N 11 T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam(Palakkad) 0 A 5

4081 39 SWATHI K K 11 H.S.S Valayanchirangara(Ernakulam) 0 A 5

5601 23 HARITHA KRISHNA. V 11 Pandallur H.S.S. Pandallur(Malappuram) 0 A 5

6105 25 ANAGHA A 11 NATIONAL HSS VATTOLI(Kozhikode) 0 A 5

2247 41 ANSU MARIAM MATHEW 12 S.C H.SS Ranny(Pathanamthitta) 0 A 5

7005 30 SHRIDHUN NALINA KUMAR 12 Govt.Brennen HSS Thalassery(Kannur) 0 A 5

1106 21 ATHIRA.S.R 12 Govt. Girls H. S. S.

Cottonhill(Thiruvananthapuram) 0 A 5

3131 28 DEEPAK .P.NATH 11 M.D.S.H.S.S. Kottayam(Kottayam) 0 A 5

4627 31 NANDANA.A.N 12 S N H S S IRINJALAKUDA(Thrissur) 0 A 5

3659 32 VINAYA VIJAYAN 12 St. Augustine`s H. S. S. Karimkunnam(Idukki) 0 A 5

6717 35 SARANYA P P 12 S N H S S Poothadi(Wayanad) 0 A 5

9014 29 ROSHNI.K.P 12 G. H. S. S. Beypore(Kozhikode) 0 0

1828 46 DHANASREE. R 12 Parippally A S H S S(Kollam) 0 A 5

2879 34 GOKUL.T.R 12 VHSS Kanichukulangara(Alappuzha) 0 B 3

967 - Padyam Chollal - Urdu

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

5626 39 SITHRATHUL MUNTHAHA. P.V 12 H.M.Y.H.S.S. Manjeri(Malappuram) 1 A 5

4756 36 HAMTHA.A.V 11 I. C. A. E. H. S. S Vadakkekad(Thrissur) 2 A 5

6246 48 SELNI.P 12 Himayathul Islam H. S. S(Kozhikode) 3 A 5

7274 24 SHAHANA M K 12 RAMAVILASAM HSS . CHOKLI(Kannur) 0 A 5

3373 43 ADITHYA R NATH 11 Holly cross H S S Cherpunkal(Kottayam) 0 A 5

4986 27 SREEKUTTY. M 12 B. S. S. H. S. S. Kollengode(Palakkad) 0 A 5

7831 41 ATHIRA. P 12 G. H. S. S. Kuttamath(Kasaragod) 0 A 5

1829 47 SHAMSHAD. A 11 Parippally A S H S S(Kollam) 0 A 5

2557 37 ATHULYA .S 11 M S M H S S Kayamkulam(Alappuzha) 0 A 5

1038 35 HANSA THASNEEM 11 Govt. H S S For Girls

Nedumangad(Thiruvananthapuram) 0 A 5

4220 22 SHAFNA HUSSAIN 12 Govt. H. S. S. North Paravoor(Ernakulam) 0 A 5

3538 30 SAJANA BASHEER 11 S. G. H. S. S. Vazhathope(Idukki) 0 A 5

6737 28 JUHI SAJI 12 G H S S Meenangadi(Wayanad) 0 B 3

2255 25 SRUTHI. S 12 PSV P.M. H.S.S Iravon Konni(Pathanamthitta) 0 B 3

968 - Padyam Chollal - Tamil

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

6171 42 ANJANE SREE .S 11 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 1 A 5

3988 47 ANKITHA LAKSHMI B 12 St. Teresa`s C.G.H.S.S. Ernakulam(Ernakulam) 2 A 5

3340 33 MALINI SARMA 11 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 3 A 5

5334 45 MALARVIZHI. N 12 K. K. M. H. S. S. Vandithavalam(Palakkad) 0 A 5

5518 46 CHITHRA.CS 12 E.M.E.A.H.S. Kondotty(Malappuram) 0 A 5

6851 32 INDRIA HAREENDRAN 12 St. Joseph's H S S Kallody(Wayanad) 0 A 5

7922 48 SHERIN JOSE 12 C.J. H.S.S. Chemnad(Kasaragod) 0 A 5

1697 35 SUJITHA.K 11 M.S.M. H.S.S.Chathinamkulam(Kollam) 0 A 5

3628 37 BEENA R 11 Govt. VHSS TTI Kumily(Idukki) 0 A 5

1220 23 ANISHA. B 12 St.Chrysostom G.H.S Nellimoodu(Thiruvananthapuram) 0 A 5

7100 38 TANIMA MAHADEVAN 11 St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 0 A 5

2301 28 FEBIN MUMTHAZ.A 12 Govt H.S.S Konni(Pathanamthitta) 0 A 5

4477 26 ARYA CHANDRAN 11 C. J. M. A. H. S. S. Varandarappilly(Thrissur) 0 B 3

2913 30 MEERA.D.SHENOY 12 T D H S S Alappuzha(Alappuzha) 0 B 3

969 - Padyam Chollal - Kannada

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

7506 46 MALAVIKA RANI K.V 12 G. H. S. S. Padre(Kasaragod) 1 A 5

6624 36 POORNIMA . A 12 N S S E H S S Kalpetta(Wayanad) 2 A 5

2144 47 MEERA VENUGOPAL 12 S. V. G. V. H. S. S Kidangannur(Pathanamthitta) 3 A 5

7253 49 ARCHANA KESAVAN. P 12 AVS Govt.Higher Secondary School

Karivellur(Kannur) 0 A 5

1101 44 SOORYA GAYATHRI.J 12 Govt. Girls H. S. S.

Cottonhill(Thiruvananthapuram) 0 A 5

5518 33 CHITHRA.CS 12 E.M.E.A.H.S. Kondotty(Malappuram) 0 A 5

6410 23 KEERTHANA. J 12 PALORA HSS ULLIYERI(Kozhikode) 0 B 3

7456 29 AMBILI. B 12 GHSS KOTTILA(Kannur) 0 0

4065 42 RESHMA MADHU 11 S N H S S Okkal(Ernakulam) 0 B 3

6851 28 INDRIA HAREENDRAN 12 St. Joseph's H S S Kallody(Wayanad) 0 B 3

4678 41 SWATHY GIREESAN 11 G G V H S S IRINJALAKUDA(Thrissur) 0 B 3

5211 27 UNNIMAYA U 11 G. V. H. S. S. Pathirippala(Palakkad) 0 B 3

1577 25 ASWATHY.S.PRADEEP 12 VHSS And HSS Thadicadu(Kollam) 0 B 3

3450 26 MANJU MARIA MATHEW 11 SHMOUNT HSS.NATTASSERY(Kottayam) 0 C 1

3579 48 JUSTIN GEORGE 12 STHSS Thankamany(Idukki) 0 C 1

2472 45 AMINA. A 12 B. B. G. H .S. Nangiarkulangara(Alappuzha) 0 C 1

976 - Kathaprasangam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

4194 21 NEENU RAJEEV 12 S. N. M. H. S. S. Moothakunnam(Ernakulam) 1 A 5

3771 39 DEVIKA RAMESH 12 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 2 A 5

5174 40 SURYA .P.P 12 T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam(Palakkad) 3 A 5

1101 47 SOORYA GAYATHRI.J 12 Govt. Girls H. S. S.

Cottonhill(Thiruvananthapuram) 0 A 5

1063 36 GOPIKA .J 12 Carmel E. M. Girls H. S. S.

Vazhuthacaud(Thiruvananthapuram) 0 0

3187 44 SANTHANA MARIAM CHACKO 12 Crossroads English Medium School Pampady(Kottayam) 0 A 5

4890 49 VARSHA.K.RAJAN 11 N. S. S. V. H. S. S Mundathicode(Thrissur) 0 A 5

2642 31 JEEVESH VARUGHESE 11 M H S S Puthencavu(Alappuzha) 0 A 5

7205 45 NAYAN GANESH.KV 11 N.S.S.M.H.S.S Payyannur(Kannur) 0 A 5

2145 30 ANANDA KRISHNAN.G 12 S. V. G. V. H. S. S Kidangannur(Pathanamthitta) 0 A 5

6316 22 PUJA.S 12 Silver Hills H. S. S.(Kozhikode) 0 A 5

1719 38 SOORYA MOHAN 11 Elampalloor S N S M H S(Kollam) 0 A 5

7631 27 ANUSREE. T 11 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 A 5

8225 41 RESHMA K.M 11 M. E. S. E. M. H. S. S. Olavakode(Palakkad) 0 0

6850 23 DANY VARGHESE 12 St. Joseph's H S S Kallody(Wayanad) 0 A 5

6632 35 ATHIRA BALAKRISHNAN 12 N S S E H S S Kalpetta(Wayanad) 0 B 3

5633 48 AMALRAJ.S 12 G.B.H.S.S. Manjeri(Malappuram) 0 B 3

978 - Thiruvathira (Girls)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

9159 46 AAN MARY BABY. K 12 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 1 A 5

6506 27 ATHIRA VIJAYAN 12 S K M J H S S Kalpetta(Wayanad) 2 A 5

8817 44 POOJA .V.P 11 S. N. M. H. S. S. Moothakunnam(Ernakulam) 3 A 5

7627 32 SREENIVYA BALU 12 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 A 5

9262 29 CHITHRA MOL 12 St. Anne's G.H.S.S. Kottayam(Kottayam) 0 A 5

8607 47 AMRUTHA JAYAPRAKAS 12 G H S S Meenangadi(Wayanad) 0 0

9175 26 ASWATHY. R. NAIR 11 Holy Angel`s Convent H. S.(Thiruvananthapuram) 0 A 5

8991 28 SARITHA.K.M 12 Shornur. St. Therese. H. S. S(Palakkad) 0 A 5

1721 33 DRISHYA VIJAYAN 12 Elampalloor S N S M H S(Kollam) 0 A 5

4012 43 RESHMA R KRISHNAN 11 St. Antony`s H.S.S. Kacheripady(Ernakulam) 0 A 5

9348 45 ADISHA.T 11 Mambaram HSS(Kannur) 0 A 5

3917 39 ROSE MARY PAUL 11 St. George`s H S Muthalakodam(Idukki) 0 A 5

8959 49 ABHINA.I.P 11 Providence Girls H. S. S(Kozhikode) 0 A 5

2764 35 DEEPTHI MOHAN 12 VJHSS Naduvath Nagar(Alappuzha) 0 A 5

6320 40 ANJANA.V.S 12 Silver Hills H. S. S.(Kozhikode) 0 A 5

9358 42 APARNA P 12 SEETHI SAHIB H S S TALIPARAMBA(Kannur) 0 A 5

9196 22 GOPIKA. P. NAIR 12 St. Theresias Convent Girls H. S.

Neyyattinkara(Thiruvananthapuram) 0 A 5

9234 48 ANITTA.C.BABU 11 St Clare`s C. G. H. S. S Thrissur(Thrissur) 0 A 5

2018 25 GANGA DEVI C.E. 12 D. B. H. S. S. Thiruvalla(Pathanamthitta) 0 A 5

3475 21 SEETHAL K 11 Girideepam Bethany H.S. Vadavathoor(Kottayam) 0 A 5

1212 37 PARVATHY KRISHNAN. R 11 St.Chrysostom G.H.S Nellimoodu(Thiruvananthapuram) 0 A 5

7457 24 AKHILA. E 11 GHSS KOTTILA(Kannur) 0 A 5

5660 36 ANUSHA UNNI.J 12 D. H. O. H. S. S. Pookkarathara(Malappuram) 0 A 5

9186 23 NEETHU T.S 12 S S V G H S S Chirayinkeezhu(Thiruvananthapuram) 0 0

4627 34 NANDANA.A.N 12 S N H S S IRINJALAKUDA(Thrissur) 0 A 5

9392 30 RAJINA. K.K 12 MIM HSS PERODE(Kozhikode) 0 0

4809 50 SNEHA P.N. 11 Govt. Model H. S. S. for Girls

Kunnamkulam(Thrissur) 0 A 5

5477 38 PRIYAMKA N KUTTY 12 M. E. S. E. M. H. S. S. Olavakode(Palakkad) 0 A 5

979 - Margamkali (Girls)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

8190 41 HEBA MUHAMMED 12 B. E. M. G. H. S. S. Calicut(Kozhikode) 1 A 5

4022 44 ANN MARY XAVIER 12 St. Antony`s H.S.S. Kacheripady(Ernakulam) 2 A 5

3431 46 GIMI GEORGE 12 St.Mary`s H S S Bharananganam(Kottayam) 3 A 5

1432 31 SWATHY KRISHNA .P .S 11 Nirmala Bhavan Girls H. S. S.(Thiruvananthapuram) 0 A 5

8611 39 ANAGHA.P.SHIBU 12 St. Joseph`s C.G.H.S. Tripunithura(Ernakulam) 0 0

6173 23 ASWATHY .A.MENON 12 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 0 A 5

4498 38 MAGNA GEORGE 11 St. Raphel C. G. H. S. Ollur(Thrissur) 0 A 5

6284 29 SRILAKSHMI JAGADEESH 12 Presentation H. S. S.(Kozhikode) 0 A 5

7714 34 ASHWATHI.K 11 L F Girls H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 A 5

8378 47 GEETHU S.J 11 Carmel E. M. Girls H. S. S.

Vazhuthacaud(Thiruvananthapuram) 0 A 5

3658 25 ANU MARIA MATHEW 12 St. Augustine`s H. S. S. Karimkunnam(Idukki) 0 A 5

1279 36 ANSHA ANTONY 11 S S V G H S S Chirayinkeezhu(Thiruvananthapuram) 0 A 5

2144 35 MEERA VENUGOPAL 12 S. V. G. V. H. S. S Kidangannur(Pathanamthitta) 0 A 5

8777 30 SHILKA. S 12 St. Thomas C. E. M. G. H. S. Olavakode(Palakkad) 0 A 5

1716 26 MEGHANA V S 11 Elampalloor S N S M H S(Kollam) 0 A 5

5596 33 ARUNA. A 12 Pandallur H.S.S. Pandallur(Malappuram) 0 A 5

6721 43 DAYONA P LUCKOSE 11 St. Mary`s H S S Mullenkolly(Wayanad) 0 A 5

5287 28 SREELAKSHMI.K 12 A. E. M. H. S. S. Kanjikkode(Palakkad) 0 B 3

7097 49 HARSHA KISHORE 12 St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 0 B 3

1683 32 SREEDEVI J NAIR 12 Vimala Hridhaya Girls H.S.S. Kollam(Kollam) 0 0

2849 45 ANJU M NAIR 12 Holy Family HSS Muttom(Alappuzha) 0 B 3

980 - Oppana (Girls)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

3184 30 YAMUNA THAMPAN 11 Crossroads English Medium School Pampady(Kottayam) 1 A 5

5855 50 SHAHANAS. P 12 PKMMHSS Edarikkode(Malappuram) 2 A 5

3740 27 VISHNUPRIYA RAJ 12 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 2 A 5

8365 39 SHAHEELA.M 11 W O H S S Pinangode(Wayanad) 3 A 5

6509 46 NAFLA BAI V A 12 S K M J H S S Kalpetta(Wayanad) 0 A 5

4828 29 NAVEENA.P 12 Bethany St. John`s E. M. H. S

Kunnamkulam(Thrissur) 0 A 5

5011 42 ASWATHI.M.B 11 G. H. S. S. Kumaranellur(Palakkad) 0 A 5

8083 45 FASEEHA BARAMY.C.E.V 12 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 0 A 5

7027 44 GANGANATH. C. P 12 D.I.S.Girls H.S.S.Kannur(Kannur) 0 A 5

7626 26 SHILPA NAIR. N 12 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 A 5

5429 31 HARITHA MADHAV. C 11 M. E. S. E. M. H. S. S. Olavakode(Palakkad) 0 0

6323 28 SNEHA S NAIR 12 Silver Hills H. S. S.(Kozhikode) 0 A 5

1628 33 RAHITHA RASHEED 12 Govt: Model Boys H.S.S . Kollam(Kollam) 0 A 5

4391 24 SWATHY R 11 Vidyadhiraja Vidya Bhavan E. M. H. S.

Aluva(Ernakulam) 0 A 5

1212 25 PARVATHY KRISHNAN. R 11 St.Chrysostom G.H.S Nellimoodu(Thiruvananthapuram) 0 A 5

2156 43 KARTHIKA P.PILLAI 12 S. V. G. V. H. S. S Kidangannur(Pathanamthitta) 0 A 5

2566 36 AKSHAJA. M.S 12 V V H S S Thamarakulam(Alappuzha) 0 A 5

1345 35 SAMEEHA. S 12 KTCT EM HSS Kaduvayil(Thiruvananthapuram) 0 A 5

6224 34 RASEENA P. A. 12 M. M. V. H. S.S Kozhikode(Kozhikode) 0 A 5

982 - Kathakali - Group

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

1178 25 AMAL BABU 11 Jyothi Nilayam H. S. S. St.

Andrews(Thiruvananthapuram) 1 A 5

8455 29 SILPA R. VARMA 12 V. B. H. S. S. THRISSUR(Thrissur) 2 A 5

5444 27 SYAMA. M 11 G. M. M. G. H. S. S Palakkad(Palakkad) 3 A 5

2710 42 AATHIRA 12 N S Boys H S S Mannar(Alappuzha) 0 A 5

5872 33 REKHA UNNIKRISHNAN 12 PKMMHSS Edarikkode(Malappuram) 0 A 5

4496 28 JAHANARA K A 11 S. H. C. G. H. S. S. Thrissur(Thrissur) 0 A 5

1690 36 PREMCHAND. R 12 Krist Raj H.S.S. Kollam(Kollam) 0 A 5

2147 40 NEETHU KRISHNAN 12 S. V. G. V. H. S. S Kidangannur(Pathanamthitta) 0 A 5

3332 46 MEERA. M 11 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 0 A 5

6048 22 ANAGHA MANOJ 12 GMVHSS KOYILANDY(Kozhikode) 0 A 5

985 - Mookabhinayam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

6239 39 AFTHAB PARVEEN .S.M

HUSSAIN 12 Providence Girls H. S. S(Kozhikode) 1 A 5

4164 38 LAKSHMI KRISHNA S K 11 Sree Narayana H. S. S. North Paravoor(Ernakulam) 2 A 5

5307 23 MINISHA KRISHNAN 11 G. V. G. H. S. S. Chittur(Palakkad) 3 A 5

4832 34 AMINA PARVEEN 12 Bethany St. John`s E. M. H. S

Kunnamkulam(Thrissur) 0 A 5

8058 43 AKHIL.P.K 11 N. S. S. H. S. S. Parakkadavu(Ernakulam) 0 0

2149 35 DHANESH P.R. 12 S. V. G. V. H. S. S Kidangannur(Pathanamthitta) 0 A 5

3744 29 ATHIRA. R 11 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 0 A 5

1062 25 SRUTHI NAIR .S. R 12 Carmel E. M. Girls H. S. S.

Vazhuthacaud(Thiruvananthapuram) 0 A 5

1705 37 AJEES.H 12 M.S.M. H.S.S.Chathinamkulam(Kollam) 0 A 5

6956 40 SHINTO JOY 12 S C H S S Payyampally(Wayanad) 0 A 5

5781 27 RANJITH. U.V 12 M. M. M. H. S. S. Kuttayi(Malappuram) 0 A 5

7440 36 VISHNU.P 11 GHSS Aralam(Kannur) 0 A 5

2969 32 ACHU CHERIAN 11 ST.JOSEPHS GHS CHANGANACHERRY(Kottayam) 0 A 5

7802 21 SARATH CHANDRAN.P 12 G. H. S. S. Chayoth(Kasaragod) 0 A 5

7991 26 ANJITHA.C.R. 11 St.Josephs C. G. H. S. S. Thrissur(Thrissur) 0 0

5143 44 INDU.NR 12 H. S. S. Chalavara(Palakkad) 0 0

2709 33 ASHISH KUMAR P 12 N S Boys H S S Mannar(Alappuzha) 0 B 3

8038 28 AKASH.K.P 12 ST. ALOYSIUS H. S. ELTHURUTH(Thrissur) 0 0

8014 42 DIVYA DIVAKARAN 12 TIM GHSS NADAPURAM(Kozhikode) 0 0

988 - Panchavadyam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

3050 21 KRISHNA MOHAN 12 Girideepam Bethany H.S. Vadavathoor(Kottayam) 1 A 5

4780 25 SREENITH. V. V 12 Govt. H. S.S Kadavallur(Thrissur) 2 A 5

7101 43 SRUTHI. G. P 12 St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 3 A 5

6178 27 ADHEENA NATH .M 12 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 0 A 5

1830 34 ANEESH. K.G 11 Parippally A S H S S(Kollam) 0 A 5

2848 50 MIDHU MOHAN 12 Holy Family HSS Muttom(Alappuzha) 0 B 3

4392 44 GOKUL JANARDHANAN 11 Vidyadhiraja Vidya Bhavan E. M. H. S.

Aluva(Ernakulam) 0 B 3

2174 29 SREEKUMAR M.K 12 S. V. G. V. H. S. S Kidangannur(Pathanamthitta) 0 C 1

1157 31 ARUN MOHAN.P.M 11 SVB HSS Santhigiri Ashram(Thiruvananthapuram) 0 C 1

989 - Koodiyattam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

4627 28 NANDANA.A.N 12 S N H S S IRINJALAKUDA(Thrissur) 1 A 5

3000 34 TINTU SAJAN 12 St. Anne's G.H.S.S. Kottayam(Kottayam) 2 A 5

4043 21 SHERIN KANNETH 12 Rajarshi Memorial H. S. S. Vadavucode(Ernakulam) 3 A 5

4902 31 ANJANA.R 12 V. B. H. S. S. THRISSUR(Thrissur) 0 0

6247 30 VINEETHA .M 12 Providence Girls H. S. S(Kozhikode) 0 A 5

2719 40 JOHNCY GEORGE 12 N S Boys H S S Mannar(Alappuzha) 0 A 5

5191 29 SRAVAN .P.V 12 T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam(Palakkad) 0 A 5

6055 23 SUMEDA.K.P. 11 GMVHSS KOYILANDY(Kozhikode) 0 0

2243 42 ANJUSHA THOMAS 11 S.C H.SS Ranny(Pathanamthitta) 0 A 5

5707 35 AKSHAYA DAS .T. 12 C. B. H. S. S. Vallikkunnu(Malappuram) 0 A 5

6897 26 SITHARA N K 12 S C H S S Payyampally(Wayanad) 0 A 5

1832 37 ALAKANANDA. G.R 12 Parippally A S H S S(Kollam) 0 A 5

7650 33 APARNA. V.C 12 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 B 3

990 - Skit - English

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

1719 28 SOORYA MOHAN 11 Elampalloor S N S M H S(Kollam) 1 A 5

5197 27 ANJANA K M 12 L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam(Palakkad) 2 A 5

3341 34 FATHIMA SITHARA KHATHOON 11 Muslim Girls HSS Erattupetta(Kottayam) 3 A 5

6498 23 ANCIA VICTOR 12 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 0 A 5

8468 39 MARIYA TREESA 12 Providence Girls H. S. S(Kozhikode) 0 0

7001 41 ATHUL S 11 St.Joseph`s HSS Thalassery(Kannur) 0 A 5

5722 35 JIMY SHERIN. M 12 G. H. S. S. Tirurangadi(Malappuram) 0 A 5

3840 26 ARJUN UNNIKRISHNAN 11 St. George`s H S Muthalakodam(Idukki) 0 A 5

6780 29 AKASH ALOSIOUS 12 S M C H S S Bathery(Wayanad) 0 A 5

1062 33 SRUTHI NAIR .S. R 12 Carmel E. M. Girls H. S. S.

Vazhuthacaud(Thiruvananthapuram) 0 A 5

1180 31 SALMA SAM D'CRUZ 12 Jyothi Nilayam H. S. S. St.

Andrews(Thiruvananthapuram) 0 A 5

8308 32 ASHITHA.J.R 12 GHSS KOKKALLUR(Kozhikode) 0 0

4352 30 CATHERIN JACOB 12 Nirmala E. M. H. S. Nazareth Aluva(Ernakulam) 0 A 5

4673 25 TARA .B 11 G G V H S S IRINJALAKUDA(Thrissur) 0 B 3

8483 21 RAMYA RAANI 11 M.S.M. H.S.S.Chathinamkulam(Kollam) 0 0

7874 24 SREEJITH.P.K 12 G. H. S. S. Pilicode(Kasaragod) 0 B 3

2910 22 GOWRI.N 12 T D H S S Alappuzha(Alappuzha) 0 B 3

2337 36 HARI KRISHNAN 11 Marthoma H.S.S Pathanamthitta(Pathanamthitta) 0 B 3

992 - Arabanamuttu (Boys)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

3974 31 MUHAMED SHAROOK C.A 12 Sacred Heart H.S.S. Thevara(Ernakulam) 1 A 5

5595 29 SADIQUE. P.P 11 Pandallur H.S.S. Pandallur(Malappuram) 2 A 5

5430 36 JEMSHEER. K 12 M. E. S. E. M. H. S. S. Olavakode(Palakkad) 3 A 5

4552 25 ALFRED SEBASTIAN 12 CARMEL H S S CHALAKUDY(Thrissur) 0 A 5

1715 48 SYED INZAMAM A THANGAL 11 Elampalloor S N S M H S(Kollam) 0 A 5

2935 35 SIRAJUL MUNEER . S 12 Lajnathul Moh. H S S Alappuzha(Alappuzha) 0 A 5

8667 32 NIYAS.M 12 MIM HSS PERODE(Kozhikode) 0 0

6025 42 MUHAMMED HISHAM.T.M 12 ILAHIYA HSS KAPPAD(Kozhikode) 0 A 5

1132 43 HARIS BASHEER 11 Govt. Model B. H. S. S.

Thycaud(Thiruvananthapuram) 0 A 5

3739 26 JISHNU. H 11 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 0 A 5

2052 40 ROBIN.T.THOMAS 11 M. G. M. H. S. S. Thiruvalla(Pathanamthitta) 0 A 5

7302 39 ABDUL BASITH 12 NAMHSS PERINGATHUR(Kannur) 0 A 5

3132 33 ALLEN ALEX 12 M.D.S.H.S.S. Kottayam(Kottayam) 0 A 5

6817 45 RANISH MATHEW 12 M G M H S S Mananthavady(Wayanad) 0 A 5

7587 30 MOHAMMED NAJATHULLA 12 I. H. S. S. Ajanur(Kasaragod) 0 A 5

993 - Kolkali (Boys)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

8178 23 AFSAL ABDUL KHADER M 12 PKMMHSS Edarikkode(Malappuram) 1 A 5

8966 28 NIYAS.P 12 Chennamangallur HSS(Kozhikode) 2 A 5

5971 32 MUHAMMED IBRAHIM .K.K. 12 GHSS Puthuparamba(Malappuram) 3 A 5

9302 31 ANAS. O. V 12 Anjarakandy Higher Secondary School(Kannur) 0 A 5

7938 22 ABIN ASHOKAN 12 Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod) 0 A 5

9297 30 MOHAMMED FAZIL.C.P 11 M M H S S Thalassery(Kannur) 0 A 5

9263 43 ASWIN.K 11 Bethany St. John`s E. M. H. S

Kunnamkulam(Thrissur) 0 A 5

5288 35 PRANAV MURALEEDAS 12 A. E. M. H. S. S. Kanjikkode(Palakkad) 0 A 5

6943 48 MUHAMMED SALMAN K.P 12 S K M J H S S Kalpetta(Wayanad) 0 A 5

9281 42 SHIBIN.K.B 12 G K V H S S ERIYAD(Thrissur) 0 A 5

4561 39 ANU K.J. 11 CARMEL H S S CHALAKUDY(Thrissur) 0 A 5

4198 29 AJEESH N.R 11 S. N. M. H. S. S. Moothakunnam(Ernakulam) 0 A 5

9221 37 ABHIJITH R MOHAN 12 Chinmaya E. M. H. S. S.(Kozhikode) 0 A 5

6052 21 SAHAD.P. 12 GMVHSS KOYILANDY(Kozhikode) 0 A 5

7150 40 MUSTHAFA C 12 Govt. H.S.S. Munderi(Kannur) 0 A 5

9064 26 THAMEES K GAFOOR 12 N S S E H S S Kalpetta(Wayanad) 0 0

2258 24 AJMAL VAHID 11 PSV P.M. H.S.S Iravon Konni(Pathanamthitta) 0 B 3

1344 49 JAFAR. S. S 12 KTCT EM HSS Kaduvayil(Thiruvananthapuram) 0 B 3

1614 34 VAISAKH. M 11 Govt: Model Boys H.S.S . Kollam(Kollam) 0 B 3

3262 46 VISHAL B 12 St.Michaels HSS Kaduthuruthy(Kottayam) 0 B 3

9400 44 MUFEED MUSTAFA ABUBACKER 12 Rahmaniya V And HSS Kozhikode(Kozhikode) 0 0

3516 41 ABI.T.T 11 Govt. V H S S Deviyar Colony(Idukki) 0 B 3

2852 33 JULIN PAUL 11 Holy Family HSS Muttom(Alappuzha) 0 C 1

9236 47 SHAMEEL.M.K 12 St. Joseph's H S S Kallody(Wayanad) 0 0

994 - Dafmuttu (Boys)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

9403 41 IRSHAD P 12 C. R. H. S. S. Velimukku(Malappuram) 1 A 5

5428 22 SHABAS. P.A 11 M. E. S. E. M. H. S. S. Olavakode(Palakkad) 2 A 5

7258 35 ARJUN SINGH 12 Mambaram HSS(Kannur) 3 A 5

3836 39 AJMAL SHAMSUDEEN 11 St. George`s H S Muthalakodam(Idukki) 0 A 5

6038 23 RASHID.C.P 12 THIRUVANGOOR HSS(Kozhikode) 0 A 5

3080 31 PRIJITH MARTIN PETER 12 Holy Family H.S.S. Kottayam(Kottayam) 0 A 5

5812 38 MOHAMED SAFWAN A 12 IUHSS Parappur(Malappuram) 0 A 5

4951 49 IRFAAN SHAJU 12 M. A. S. M. V. H. S. S Venmanad(Thrissur) 0 A 5

1714 48 OMARLAL A 11 Elampalloor S N S M H S(Kollam) 0 A 5

6563 33 SUHAIL.K.P 12 W O H S S Pinangode(Wayanad) 0 A 5

4170 43 SUMINDATH M S 12 Sree Narayana H. S. S. North Paravoor(Ernakulam) 0 A 5

7606 34 SHAKIR RAHMAN. N.S 12 G. H. S. S. Udma(Kasaragod) 0 A 5

3666 47 SHARAF SALIM 12 St. Augustine`s H. S. S. Karimkunnam(Idukki) 0 A 5

2852 32 JULIN PAUL 11 Holy Family HSS Muttom(Alappuzha) 0 A 5

2445 45 CHRISTIAN T SAMUEL 11 S.N.D.P.H.S.S Karamveli(Pathanamthitta) 0 A 5

1132 50 HARIS BASHEER 11 Govt. Model B. H. S. S.

Thycaud(Thiruvananthapuram) 0 B 3

995 - Poorakkali (Boys)

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

7893 39 JYOTHISH. V.M 12 G. H. S. S. Udinoor(Kasaragod) 1 A 5

4210 32 THEJUS M.S 12 S. N. M. H. S. S. Moothakunnam(Ernakulam) 2 A 5

6895 27 BINEESH N V 12 S C H S S Payyampally(Wayanad) 3 A 5

7240 30 SREERAG SURENDRAN 11 AVS Govt.Higher Secondary School

Karivellur(Kannur) 3 A 5

5081 35 JENSON.M.SAJU 11 B. S. S. G. H. S. S. Alathur(Palakkad) 0 A 5

8802 41 SANOOB. N.N 12 S.D.P.Y .Boys H.S.S. Palluruthy(Ernakulam) 0 0

3047 28 GOKUL RAJ .N 12 Girideepam Bethany H.S. Vadavathoor(Kottayam) 0 A 5

9610 49 GOKUL NATH. P.P 12 GHSS KUNHIMANGALAM(Kannur) 0 0

1854 33 JISHNU S. KUMAR 11 Parippally A S H S S(Kollam) 0 A 5

6049 22 ANUN SHAK.M.A. 11 GMVHSS KOYILANDY(Kozhikode) 0 A 5

2181 26 ABHIJITH R. NAIR 12 S. V. G. V. H. S. S Kidangannur(Pathanamthitta) 0 A 5

4622 45 NIDHEESH V.S 12 G M B H S S IRINJALAKUDA(Thrissur) 0 A 5

1002 21 AFZAL BIN NIZAR 12 S N V H S S Nedunganda(Thiruvananthapuram) 0 A 5

8888 40 SIDHARTH C 12 N S S E H S S Kalpetta(Wayanad) 0 0

3781 34 AKHIL. M. R 12 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 0 A 5

5615 31 MUSAMMIL. P.K 12 Pandallur H.S.S. Pandallur(Malappuram) 0 B 3

8626 38 NITHIN.B.G 12 Jyothi Nilayam H. S. S. St.

Andrews(Thiruvananthapuram) 0 0

2704 43 AKHIL GOPI 12 N S Boys H S S Mannar(Alappuzha) 0 B 3

9847 24 JIBIN K 11 G.V.H.S.S. Kondotty(Malappuram) 0 0

996 - Bandmelam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

3107 32 PRIYA K 12 Mt. Carmel H.S.S. Kottayam(Kottayam) 1 A 5

5566 37 SHYAMA. P.M 12 St. Gemma`s G.H.S.S. Malappuram(Malappuram) 2 A 5

5400 49 TOMCY MOL THOMSON 11 St. Thomas C. E. M. G. H. S. Olavakode(Palakkad) 3 A 5

9301 36 RAHEES.N 12 Fathimamatha H. S. S. Tirur(Malappuram) 0 0

7740 26 SIMIL MANI 12 Holy Family H. S. S. Rajapuram(Kasaragod) 0 A 5

7100 48 TANIMA MAHADEVAN 11 St.Teresa`S A.I.H.S.S.Kannur(Kannur) 0 A 5

8841 50 HARSHA.V.SHOBY 12 St. Francis H. S. S. Aluva(Ernakulam) 0 A 5

2535 27 GOVIND.V 11 Govt. H S S Ramapuram(Alappuzha) 0 A 5

6165 40 KRISHNA GOPINATH . K 12 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 0 A 5

4419 42 ANANTHA KRISHNAN K.G. 11 Mary Matha E. M. H. S. Thrikkakara(Ernakulam) 0 A 5

4581 33 BABIN JOY 12 CARMEL H S S CHALAKUDY(Thrissur) 0 B 3

6844 47 FESTIN MANOJ 11 St. Joseph's H S S Kallody(Wayanad) 0 B 3

1070 39 VEENA .S. KUMAR 12 Carmel E. M. Girls H. S. S.

Vazhuthacaud(Thiruvananthapuram) 0 B 3

2380 23 MERLYN MARIYAM VARGHESE 11 St. Theresas B. C. H. S. S.

Chengaroor(Pathanamthitta) 0 B 3

1885 35 BIBIN BABU 11 St Jude H S Mukhathala(Kollam) 0 C 1

997 - Desabhakthiganam

Reg. No Code No. Name STD School Name Rank Grade Point

8110 27 ALEENA ANTONY 12 St. Teresa`s C.G.H.S.S. Ernakulam(Ernakulam) 1 A 5

8024 47 AKHIL.K.P 12 Chinmaya E. M. H. S. S.(Kozhikode) 2 A 5

1061 43 NEETHU. G 12 Carmel E. M. Girls H. S. S.

Vazhuthacaud(Thiruvananthapuram) 3 A 5

4058 23 VISHNUPRABHA P 11 S N H S S Okkal(Ernakulam) 0 A 5

8298 41 ARYA.T.V 12 Elampalloor S N S M H S(Kollam) 0 A 5

3415 29 ATHIRA VIJAYAN 11 St.Antony`s H S S Plassanal(Kottayam) 0 A 5

5174 37 SURYA .P.P 12 T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam(Palakkad) 0 A 5

5859 33 NIMISHA M V 12 PKMMHSS Edarikkode(Malappuram) 0 A 5

7872 50 PRANITHA. K 11 G. H. S. S. Pilicode(Kasaragod) 0 A 5

6315 40 ANAND.M.K 12 Silver Hills H. S. S.(Kozhikode) 0 A 5

2713 44 TINTU RACHEL JOHN 12 N S Boys H S S Mannar(Alappuzha) 0 A 5

3745 25 BALAVARUN. K. B 11 M K N M H S Kumaramangalam(Idukki) 0 A 5

6163 49 KRISHNENDU .P 12 St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S(Kozhikode) 0 A 5

7270 30 NIVEDA U K 12 RAMAVILASAM HSS . CHOKLI(Kannur) 0 A 5

1565 28 NITHIN KRISHNAN B 12 Govt HSS Anchal West(Kollam) 0 A 5

6624 38 POORNIMA . A 12 N S S E H S S Kalpetta(Wayanad) 0 A 5

8064 36 MANU.P 12 S C H S S Payyampally(Wayanad) 0 0

2201 42 GOPIKA. G 12 Govt. H.S.S For Boys Adoor(Pathanamthitta) 0 B 3

4715 34 ASWINI.M.S 12 H S S PANANGAD(Thrissur) 0 B 3