2010, ജനുവരി 5, ചൊവ്വാഴ്ച

SCHOOLWISE POINT AS ON 05.01.2010 AT 08 PM

                                                                        Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                  NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                       03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                                      Grade-Point Report of all schools
                                                   UP General
                                           Result Declared 22/30 Items
                                                                                      Grade
Sl No School                                                                                        Point
                                                                                 A      B     C
  1   20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam                                     6      2     0      36
  2   21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur                                       5      0     1      26
  3   20654 - G. U. P. S. Naripparamba                                           3      2     0      21
  4   21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad                                     4      0     0      20
  5   21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur                                          4      0     0      20
  6   20021 - Shornur. St. Therese. H. S. S                                      3      1     1      19
  7   20003 - G. H. S. S. Kumaranellur                                           3      1     0      18
  8   20022 - K. V. R. H. S. Shornur                                             3      1     0      18
  9   20043 - G. H. S. S. Cherpalchery                                           3      1     0      18
 10   20053 - St. Pauls. H. S. Pattambi                                          2      2     0      16
 11   21053 - A. E. M. H. S. S. Kanjikkode                                       2      2     0      16
 12   21886 - G. U. P. S Vadasserypuram                                          3      0     0      15
 13   21013 - C. A. H. S. Coyalmannam                                            3      0     0      15
 14   21559 - St. Reethas U. P. S. Nemmara                                       1      3     0      14
 15   21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad                                     2      1     0      13
 16   21733 - G. U. P. S. Kongad                                                 2      1     0      13
 17   21444 - SABARI V.L.N.M.U.P.S. Vilayanchathanur                             2      1     0      13
 18   20363 - N. N. N. M. U. P. S. Karalmanna                                    1      2     0      11
 19   20054 - C. G. M. E. M. H. S. Ongallur                                      2      0     1      11
 20   20057 - Mountseena. E. M. H. S Pathiripala                                 2      0     0      10
 21   21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad                                       2      0     0      10
 22   21558 - V. R. C. M. U. P. S. Vallanghy                                     2      0     0      10
 23   20002 - G. V. H. S. S. Vattenad                                            1      1     1       9
 24   21076 - K. P. R. P. H. S. Kongad                                           1      1     0       8
 25   21739 - A. U. P. S. Mannur                                                 1      1     0       8
 26   21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam                                 1      1     0       8
 27   20546 - G. U. P. S. Nagalasseri                                            1      1     0       8
 28   21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara                                          1      1     0       8
 29   20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram                                          1      1     0       8
                              Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                      Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                     03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 21561 - G. U. P. S. Thiruvazhiyad                                           1      1     0       8
31 20029 - S. S. O. H. S. Lakkidi                                              1      1     0       8
32 21660 - M. M. U. P. S. Pudupariyaram                                        0      1     4       7
33 20008 - H. S. Peringode                                                     1      0     1       6
34 21073 - G. H. S. Mankara                                                    0      2     0       6
35 21276 - Model. Central. School. Alathur                                     0      2     0       6
36 20366 - S. V. A. U. P. S. Kulikkiliyad                                      0      2     0       6
37 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S. Olavakode                                   1      0     1       6
38 20358 - A. U. P. S. Kuttanassery                                            1      0     1       6
39 21547 - A. U. P. S. Alampallam                                              1      0     1       6
40 21345 - G. U. P. S. Athicode                                                0      2     0       6
41 21898 - N. V. A. U. P. S. Thenkara                                          1      0     0       5
42 20552 - A. U. P. S. Nangattur                                               1      0     0       5
43 20045 - H. S. S. Chalavara                                                  1      0     0       5
44 21737 - N. E. U. P. S. Keralassery                                          1      0     0       5
45 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S. Chittur                                  1      0     0       5
46 21279 - C. E. M. U. P. S. Vadakkenchery                                     1      0     0       5
47 21899 - C. P. A. U. P. S. Thiruvizhamkunnu                                  1      0     0       5
48 20656 - G. M. U. P. S. Vilayur                                              1      0     0       5
49 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S. Mannarkkad                                  1      0     0       5
50 20543 - R. A. L. P. S. Ullanur                                              1      0     0       5
51 21905 - A. U. P. S. Kalladikkode                                            1      0     0       5
52 20554 - M. C. M. U. P. S. Thrithala                                         1      0     0       5
53 21068 - G. V. H. S. S. Malampuzha                                           1      0     0       5
54 20556 - A. U. P. S. Malamakkavu                                             1      0     0       5
55 20362 - C. U. P. S. Pulappatta                                              1      0     0       5
56 20253 - A. M. U. P. S. CHUNANGAD                                            1      0     0       5
57 20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA SOUTH                                   1      0     0       5
58 20367 - K. A. U. P. S. Elambulassery                                        1      0     0       5
59 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala                                     1      0     0       5
60 20019 - G. H. S. S. Vatanamkurussi                                          1      0     0       5
61 20257 - A. U. P. S. VARODE                                                  1      0     0       5
62 20657 - A. U. P. S. Amayur South                                            1      0     0       5
63 20451 - A. U. P. S. .Pullasserykkara                                        1      0     0       5
64 21009 - A. S. M. H. S. Alathur                                              1      0     0       5
                            Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                     Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                               NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                    03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
65 21017 - G. H. S. S. Peringottukurissi                                      1      0     0       5
66 21448 - A. B. U. P. S Kannadi                                              1      0     0       5
67 21275 - A. U. P. S. Vadakkenchery                                          1      0     0       5
68 21080 - D. B. H. S. Thachampara                                            1      0     0       5
69 21735 - A. U. P. S. Keralassery                                            1      0     0       5
70 21085 - D. H. S. Nellipuzha                                                1      0     0       5
71 20662 - A. U. P. S. Muthuthala                                             1      0     0       5
72 20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam                                       1      0     0       5
73 20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha                                        1      0     0       5
74 20361 - A. U. P. S. Sreekrishnapuram                                       0      1     1       4
75 20463 - A. U. P. S. Chalavara                                              0      1     1       4
76 21027 - G. B. H. S. S. Nemmara                                             0      1     1       4
77 21083 - Sabari H. S. Pallikurup                                            0      1     1       4
78 20355 - A. U. P. S. Kalluvazhi                                             0      1     0       3
79 21109 - Irshad H. S.Changaleeri                                            0      1     0       3
80 21277 - Holy. Family. U. P. S. Alathur                                     0      1     0       3
81 21568 - Nalanda Eng Medium School Koduvayur                                0      1     0       3
82 20351 - G. U. P. S. Cherpulassery                                          0      1     0       3
83 21885 - G. U. P. S. Thenkara                                               0      1     0       3
84 21445 - A. S. B. S. Manjalur                                               0      1     0       3
85 21732 - G. U. P. S. Edathara                                               0      1     0       3
86 20465 - T. M. U. P. S. Panayur                                             0      1     0       3
87 20456 - K. V. U. P. S. Kailiyad                                            0      1     0       3
88 21887 - A. U. P. S. Changaleeri                                            0      1     0       3
89 21016 - G. H. S. S. Kottayi                                                0      1     0       3
90 21259 - H. A. U. P. S. Akkara                                              0      1     0       3
91 20352 - G. U. P. S. Katambazhipuram                                        0      1     0       3
92 21066 - Railway H. S. S. Palakkad                                          0      1     0       3
93 21744 - A. U. P. S. Thenur West                                            0      1     0       3
94 21564 - St. Thomas U. P. S. Kairady                                        0      1     0       3
95 21734 - A. U. P. S. Ezhakkad (St. Dominic)                                 0      1     0       3
96 20033 - G. H. S. S. Munnurcode                                             0      1     0       3
97 21441 - G. U. P. S. Bemmanur                                               0      1     0       3
98 20001 - G. H. S. S. Chalissery                                             0      1     0       3
99 21268 - A. U. P. S. Vadakkepotta                                           0      1     0       3
                           Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                       Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                 NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                      03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
100 21361 - S. B. S. Olassery                                                   0      1     0       3
101 20661 - A. U. P. S. Mannengode                                              0      0     2       2
102 21082 - G. H. S. Karakurissi                                                0      0     1       1
103 21043 - P. S. H. S. Chittur                                                 0      0     1       1
104 20666 - Darul Athfal U. P. S. Koppam                                        0      0     1       1
105 21440 - G. B. U. P. S. Ethanur                                              0      0     1       1
106 20453 - A. U. P. S. Shornur                                                 0      0     1       1
107 20455 - A. U. P. S. Ariyanchira                                             0      0     1       1
108 21889 - A. M. U. P. S. Edathanattukara                                      0      0     1       1
109 21904 - A. U. P. S. Kumaramputhur                                           0      0     1       1
110 21553 - A. U. P. S. Panangattiri                                            0      0     1       1
111 21119 - B.E.S.E.M.H.S Nurani Palakkad                                       0      0     1       1
112 21265 - A. U. P. S. Chittilanchery                                          0      0     1       1
113 20660 - A. U. P. S. Karambathur                                             0      0     1       1
114 21273 - A. U. P. S. Perukulam                                               0      0     1       1
115 20030 - A. V. M. H. S. Chunangad                                            0      0     1       1
116 20551 - A. U. P. S. Erumbakasseri                                           0      0     1       1
117 20251 - G. S. B. S. PAZHAYA LAKKIDI                                         0      0     1       1
118 20664 - A. U. P. S. Rayiranellur                                            0      0     0       0
119 20461 - A. U. P. S. Ezhuvanthala North                                      0      0     0       0
120 20262 - A. U. P. S. MANNANNUR                                               0      0     0       0
121 21439 - G. B. U. P. S. Kuzhalmannam                                         0      0     0       0
122 21097 - M. E. S. K. T. M. Vattamannapuram                                   0      0     0       0
                             Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                        Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                  NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                       03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                                      Grade-Point Report of all schools
                                                   HS General
                                           Result Declared 60/81 Items
                                                                                      Grade
Sl No School                                                                                        Point
                                                                                 A      B     C
  1   21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur                                       13     2     2      73
  2   21053 - A. E. M. H. S. S. Kanjikkode                                       8      5     2      57
  3   21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad                                     10     1     0      53
  4   20043 - G. H. S. S. Cherpalchery                                           9      2     0      51
  5   20012 - Parudur. H. S. Pallipuram                                          8      3     0      49
  6   20008 - H. S. Peringode                                                    7      1     2      40
  7   20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam                                       8      0     0      40
  8   20053 - St. Pauls. H. S. Pattambi                                          7      1     1      39
  9   20021 - Shornur. St. Therese. H. S. S                                      7      1     0      38
 10   20029 - S. S. O. H. S. Lakkidi                                             7      1     0      38
 11   20045 - H. S. S. Chalavara                                                 7      0     0      35
 12   21100 - M. E. T. E. M. H. S. S. Mannarkkad                                 5      2     2      33
 13   20013 - G. J. H. S. S. Naduvattam                                          5      2     2      33
 14   21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad                                     6      1     0      33
 15   20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam                              4      4     1      33
 16   21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S. Chittur                                 5      2     1      32
 17   21076 - K. P. R. P. H. S. Kongad                                           5      2     1      32
 18   20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram                                          6      0     0      30
 19   20014 - P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam                                     5      1     1      29
 20   20002 - G. V. H. S. S. Vattenad                                            5      1     0      28
 21   21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S. Olavakode                             4      2     0      26
 22   20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam                                     3      3     2      26
 23   20038 - H. S. Katampazhipuram                                              4      2     0      26
 24   21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad                                       5      0     0      25
 25   21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara                                          3      3     1      25
 26   21117 - St. Johns Akampadam                                                4      1     0      23
 27   20048 - K. H. S. S. Thottara                                               4      1     0      23
 28   20044 - P. T. M. H. S. Thrikkaderi                                         2      4     0      22
 29   21013 - C. A. H. S. Coyalmannam                                            3      2     0      21
                              Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                     Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                               NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                    03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 20049 - M. M. N. S. S. E. H. S. Ottapalam                                  3      2     0      21
31 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala                                    2      3     1      20
32 21016 - G. H. S. S. Kottayi                                                2      3     1      20
33 20017 - H. S. S. Vallappuzha                                               4      0     0      20
34 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S. Olavakode                                  3      1     0      18
35 21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur                                          3      0     2      17
36 21104 - M. E. S. H. S. S Mannarkkad                                        2      1     3      16
37 20003 - G. H. S. S. Kumaranellur                                           2      2     0      16
38 21069 - H. S. Parli                                                        2      2     0      16
39 21019 - G. H. S. S. Koduvayur                                              3      0     1      16
40 21093 - K. H. S. Kumaramputhur                                             3      0     1      16
41 20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha                                        3      0     0      15
42 21021 - V. I. M. H. S. Pallassana                                          3      0     0      15
43 20054 - C. G. M. E. M. H. S. Ongallur                                      3      0     0      15
44 20041 - G. H. S. Vellinezhi                                                3      0     0      15
45 21057 - B. E. M. H. S. S. Palakkad                                         3      0     0      15
46 20001 - G. H. S. S. Chalissery                                             2      1     1      14
47 21092 - Y. M. G. H. S. S. Kollengode                                       1      3     0      14
48 20022 - K. V. R. H. S. Shornur                                             1      3     0      14
49 21075 - H. S. Keralassery                                                  2      1     0      13
50 20010 - G. O. H. S. S. Pattambi                                            2      1     0      13
51 21007 - S. M. M. H. S. Pazhambalacode                                      2      0     2      12
52 21072 - H. S. Puliyaparamba                                                2      0     2      12
53 21080 - D. B. H. S. Thachampara                                            2      0     2      12
54 20047 - H. S. Ananganadi                                                   1      2     0      11
55 21082 - G. H. S. Karakurissi                                               1      2     0      11
56 21077 - H. S. Mundur                                                       2      0     1      11
57 21085 - D. H. S. Nellipuzha                                                2      0     0      10
58 21004 - P. K. H. S. Manjapra                                               2      0     0      10
59 21009 - A. S. M. H. S. Alathur                                             2      0     0      10
60 21074 - G. V. H. S. S. Pathirippala                                        2      0     0      10
61 21066 - Railway H. S. S. Palakkad                                          2      0     0      10
62 21027 - G. B. H. S. S. Nemmara                                             2      0     0      10
63 21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri                                2      0     0      10
64 20007 - G. H. S. S. Mezhathur.                                             2      0     0      10
                           Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                      Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                     03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
65 20015 - G. V. H. S. S. Koppam                                               2      0     0      10
66 21095 - G. H. S. Alanellur                                                  2      0     0      10
67 20005 - G. H. S. S. Anakkara                                                2      0     0      10
68 21014 - H. S. Kuthanur                                                      1      1     1       9
69 21119 - B.E.S.E.M.H.S Nurani Palakkad                                       1      1     0       8
70 21024 - L. M. H. S. Magalamdam                                              1      1     0       8
71 21008 - K. C. P. H. S. S. Kavassery                                         1      0     3       8
72 20057 - Mountseena. E. M. H. S Pathiripala                                  1      1     0       8
73 21073 - G. H. S. Mankara                                                    1      1     0       8
74 21029 - R. P. M. H. S. Panangatiri                                          1      1     0       8
75 21033 - M. H. S. Pudunagaram                                                1      1     0       8
76 21030 - B. S. S. H. S. S. Kollengode                                        1      1     0       8
77 21036 - G. S. M. H. S. S. Thattamangalam                                    1      1     0       8
78 20042 - T. S. N. M. H. S. Kundurkunnu                                       0      2     0       6
79 21086 - St.Peters C. H .S Kookkampalayam                                    1      0     1       6
80 21006 - G. H. S. S. Kizhakkanchery                                          1      0     1       6
81 20004 - G. G. H. S. S. Kumaranellur                                         0      2     0       6
82 21031 - V. M. H. S. Vadavannur                                              0      2     0       6
83 20036 - M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta                                     1      0     1       6
84 20030 - A. V. M. H. S. Chunangad                                            1      0     1       6
85 20052 - Karuna. H. S. S. Prabhapuram                                        1      0     0       5
86 21003 - C. A. H. S. Ayakkad                                                 1      0     0       5
87 21097 - M. E. S. K. T. M. Vattamannapuram                                   1      0     0       5
88 21044 - S. K. H. S. Nallepilly                                              1      0     0       5
89 20028 - S. D. A. H. S. Kaniampuram                                          1      0     0       5
90 21025 - S. M. H. S. Ayalur                                                  1      0     0       5
91 21113 - Carmel H. S. Palakkayam                                             1      0     0       5
92 21047 - S. V. V. H. S. S. Eruthenpathy                                      1      0     0       5
93 21055 - P. M. G. H. S. S. Palakkad                                          0      1     0       3
94 20058 - I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur                                     0      1     0       3
95 20032 - G. H. S. S. Kadambur                                                0      1     0       3
96 20046 - G. H. S. S. Marayamangalam                                          0      1     0       3
97 20060 - P. P. T. M. H. S. Pombra                                            0      1     0       3
98 21079 - G. H. S. Karimba                                                    0      1     0       3
99 21101 - St. Pauls H. S. Kollengode.                                         0      1     0       3
                            Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                      Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                     03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
100 21118 - Model H. S. Pezhumkara                                             0      1     0       3
101 20009 - G. H. S. S. Chathanur                                              0      1     0       3
102 21005 - S. J. H. S. Puthukkode                                             0      1     0       3
103 21070 - Mujahideen H. S. Parli                                             0      1     0       3
104 21081 - G. H. S. Pottassery                                                0      1     0       3
105 21050 - G. V. H. S. S. Kanjikkode                                          0      1     0       3
106 21096 - G. O. H. S. Edathanattukara                                        0      1     0       3
107 21017 - G. H. S. S. Peringottukurissi                                      0      0     1       1
108 21064 - H. S. H. S Kallekulangara                                          0      0     1       1
109 21114 - M. E. S. H. S. Mundur                                              0      0     1       1
110 21056 - Kannadi Higher Secondary School                                    0      0     1       1
111 20023 - G. V. H. S. S. Koonathara                                          0      0     1       1
112 21018 - G. H. S. S. Thenkurussi                                            0      0     1       1
113 21001 - C. G. H. S. S. Vadakkenchery                                       0      0     1       1
114 21109 - Irshad H. S.Changaleeri                                            0      0     1       1
115 21062 - C. F. D.V. H. S.S. Mathur                                          0      0     1       1
116 21015 - G. H. S. Tholanur                                                  0      0     1       1
117 21083 - Sabari H. S. Pallikurup                                            0      0     0       0
118 20018 - G. H. S. S. Chundampetta                                           0      0     0       0
119 20020 - G. H. S. S. Shoranur                                               0      0     0       0
                            Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                        Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                  NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                       03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                                      Grade-Point Report of all schools
                                                   HSS General
                                            Result Declared 65/93 Items
                                                                                      Grade
Sl No School                                                                                        Point
                                                                                 A      B     C
  1   20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam                                       13     3     1      75
  2   21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad                                     11     2     0      61
  3   20043 - G. H. S. S. Cherpalchery                                           11     1     2      60
  4   21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur                                       8      5     1      56
  5   21027 - G. B. H. S. S. Nemmara                                             9      3     1      55
  6   20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam                                     8      3     0      49
  7   20014 - P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam                                     6      4     1      43
  8   21100 - M. E. T. E. M. H. S. S. Mannarkkad                                 7      2     1      42
  9   20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram                                          7      1     2      40
 10   21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S. Chittur                                 5      4     1      38
 11   21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad                                       6      2     1      37
 12   20016 - G. H. S. S. Pattambi                                               7      0     1      36
 13   20009 - G. H. S. S. Chathanur                                              5      3     1      35
 14   20021 - Shornur. St. Therese. H. S. S                                      5      3     1      35
 15   21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S. Olavakode                             6      1     0      33
 16   20010 - G. O. H. S. S. Pattambi                                            5      2     2      33
 17   20003 - G. H. S. S. Kumaranellur                                           5      1     2      30
 18   21009 - A. S. M. H. S. Alathur                                             5      1     1      29
 19   21017 - G. H. S. S. Peringottukurissi                                      1      7     1      27
 20   21093 - K. H. S. Kumaramputhur                                             5      0     0      25
 21   21074 - G. V. H. S. S. Pathirippala                                        3      3     0      24
 22   21053 - A. E. M. H. S. S. Kanjikkode                                       3      3     0      24
 23   21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara                                          4      1     1      24
 24   21056 - Kannadi Higher Secondary School                                    4      1     0      23
 25   20017 - H. S. S. Vallappuzha                                               3      2     2      23
 26   20048 - K. H. S. S. Thottara                                               3      2     1      22
 27   20036 - M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta                                    3      2     1      22
 28   21001 - C. G. H. S. S. Vadakkenchery                                       3      2     0      21
 29   20045 - H. S. S. Chalavara                                                 4      0     0      20
                              Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                      Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                     03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 21073 - G. H. S. Mankara                                                    1      4     2      19
31 20011 - G. H. S. Kodumunda                                                  2      3     0      19
32 21104 - M. E. S. H. S. S Mannarkkad                                         3      1     1      19
33 21030 - B. S. S. H. S. S. Kollengode                                        2      2     3      19
34 21081 - G. H. S. Pottassery                                                 3      1     1      19
35 21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur                                           3      1     1      19
36 21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri                                 3      1     0      18
37 20013 - G. J. H. S. S. Naduvattam                                           3      1     0      18
38 21072 - H. S. Puliyaparamba                                                 3      1     0      18
39 20001 - G. H. S. S. Chalissery                                              2      2     1      17
40 21095 - G. H. S. Alanellur                                                  2      2     1      17
41 21096 - G. O. H. S. Edathanattukara                                         2      2     0      16
42 21037 - K. K. M. H. S. S. Vandithavalam                                     1      3     2      16
43 21039 - G. H. S. S. Chittur                                                 1      3     0      14
44 20035 - G. H. S. S. Ottapalam East                                          1      2     3      14
45 20059 - S. N. T. H. S. Shornur                                              2      1     1      14
46 21008 - K. C. P. H. S. S. Kavassery                                         1      2     2      13
47 21059 - G. H. S. S. Big Bazar                                               2      1     0      13
48 20023 - G. V. H. S. S. Koonathara                                           2      1     0      13
49 20058 - I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur                                     1      2     0      11
50 20018 - G. H. S. S. Chundampetta                                            1      2     0      11
51 20007 - G. H. S. S. Mezhathur.                                              0      3     1      10
52 20004 - G. G. H. S. S. Kumaranellur                                         2      0     0      10
53 20028 - S. D. A. H. S. Kaniampuram                                          2      0     0      10
54 21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad                                      1      1     1       9
55 21012 - G. G. H. S. S. Alathur                                              0      3     0       9
56 21055 - P. M. G. H. S. S. Palakkad                                          1      1     1       9
57 20027 - N. S. S. K. P. T. H. S.Ottapalam                                    1      1     0       8
58 20015 - G. V. H. S. S. Koppam                                               1      1     0       8
59 20041 - G. H. S. Vellinezhi                                                 1      1     0       8
60 20033 - G. H. S. S. Munnurcode                                              1      1     0       8
61 20019 - G. H. S. S. Vatanamkurussi                                          0      2     2       8
62 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S. Olavakode                                   1      0     2       7
63 21015 - G. H. S. Tholanur                                                   0      1     3       6
64 20020 - G. H. S. S. Shoranur                                                0      2     0       6
                            Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                     Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                               NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                    03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
65 21581 - T.H.S.S. Ayalur                                                    0      2     0       6
66 21047 - S. V. V. H. S. S. Eruthenpathy                                     0      2     0       6
67 21070 - Mujahideen H. S. Parli                                             1      0     0       5
68 21063 - G. H. S Kumarapuram                                                1      0     0       5
69 21082 - G. H. S. Karakurissi                                               1      0     0       5
70 21057 - B. E. M. H. S. S. Palakkad                                         1      0     0       5
71 21085 - D. H. S. Nellipuzha                                                1      0     0       5
72 21036 - G. S. M. H. S. S. Thattamangalam                                   1      0     0       5
73 21045 - S. P. H. S. S. Kozhinjamparai                                      1      0     0       5
74 21050 - G. V. H. S. S. Kanjikkode                                          1      0     0       5
75 21049 - G. A. P. H. S. S. Elappully                                        1      0     0       5
76 21016 - G. H. S. S. Kottayi                                                0      1     0       3
77 21019 - G. H. S. S. Koduvayur                                              0      1     0       3
78 21079 - G. H. S. Karimba                                                   0      1     0       3
79 20005 - G. H. S. S. Anakkara                                               0      1     0       3
80 21006 - G. H. S. S. Kizhakkanchery                                         0      1     0       3
81 21078 - C. B. K. M. P. H. S. S. Puthupariyaram                             0      0     2       2
82 21018 - G. H. S. S. Thenkurussi                                            0      0     2       2
83 21032 - G. H. S. S. Muthalamada                                            0      0     2       2
84 20032 - G. H. S. S. Kadambur                                               0      0     2       2
85 21062 - C. F. D.V. H. S.S. Mathur                                          0      0     1       1
86 21097 - M. E. S. K. T. M. Vattamannapuram                                  0      0     1       1
87 20061 - T. H. S. Shornur                                                   0      0     1       1
88 21121 - Technical H. S. Palakkad                                           0      0     1       1
89 21035 - G. M. V. H. S. S. Thiruvalathur                                    0      0     1       1
90 20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha                                        0      0     1       1
                           Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                        Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                  NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                       03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                                      Grade-Point Report of all schools
                                                   UP Sanskrit
                                           Result Declared 19/19 Items
                                                                                      Grade
Sl No School                                                                                        Point
                                                                                 A      B     C
  1   21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad                                     7      1     0      38
  2   20054 - C. G. M. E. M. H. S. Ongallur                                      7      1     0      38
  3   21887 - A. U. P. S. Changaleeri                                            6      1     0      33
  4   21363 - K. V. M. U. P. S. Polpully                                         4      1     2      25
  5   21739 - A. U. P. S. Mannur                                                 4      1     0      23
  6   20358 - A. U. P. S. Kuttanassery                                           4      0     1      21
  7   20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam                                     3      2     0      21
  8   21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur                                          2      3     1      20
  9   21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad                                     3      1     0      18
 10   21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur                                       3      0     1      16
 11   21732 - G. U. P. S. Edathara                                               3      0     0      15
 12   20362 - C. U. P. S. Pulappatta                                             2      1     2      15
 13   20001 - G. H. S. S. Chalissery                                             3      0     0      15
 14   21549 - D. M. S. B. S. Kakkayur                                            1      3     0      14
 15   21007 - S. M. M. H. S. Pazhambalacode                                      2      1     0      13
 16   21448 - A. B. U. P. S Kannadi                                              2      0     3      13
 17   21267 - Narayana. U. P. S. Manappadam                                      2      1     0      13
 18   20664 - A. U. P. S. Rayiranellur                                           2      1     0      13
 19   20463 - A. U. P. S. Chalavara                                              1      2     1      12
 20   20654 - G. U. P. S. Naripparamba                                           2      0     0      10
 21   21547 - A. U. P. S. Alampallam                                             2      0     0      10
 22   20245 - A. U. P. S. PANAMANNA                                              2      0     0      10
 23   20459 - A. U. P. S. Kulappuly                                              2      0     0      10
 24   20551 - A. U. P. S. Erumbakasseri                                          2      0     0      10
 25   20259 - A. U. P. S. MANISSERY                                              2      0     0      10
 26   20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA SOUTH                                  2      0     0      10
 27   20008 - H. S. Peringode                                                    2      0     0      10
 28   21359 - A. G. M. A. U. P. S. Kodumbu                                       1      1     1       9
 29   21552 - M. M. S. B. S. Koduvayur                                           1      1     1       9
                              Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                      Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                     03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 21746 - A. U. P. S. Velikkad                                                1      1     0       8
31 20552 - A. U. P. S. Nangattur                                               1      1     0       8
32 20657 - A. U. P. S. Amayur South                                            1      1     0       8
33 20022 - K. V. R. H. S. Shornur                                              1      1     0       8
34 21892 - V. P. A. U. P. S. Kundurkunnu                                       1      1     0       8
35 21449 - A. U. P. S. Chenganiyur                                             1      1     0       8
36 21043 - P. S. H. S. Chittur                                                 1      1     0       8
37 20043 - G. H. S. S. Cherpalchery                                            1      1     0       8
38 21742 - A. B. U. P. S. Parassery(Peringode)                                 1      1     0       8
39 20546 - G. U. P. S. Nagalasseri                                             0      2     1       7
40 20029 - S. S. O. H. S. Lakkidi                                              0      2     0       6
41 21025 - S. M. H. S. Ayalur                                                  0      2     0       6
42 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam                                  1      0     1       6
43 21444 - SABARI V.L.N.M.U.P.S. Vilayanchathanur                              0      2     0       6
44 21083 - Sabari H. S. Pallikurup                                             0      2     0       6
45 20456 - K. V. U. P. S. Kailiyad                                             1      0     1       6
46 21660 - M. M. U. P. S. Pudupariyaram                                        1      0     1       6
47 21734 - A. U. P. S. Ezhakkad (St. Dominic)                                  1      0     0       5
48 20017 - H. S. S. Vallappuzha                                                1      0     0       5
49 20002 - G. V. H. S. S. Vattenad                                             1      0     0       5
50 20359 - A. U. P. S. Pombra                                                  1      0     0       5
51 20661 - A. U. P. S. Mannengode                                              1      0     0       5
52 20354 - A. U. P. S. Azhiyannur                                              1      0     0       5
53 20045 - H. S. S. Chalavara                                                  1      0     0       5
54 20556 - A. U. P. S. Malamakkavu                                             1      0     0       5
55 21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara                                           1      0     0       5
56 20257 - A. U. P. S. VARODE                                                  1      0     0       5
57 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala                                     1      0     0       5
58 20254 - M. S. V. M. U. P. S. CHUNANGAD                                      1      0     0       5
59 21080 - D. B. H. S. Thachampara                                             1      0     0       5
60 20549 - A. U. P. S. Chazhiyattiri                                           1      0     0       5
61 21445 - A. S. B. S. Manjalur                                                1      0     0       5
62 20366 - S. V. A. U. P. S. Kulikkiliyad                                      1      0     0       5
63 21548 - D. M. U. P. S. Elavanchery                                          1      0     0       5
64 20003 - G. H. S. S. Kumaranellur                                            1      0     0       5
                            Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                      Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                     03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
65 21899 - C. P. A. U. P. S. Thiruvizhamkunnu                                  1      0     0       5
66 21096 - G. O. H. S. Edathanattukara                                         1      0     0       5
67 21082 - G. H. S. Karakurissi                                                1      0     0       5
68 20249 - A. S. B. S. PERUR                                                   1      0     0       5
69 21057 - B. E. M. H. S. S. Palakkad                                          1      0     0       5
70 21265 - A. U. P. S. Chittilanchery                                          1      0     0       5
71 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam                               1      0     0       5
72 21077 - H. S. Mundur                                                        0      1     1       4
73 21876 - G. U. P. S. Chalava                                                 0      1     0       3
74 20461 - A. U. P. S. Ezhuvanthala North                                      0      1     0       3
75 21013 - C. A. H. S. Coyalmannam                                             0      1     0       3
76 21016 - G. H. S. S. Kottayi                                                 0      1     0       3
77 20465 - T. M. U. P. S. Panayur                                              0      1     0       3
78 21441 - G. U. P. S. Bemmanur                                                0      1     0       3
79 20353 - A. U. P. S. Adakkaputhur                                            0      1     0       3
80 21003 - C. A. H. S. Ayakkad                                                 0      1     0       3
81 21891 - A. M. U. P. S. Karakurissi                                          0      1     0       3
82 20256 - A. U. P. S. CHERUMUNDASSERY                                         0      1     0       3
83 20367 - K. A. U. P. S. Elambulassery                                        0      0     1       1
84 21253 - Govt. U. P. S. Puthiyankam                                          0      0     1       1
85 21655 - S. N. U. P. S Kodunthirapully                                       0      0     1       1
86 20453 - A. U. P. S. Shornur                                                 0      0     1       1
87 21638 - A. M. S. B. S. Kinasseri                                            0      0     1       1
88 20663 - C. E. U. P. S. Paruthur                                             0      0     1       1
89 20462 - A. U. P. S. Irumbalassery                                           0      0     1       1
90 21447 - K. A. M. U. P. S. Chulanur                                          0      0     1       1
91 21273 - A. U. P. S. Perukulam                                               0      0     1       1
92 21890 - N. N. N. M. U. P. S. Chethallur                                     0      0     0       0
93 21119 - B.E.S.E.M.H.S Nurani Palakkad                                       0      0     0       0
                            Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                         Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                   NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                        03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                                      Grade-Point Report of all schools
                                                   HS Sanskrit
                                           Result Declared 15/19 Items
                                                                                       Grade
Sl No School                                                                                         Point
                                                                                  A      B     C
  1   20054 - C. G. M. E. M. H. S. Ongallur                                       6      0     1      31
  2   20022 - K. V. R. H. S. Shornur                                              3      4     0      27
  3   20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram                                           4      2     0      26
  4   21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad                                      5      0     0      25
  5   21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad                                        5      0     0      25
  6   20014 - P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam                                      4      1     0      23
  7   20043 - G. H. S. S. Cherpalchery                                            4      1     0      23
  8   21013 - C. A. H. S. Coyalmannam                                             3      2     0      21
  9   21092 - Y. M. G. H. S. S. Kollengode                                        3      2     0      21
 10   21082 - G. H. S. Karakurissi                                                3      2     0      21
 11   20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam                                      4      0     0      20
 12   21080 - D. B. H. S. Thachampara                                             2      3     0      19
 13   20002 - G. V. H. S. S. Vattenad                                             3      1     0      18
 14   20001 - G. H. S. S. Chalissery                                              3      1     0      18
 15   21007 - S. M. M. H. S. Pazhambalacode                                       1      4     0      17
 16   21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad                                      3      0     1      16
 17   21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur                                        3      0     0      15
 18   20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam                                        2      1     1      14
 19   21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur                                           2      1     1      14
 20   21076 - K. P. R. P. H. S. Kongad                                            1      3     0      14
 21   21019 - G. H. S. S. Koduvayur                                               2      1     1      14
 22   21043 - P. S. H. S. Chittur                                                 2      1     0      13
 23   20036 - M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta                                     2      1     0      13
 24   20045 - H. S. S. Chalavara                                                  1      2     1      12
 25   21077 - H. S. Mundur                                                        1      2     0      11
 26   20029 - S. S. O. H. S. Lakkidi                                              2      0     0      10
 27   21001 - C. G. H. S. S. Vadakkenchery                                        2      0     0      10
 28   20012 - Parudur. H. S. Pallipuram                                           2      0     0      10
 29   20047 - H. S. Ananganadi                                                    1      1     0       8
                               Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                     Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                               NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                    03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 21069 - H. S. Parli                                                        1      1     0       8
31 21044 - S. K. H. S. Nallepilly                                             0      2     1       7
32 20017 - H. S. S. Vallappuzha                                               0      2     0       6
33 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala                                    0      2     0       6
34 20009 - G. H. S. S. Chathanur                                              0      2     0       6
35 21075 - H. S. Keralassery                                                  0      2     0       6
36 20008 - H. S. Peringode                                                    1      0     1       6
37 21093 - K. H. S. Kumaramputhur                                             1      0     1       6
38 21008 - K. C. P. H. S. S. Kavassery                                        0      2     0       6
39 21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri                                1      0     0       5
40 21034 - C. A. H. S. Peruvemba                                              1      0     0       5
41 20032 - G. H. S. S. Kadambur                                               1      0     0       5
42 20026 - K. P. S. M. M. V. H. S. S.Varode                                   1      0     0       5
43 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam                              1      0     0       5
44 21062 - C. F. D.V. H. S.S. Mathur                                          0      1     1       4
45 21025 - S. M. H. S. Ayalur                                                 0      1     0       3
46 21017 - G. H. S. S. Peringottukurissi                                      0      1     0       3
47 21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara                                          0      1     0       3
48 21074 - G. V. H. S. S. Pathirippala                                        0      1     0       3
49 20023 - G. V. H. S. S. Koonathara                                          0      1     0       3
50 21083 - Sabari H. S. Pallikurup                                            0      1     0       3
51 21029 - R. P. M. H. S. Panangatiri                                         0      0     1       1
52 21084 - K. T. M. H. S Mannarkkad                                           0      0     1       1
53 20038 - H. S. Katampazhipuram                                              0      0     0       0
54 21016 - G. H. S. S. Kottayi                                                0      0     0       0
                           Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                         Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                   NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                        03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                                      Grade-Point Report of all schools
                                                     UP Arabic
                                             Result Declared 13/13 Items
                                                                                       Grade
Sl No School                                                                                         Point
                                                                                  A      B     C
  1   21276 - Model. Central. School. Alathur                                     3      4     1      28
  2   21109 - Irshad H. S.Changaleeri                                             5      0     0      25
  3   20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA SOUTH                                   3      2     0      21
  4   20665 - B. V. U. P. S. Chundampetta                                         4      0     0      20
  5   21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad                                        2      2     2      18
  6   21732 - G. U. P. S. Edathara                                                2      1     3      16
  7   21275 - A. U. P. S. Vadakkenchery                                           2      2     0      16
  8   20362 - C. U. P. S. Pulappatta                                              3      0     0      15
  9   20366 - S. V. A. U. P. S. Kulikkiliyad                                      1      3     0      14
 10   21442 - G. U. P. S. Kannampully                                             2      1     0      13
 11   20057 - Mountseena. E. M. H. S Pathiripala                                  2      1     0      13
 12   20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha                                         2      1     0      13
 13   20658 - C. U. P. S. Chembra                                                 2      1     0      13
 14   20047 - H. S. Ananganadi                                                    1      2     0      11
 15   21552 - M. M. S. B. S. Koduvayur                                            1      1     3      11
 16   20017 - H. S. S. Vallappuzha                                                1      2     0      11
 17   20657 - A. U. P. S. Amayur South                                            2      0     0      10
 18   20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala                                     2      0     0      10
 19   21057 - B. E. M. H. S. S. Palakkad                                          0      3     0       9
 20   20556 - A. U. P. S. Malamakkavu                                             1      1     1       9
 21   20546 - G. U. P. S. Nagalasseri                                             1      1     0       8
 22   20058 - I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur                                     1      1     0       8
 23   20462 - A. U. P. S. Irumbalassery                                           1      1     0       8
 24   21069 - H. S. Parli                                                         0      2     1       7
 25   20463 - A. U. P. S. Chalavara                                               0      2     1       7
 26   21096 - G. O. H. S. Edathanattukara                                         0      2     0       6
 27   21440 - G. B. U. P. S. Ethanur                                              0      2     0       6
 28   20353 - A. U. P. S. Adakkaputhur                                            0      2     0       6
 29   20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam                                        1      0     0       5
                               Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                     Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                               NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                    03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 20654 - G. U. P. S. Naripparamba                                           1      0     0       5
31 20656 - G. M. U. P. S. Vilayur                                             1      0     0       5
32 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam                                 1      0     0       5
33 21110 - M. E. S. Trust Public School Karimpara                             1      0     0       5
34 20554 - M. C. M. U. P. S. Thrithala                                        1      0     0       5
35 20010 - G. O. H. S. S. Pattambi                                            1      0     0       5
36 20547 - A. M. U. P. S. Allur                                               1      0     0       5
37 21118 - Model H. S. Pezhumkara                                             1      0     0       5
38 21891 - A. M. U. P. S. Karakurissi                                         1      0     0       5
39 21888 - P. K. H. M. O. U. P. S. Edathanattukara                            1      0     0       5
40 20363 - N. N. N. M. U. P. S. Karalmanna                                    1      0     0       5
41 21885 - G. U. P. S. Thenkara                                               0      1     0       3
42 20003 - G. H. S. S. Kumaranellur                                           0      1     0       3
43 21032 - G. H. S. S. Muthalamada                                            0      1     0       3
44 21899 - C. P. A. U. P. S. Thiruvizhamkunnu                                 0      1     0       3
45 21897 - M. L. G. M. U. P. S. Thachanattukara                               0      1     0       3
46 21733 - G. U. P. S. Kongad                                                 0      1     0       3
47 21070 - Mujahideen H. S. Parli                                             0      1     0       3
48 20655 - G. U. P. S. Pattambi                                               0      1     0       3
49 20351 - G. U. P. S. Cherpulassery                                          0      1     0       3
50 21739 - A. U. P. S. Mannur                                                 0      0     1       1
51 21449 - A. U. P. S. Chenganiyur                                            0      0     1       1
52 21014 - H. S. Kuthanur                                                     0      0     1       1
53 20050 - A. H. E. M. H. S. Ongallur                                         0      0     1       1
54 21055 - P. M. G. H. S. S. Palakkad                                         0      0     1       1
                           Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                          Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                    NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                         03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                                      Grade-Point Report of all schools
                                                   HS Arabic
                                           Result Declared 17/19 Items
                                                                                        Grade
Sl No School                                                                                          Point
                                                                                   A      B     C
  1   20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha                                          4      4     2      34
  2   21072 - H. S. Puliyaparamba                                                  5      2     1      32
  3   21096 - G. O. H. S. Edathanattukara                                          5      1     0      28
  4   20003 - G. H. S. S. Kumaranellur                                             5      1     0      28
  5   20057 - Mountseena. E. M. H. S Pathiripala                                   5      1     0      28
  6   20017 - H. S. S. Vallappuzha                                                 4      2     1      27
  7   21076 - K. P. R. P. H. S. Kongad                                             3      3     2      26
  8   20014 - P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam                                       5      0     0      25
  9   21009 - A. S. M. H. S. Alathur                                               3      2     1      22
 10   20026 - K. P. S. M. M. V. H. S. S.Varode                                     3      2     0      21
 11   21118 - Model H. S. Pezhumkara                                               1      5     0      20
 12   20012 - Parudur. H. S. Pallipuram                                            3      1     1      19
 13   21012 - G. G. H. S. S. Alathur                                               1      3     2      16
 14   21093 - K. H. S. Kumaramputhur                                               3      0     0      15
 15   20047 - H. S. Ananganadi                                                     2      1     1      14
 16   20043 - G. H. S. S. Cherpalchery                                             1      2     2      13
 17   21019 - G. H. S. S. Koduvayur                                                0      3     2      11
 18   21033 - M. H. S. Pudunagaram                                                 1      2     0      11
 19   21083 - Sabari H. S. Pallikurup                                              2      0     0      10
 20   21013 - C. A. H. S. Coyalmannam                                              1      1     2      10
 21   20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala                                      2      0     0      10
 22   20042 - T. S. N. M. H. S. Kundurkunnu                                        2      0     0      10
 23   20037 - P. T. B. S. H. S. Adakkaputhur                                       0      3     1      10
 24   20007 - G. H. S. S. Mezhathur.                                               1      1     0       8
 25   20008 - H. S. Peringode                                                      1      1     0       8
 26   20015 - G. V. H. S. S. Koppam                                                1      1     0       8
 27   21111 - I. N. I. C. H. S. Nattukal                                           0      2     0       6
 28   20005 - G. H. S. S. Anakkara                                                 1      0     0       5
 29   20052 - Karuna. H. S. S. Prabhapuram                                         1      0     0       5
                                Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am
                                                                      Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                     03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 20011 - G. H. S. Kodumunda                                                  1      0     0       5
31 20018 - G. H. S. S. Chundampetta                                            1      0     0       5
32 20044 - P. T. M. H. S. Thrikkaderi                                          1      0     0       5
33 21097 - M. E. S. K. T. M. Vattamannapuram                                   1      0     0       5
34 20009 - G. H. S. S. Chathanur                                               1      0     0       5
35 20040 - F. M. H. S. Karinkallathani                                         1      0     0       5
36 21080 - D. B. H. S. Thachampara                                             1      0     0       5
37 21109 - Irshad H. S.Changaleeri                                             1      0     0       5
38 21044 - S. K. H. S. Nallepilly                                              0      1     1       4
39 21016 - G. H. S. S. Kottayi                                                 0      1     1       4
40 21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri                                 0      1     1       4
41 21062 - C. F. D.V. H. S.S. Mathur                                           0      1     1       4
42 21050 - G. V. H. S. S. Kanjikkode                                           0      0     3       3
43 20002 - G. V. H. S. S. Vattenad                                             0      1     0       3
44 20010 - G. O. H. S. S. Pattambi                                             0      1     0       3
45 20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam                                        0      1     0       3
46 21059 - G. H. S. S. Big Bazar                                               0      1     0       3
47 20016 - G. H. S. S. Pattambi                                                0      1     0       3
48 20060 - P. P. T. M. H. S. Pombra                                            0      1     0       3
49 21104 - M. E. S. H. S. S Mannarkkad                                         0      1     0       3
50 21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad                                        0      0     1       1
51 20058 - I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur                                     0      0     1       1
52 21110 - M. E. S. Trust Public School Karimpara                              0      0     1       1
53 21069 - H. S. Parli                                                         0      0     1       1
54 20036 - M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta                                     0      0     1       1
55 21075 - H. S. Keralassery                                                   0      0     1       1
56 21070 - Mujahideen H. S. Parli                                              0      0     1       1
57 21037 - K. K. M. H. S. S. Vandithavalam                                     0      0     1       1
58 20048 - K. H. S. S. Thottara                                                0      0     1       1
59 21077 - H. S. Mundur                                                        0      0     1       1
60 21011 - G. H. S. S. Erimayur                                                0      0     1       1
                            Report Generated on January 6, 2010, 12:50 am

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: