2010, ജനുവരി 10, ഞായറാഴ്‌ച

All School Wisepoint

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010


NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

Grade-Point Report of all schools

UP General

Result Declared 30/30 Items

Sl No School

Grade

Point

A B C

1 20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam 9 4 0 57

2 21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur 7 1 1 39

3 20021 - Shornur. St. Therese. H. S. S 7 1 1 39

4 20654 - G. U. P. S. Naripparamba 5 4 0 37

5 21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad 6 1 0 33

6 21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur 6 1 0 33

7 20043 - G. H. S. S. Cherpalchery 5 1 0 28

8 21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad 4 1 0 23

9 20022 - K. V. R. H. S. Shornur 4 1 0 23

10 21559 - St. Reethas U. P. S. Nemmara 2 4 0 22

11 20003 - G. H. S. S. Kumaranellur 3 2 0 21

12 20053 - St. Pauls. H. S. Pattambi 3 2 0 21

13 20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram 3 2 0 21

14 21279 - C. E. M. U. P. S. Vadakkenchery 4 0 0 20

15 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S. Chittur 3 1 0 18

16 21733 - G. U. P. S. Kongad 3 1 0 18

17 20008 - H. S. Peringode 3 0 1 16

18 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S. Olavakode 3 0 1 16

19 21053 - A. E. M. H. S. S. Kanjikkode 2 2 0 16

20 21444 - SABARI V.L.N.M.U.P.S. Vilayanchathanur 2 2 0 16

21 21013 - C. A. H. S. Coyalmannam 3 0 0 15

22 21886 - G. U. P. S Vadasserypuram 3 0 0 15

23 20366 - S. V. A. U. P. S. Kulikkiliyad 1 3 0 14

24 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S. Mannarkkad 2 1 0 13

25 20363 - N. N. N. M. U. P. S. Karalmanna 1 2 0 11

26 21885 - G. U. P. S. Thenkara 1 2 0 11

27 20054 - C. G. M. E. M. H. S. Ongallur 2 0 1 11

28 20662 - A. U. P. S. Muthuthala 2 0 0 10

29 21558 - V. R. C. M. U. P. S. Vallanghy 2 0 0 10

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

30 20057 - Mountseena. E. M. H. S Pathiripala 2 0 0 10

31 21085 - D. H. S. Nellipuzha 2 0 0 10

32 21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad 2 0 0 10

33 20557 - DIET Lab School Anakkara 2 0 0 10

34 20257 - A. U. P. S. VARODE 2 0 0 10

35 20002 - G. V. H. S. S. Vattenad 1 1 1 9

36 21561 - G. U. P. S. Thiruvazhiyad 1 1 0 8

37 20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam 1 1 0 8

38 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam 1 1 0 8

39 21076 - K. P. R. P. H. S. Kongad 1 1 0 8

40 21739 - A. U. P. S. Mannur 1 1 0 8

41 20552 - A. U. P. S. Nangattur 1 1 0 8

42 20546 - G. U. P. S. Nagalasseri 1 1 0 8

43 20656 - G. M. U. P. S. Vilayur 1 1 0 8

44 21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara 1 1 0 8

45 21564 - St. Thomas U. P. S. Kairady 1 1 0 8

46 20029 - S. S. O. H. S. Lakkidi 1 1 0 8

47 21887 - A. U. P. S. Changaleeri 1 1 0 8

48 21660 - M. M. U. P. S. Pudupariyaram 0 1 4 7

49 21744 - A. U. P. S. Thenur West 0 2 0 6

50 21017 - G. H. S. S. Peringottukurissi 1 0 1 6

51 21345 - G. U. P. S. Athicode 0 2 0 6

52 21077 - H. S. Mundur 0 2 0 6

53 20358 - A. U. P. S. Kuttanassery 1 0 1 6

54 20456 - K. V. U. P. S. Kailiyad 0 2 0 6

55 21073 - G. H. S. Mankara 0 2 0 6

56 21547 - A. U. P. S. Alampallam 1 0 1 6

57 21276 - Model. Central. School. Alathur 0 2 0 6

58 20451 - A. U. P. S. .Pullasserykkara 1 0 0 5

59 21905 - A. U. P. S. Kalladikkode 1 0 0 5

60 21080 - D. B. H. S. Thachampara 1 0 0 5

61 21551 - P. K. D. U. P. S. Kollengode 1 0 0 5

62 21735 - A. U. P. S. Keralassery 1 0 0 5

63 21899 - C. P. A. U. P. S. Thiruvizhamkunnu 1 0 0 5

64 21448 - A. B. U. P. S Kannadi 1 0 0 5

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

65 20657 - A. U. P. S. Amayur South 1 0 0 5

66 20543 - R. A. L. P. S. Ullanur 1 0 0 5

67 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala 1 0 0 5

68 20045 - H. S. S. Chalavara 1 0 0 5

69 20553 - S. B. S. Thanneerkode 1 0 0 5

70 21737 - N. E. U. P. S. Keralassery 1 0 0 5

71 20362 - C. U. P. S. Pulappatta 1 0 0 5

72 20554 - M. C. M. U. P. S. Thrithala 1 0 0 5

73 21115 - M. M. N. S. S. E. M. H. S. Perumbadari 1 0 0 5

74 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S. Olavakode 1 0 0 5

75 21069 - H. S. Parli 1 0 0 5

76 20556 - A. U. P. S. Malamakkavu 1 0 0 5

77 20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA SOUTH 1 0 0 5

78 20253 - A. M. U. P. S. CHUNANGAD 1 0 0 5

79 20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha 1 0 0 5

80 20259 - A. U. P. S. MANISSERY 1 0 0 5

81 20367 - K. A. U. P. S. Elambulassery 1 0 0 5

82 20661 - A. U. P. S. Mannengode 0 1 2 5

83 20019 - G. H. S. S. Vatanamkurussi 1 0 0 5

84 21068 - G. V. H. S. S. Malampuzha 1 0 0 5

85 21009 - A. S. M. H. S. Alathur 1 0 0 5

86 21275 - A. U. P. S. Vadakkenchery 1 0 0 5

87 21898 - N. V. A. U. P. S. Thenkara 1 0 0 5

88 20361 - A. U. P. S. Sreekrishnapuram 0 1 1 4

89 20463 - A. U. P. S. Chalavara 0 1 1 4

90 21083 - Sabari H. S. Pallikurup 0 1 1 4

91 21265 - A. U. P. S. Chittilanchery 0 1 1 4

92 21016 - G. H. S. S. Kottayi 0 1 1 4

93 21027 - G. B. H. S. S. Nemmara 0 1 1 4

94 20352 - G. U. P. S. Katambazhipuram 0 1 0 3

95 21568 - Nalanda Eng Medium School Koduvayur 0 1 0 3

96 21734 - A. U. P. S. Ezhakkad (St. Dominic) 0 1 0 3

97 20001 - G. H. S. S. Chalissery 0 1 0 3

98 21894 - St. Merys U. P. S. Pullissery 0 1 0 3

99 21441 - G. U. P. S. Bemmanur 0 1 0 3

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

100 21024 - L. M. H. S. Magalamdam 0 1 0 3

101 21268 - A. U. P. S. Vadakkepotta 0 1 0 3

102 20450 - G. U. P. S. Vallapuzha 0 1 0 3

103 21277 - Holy. Family. U. P. S. Alathur 0 1 0 3

104 20351 - G. U. P. S. Cherpulassery 0 1 0 3

105 21096 - G. O. H. S. Edathanattukara 0 1 0 3

106 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam 0 1 0 3

107 20033 - G. H. S. S. Munnurcode 0 1 0 3

108 20355 - A. U. P. S. Kalluvazhi 0 1 0 3

109 21732 - G. U. P. S. Edathara 0 1 0 3

110 20009 - G. H. S. S. Chathanur 0 1 0 3

111 21361 - S. B. S. Olassery 0 1 0 3

112 21449 - A. U. P. S. Chenganiyur 0 1 0 3

113 21445 - A. S. B. S. Manjalur 0 1 0 3

114 21745 - A. U. P. S. Vadassery 0 1 0 3

115 21109 - Irshad H. S.Changaleeri 0 1 0 3

116 21746 - A. U. P. S. Velikkad 0 1 0 3

117 21347 - G. U. P. S. Elappully 0 1 0 3

118 21066 - Railway H. S. S. Palakkad 0 1 0 3

119 20465 - T. M. U. P. S. Panayur 0 1 0 3

120 21259 - H. A. U. P. S. Akkara 0 1 0 3

121 20046 - G. H. S. S. Marayamangalam 0 1 0 3

122 21028 - P. H. S. Padagiri 0 0 1 1

123 21363 - K. V. M. U. P. S. Polpully 0 0 1 1

124 21273 - A. U. P. S. Perukulam 0 0 1 1

125 21043 - P. S. H. S. Chittur 0 0 1 1

126 21440 - G. B. U. P. S. Ethanur 0 0 1 1

127 20251 - G. S. B. S. PAZHAYA LAKKIDI 0 0 1 1

128 20551 - A. U. P. S. Erumbakasseri 0 0 1 1

129 20455 - A. U. P. S. Ariyanchira 0 0 1 1

130 21092 - Y. M. G. H. S. S. Kollengode 0 0 1 1

131 21889 - A. M. U. P. S. Edathanattukara 0 0 1 1

132 21082 - G. H. S. Karakurissi 0 0 1 1

133 20453 - A. U. P. S. Shornur 0 0 1 1

134 20666 - Darul Athfal U. P. S. Koppam 0 0 1 1

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

135 20030 - A. V. M. H. S. Chunangad 0 0 1 1

136 21904 - A. U. P. S. Kumaramputhur 0 0 1 1

137 20660 - A. U. P. S. Karambathur 0 0 1 1

138 21119 - B.E.S.E.M.H.S Nurani Palakkad 0 0 1 1

139 21553 - A. U. P. S. Panangattiri 0 0 1 1

140 20461 - A. U. P. S. Ezhuvanthala North 0 0 0 0

141 20664 - A. U. P. S. Rayiranellur 0 0 0 0

142 20262 - A. U. P. S. MANNANNUR 0 0 0 0

143 21439 - G. B. U. P. S. Kuzhalmannam 0 0 0 0

144 21097 - M. E. S. K. T. M. Vattamannapuram 0 0 0 0

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

Grade-Point Report of all schools

HS General

Result Declared 80/81 Items

Sl No School

Grade

Point

A B C

1 21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur 18 4 2 104

2 21053 - A. E. M. H. S. S. Kanjikkode 13 7 4 90

3 21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad 15 1 0 78

4 20012 - Parudur. H. S. Pallipuram 11 5 0 70

5 20021 - Shornur. St. Therese. H. S. S 12 2 0 66

6 20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam 13 0 1 66

7 20002 - G. V. H. S. S. Vattenad 11 3 1 65

8 20043 - G. H. S. S. Cherpalchery 10 3 1 60

9 20008 - H. S. Peringode 9 3 3 57

10 21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad 10 1 0 53

11 20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram 9 2 0 51

12 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S. Mannarkkad 8 3 2 51

13 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S. Olavakode 8 3 0 49

14 21076 - K. P. R. P. H. S. Kongad 7 4 1 48

15 20014 - P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam 8 2 2 48

16 20053 - St. Pauls. H. S. Pattambi 8 2 1 47

17 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S. Olavakode 8 2 0 46

18 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S. Chittur 7 3 2 46

19 20045 - H. S. S. Chalavara 8 1 1 44

20 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam 5 5 2 42

21 20013 - G. J. H. S. S. Naduvattam 6 3 3 42

22 20029 - S. S. O. H. S. Lakkidi 7 1 1 39

23 20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam 4 4 3 35

24 21016 - G. H. S. S. Kottayi 4 4 1 33

25 21093 - K. H. S. Kumaramputhur 6 0 1 31

26 21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad 6 0 0 30

27 20044 - P. T. M. H. S. Thrikkaderi 3 5 0 30

28 20038 - H. S. Katampazhipuram 4 3 0 29

29 20048 - K. H. S. S. Thottara 5 1 0 28

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

30 21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur 5 0 2 27

31 21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara 3 3 2 26

32 20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha 4 2 0 26

33 20049 - M. M. N. S. S. E. H. S. Ottapalam 4 2 0 26

34 21117 - St. Johns Akampadam 4 2 0 26

35 21013 - C. A. H. S. Coyalmannam 3 3 0 24

36 21069 - H. S. Parli 3 3 0 24

37 20017 - H. S. S. Vallappuzha 4 1 0 23

38 21085 - D. H. S. Nellipuzha 4 1 0 23

39 21104 - M. E. S. H. S. S Mannarkkad 3 1 5 23

40 21007 - S. M. M. H. S. Pazhambalacode 4 0 2 22

41 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala 3 2 1 22

42 21019 - G. H. S. S. Koduvayur 4 0 1 21

43 20022 - K. V. R. H. S. Shornur 1 5 0 20

44 21092 - Y. M. G. H. S. S. Kollengode 2 3 0 19

45 21027 - G. B. H. S. S. Nemmara 3 1 0 18

46 20041 - G. H. S. Vellinezhi 3 0 1 16

47 21008 - K. C. P. H. S. S. Kavassery 2 1 3 16

48 20003 - G. H. S. S. Kumaranellur 2 2 0 16

49 21075 - H. S. Keralassery 2 2 0 16

50 21021 - V. I. M. H. S. Pallassana 3 0 0 15

51 21081 - G. H. S. Pottassery 3 0 0 15

52 20054 - C. G. M. E. M. H. S. Ongallur 3 0 0 15

53 21033 - M. H. S. Pudunagaram 2 1 2 15

54 21057 - B. E. M. H. S. S. Palakkad 3 0 0 15

55 21077 - H. S. Mundur 2 1 1 14

56 20001 - G. H. S. S. Chalissery 2 1 1 14

57 20057 - Mountseena. E. M. H. S Pathiripala 1 3 0 14

58 20010 - G. O. H. S. S. Pattambi 2 1 0 13

59 21072 - H. S. Puliyaparamba 2 0 2 12

60 21014 - H. S. Kuthanur 1 2 1 12

61 21080 - D. B. H. S. Thachampara 2 0 2 12

62 20036 - M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta 2 0 1 11

63 21031 - V. M. H. S. Vadavannur 1 2 0 11

64 21029 - R. P. M. H. S. Panangatiri 1 2 0 11

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

65 21082 - G. H. S. Karakurissi 1 2 0 11

66 21001 - C. G. H. S. S. Vadakkenchery 2 0 1 11

67 20015 - G. V. H. S. S. Koppam 2 0 0 10

68 20007 - G. H. S. S. Mezhathur. 2 0 0 10

69 21066 - Railway H. S. S. Palakkad 2 0 0 10

70 21009 - A. S. M. H. S. Alathur 2 0 0 10

71 21074 - G. V. H. S. S. Pathirippala 2 0 0 10

72 21004 - P. K. H. S. Manjapra 2 0 0 10

73 21095 - G. H. S. Alanellur 2 0 0 10

74 21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri 2 0 0 10

75 20005 - G. H. S. S. Anakkara 2 0 0 10

76 20047 - H. S. Ananganadi 0 3 0 9

77 21017 - G. H. S. S. Peringottukurissi 1 0 3 8

78 21024 - L. M. H. S. Magalamdam 1 1 0 8

79 21119 - B.E.S.E.M.H.S Nurani Palakkad 1 1 0 8

80 21025 - S. M. H. S. Ayalur 1 1 0 8

81 21030 - B. S. S. H. S. S. Kollengode 1 1 0 8

82 20009 - G. H. S. S. Chathanur 1 1 0 8

83 20016 - G. H. S. S. Pattambi 1 1 0 8

84 21073 - G. H. S. Mankara 1 1 0 8

85 21036 - G. S. M. H. S. S. Thattamangalam 1 1 0 8

86 20030 - A. V. M. H. S. Chunangad 1 0 1 6

87 21006 - G. H. S. S. Kizhakkanchery 1 0 1 6

88 21086 - St.Peters C. H .S Kookkampalayam 1 0 1 6

89 21097 - M. E. S. K. T. M. Vattamannapuram 1 0 1 6

90 20042 - T. S. N. M. H. S. Kundurkunnu 0 2 0 6

91 20004 - G. G. H. S. S. Kumaranellur 0 2 0 6

92 21003 - C. A. H. S. Ayakkad 1 0 0 5

93 21049 - G. A. P. H. S. S. Elappully 1 0 0 5

94 21113 - Carmel H. S. Palakkayam 1 0 0 5

95 21047 - S. V. V. H. S. S. Eruthenpathy 1 0 0 5

96 20052 - Karuna. H. S. S. Prabhapuram 1 0 0 5

97 20011 - G. H. S. Kodumunda 1 0 0 5

98 20028 - S. D. A. H. S. Kaniampuram 1 0 0 5

99 21044 - S. K. H. S. Nallepilly 1 0 0 5

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

100 21005 - S. J. H. S. Puthukkode 0 1 1 4

101 21050 - G. V. H. S. S. Kanjikkode 0 1 0 3

102 21043 - P. S. H. S. Chittur 0 1 0 3

103 21079 - G. H. S. Karimba 0 1 0 3

104 20060 - P. P. T. M. H. S. Pombra 0 1 0 3

105 20058 - I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur 0 1 0 3

106 21055 - P. M. G. H. S. S. Palakkad 0 1 0 3

107 21070 - Mujahideen H. S. Parli 0 1 0 3

108 21096 - G. O. H. S. Edathanattukara 0 1 0 3

109 21118 - Model H. S. Pezhumkara 0 1 0 3

110 21101 - St. Pauls H. S. Kollengode. 0 1 0 3

111 20032 - G. H. S. S. Kadambur 0 1 0 3

112 20046 - G. H. S. S. Marayamangalam 0 1 0 3

113 21015 - G. H. S. Tholanur 0 0 1 1

114 20027 - N. S. S. K. P. T. H. S.Ottapalam 0 0 1 1

115 21064 - H. S. H. S Kallekulangara 0 0 1 1

116 21114 - M. E. S. H. S. Mundur 0 0 1 1

117 21056 - Kannadi Higher Secondary School 0 0 1 1

118 20023 - G. V. H. S. S. Koonathara 0 0 1 1

119 21018 - G. H. S. S. Thenkurussi 0 0 1 1

120 21115 - M. M. N. S. S. E. M. H. S. Perumbadari 0 0 1 1

121 21062 - C. F. D.V. H. S.S. Mathur 0 0 1 1

122 21109 - Irshad H. S.Changaleeri 0 0 1 1

123 20020 - G. H. S. S. Shoranur 0 0 0 0

124 21083 - Sabari H. S. Pallikurup 0 0 0 0

125 20018 - G. H. S. S. Chundampetta 0 0 0 0

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

Grade-Point Report of all schools

HSS General

Result Declared 92/93 Items

Sl No School

Grade

Point

A B C

1 20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam 25 3 1 135

2 20043 - G. H. S. S. Cherpalchery 16 1 3 86

3 21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur 12 7 1 82

4 20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam 13 4 0 77

5 21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad 13 2 0 71

6 21074 - G. V. H. S. S. Pathirippala 8 7 4 65

7 20021 - Shornur. St. Therese. H. S. S 10 4 2 64

8 21027 - G. B. H. S. S. Nemmara 10 3 2 61

9 20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram 10 3 2 61

10 21053 - A. E. M. H. S. S. Kanjikkode 9 5 0 60

11 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S. Mannarkkad 10 3 1 60

12 20014 - P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam 8 6 2 60

13 20045 - H. S. S. Chalavara 11 1 1 59

14 20010 - G. O. H. S. S. Pattambi 9 4 2 59

15 21017 - G. H. S. S. Peringottukurissi 5 9 2 54

16 21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad 8 4 1 53

17 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S. Olavakode 9 1 0 48

18 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S. Olavakode 8 1 3 46

19 20009 - G. H. S. S. Chathanur 6 5 1 46

20 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S. Chittur 6 5 1 46

21 20003 - G. H. S. S. Kumaranellur 7 3 2 46

22 20048 - K. H. S. S. Thottara 7 2 1 42

23 20016 - G. H. S. S. Pattambi 8 0 1 41

24 21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara 5 4 1 38

25 21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur 5 3 1 35

26 21093 - K. H. S. Kumaramputhur 7 0 0 35

27 21081 - G. H. S. Pottassery 6 1 1 34

28 21009 - A. S. M. H. S. Alathur 6 1 1 34

29 21001 - C. G. H. S. S. Vadakkenchery 5 3 0 34

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

30 20013 - G. J. H. S. S. Naduvattam 5 3 0 34

31 21104 - M. E. S. H. S. S Mannarkkad 5 2 1 32

32 21095 - G. H. S. Alanellur 5 2 1 32

33 20011 - G. H. S. Kodumunda 3 5 1 31

34 20017 - H. S. S. Vallappuzha 4 3 2 31

35 21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad 4 3 1 30

36 21030 - B. S. S. H. S. S. Kollengode 3 4 3 30

37 21073 - G. H. S. Mankara 1 7 2 28

38 21056 - Kannadi Higher Secondary School 5 1 0 28

39 20036 - M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta 4 2 1 27

40 21012 - G. G. H. S. S. Alathur 3 3 0 24

41 21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri 4 1 0 23

42 21037 - K. K. M. H. S. S. Vandithavalam 2 3 2 21

43 20007 - G. H. S. S. Mezhathur. 2 3 1 20

44 20001 - G. H. S. S. Chalissery 2 3 1 20

45 21072 - H. S. Puliyaparamba 3 1 1 19

46 21055 - P. M. G. H. S. S. Palakkad 3 0 1 16

47 21096 - G. O. H. S. Edathanattukara 2 2 0 16

48 20004 - G. G. H. S. S. Kumaranellur 3 0 0 15

49 21019 - G. H. S. S. Koduvayur 1 3 1 15

50 21008 - K. C. P. H. S. S. Kavassery 1 2 3 14

51 20059 - S. N. T. H. S. Shornur 2 1 1 14

52 21039 - G. H. S. S. Chittur 1 3 0 14

53 20035 - G. H. S. S. Ottapalam East 1 2 3 14

54 21059 - G. H. S. S. Big Bazar 2 1 0 13

55 20023 - G. V. H. S. S. Koonathara 2 1 0 13

56 20027 - N. S. S. K. P. T. H. S.Ottapalam 2 1 0 13

57 21015 - G. H. S. Tholanur 1 1 4 12

58 20018 - G. H. S. S. Chundampetta 1 2 0 11

59 21016 - G. H. S. S. Kottayi 1 2 0 11

60 20058 - I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur 1 2 0 11

61 20028 - S. D. A. H. S. Kaniampuram 2 0 0 10

62 21057 - B. E. M. H. S. S. Palakkad 2 0 0 10

63 21032 - G. H. S. S. Muthalamada 1 1 2 10

64 20041 - G. H. S. Vellinezhi 1 1 0 8

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

65 20019 - G. H. S. S. Vatanamkurussi 0 2 2 8

66 20015 - G. V. H. S. S. Koppam 1 1 0 8

67 20033 - G. H. S. S. Munnurcode 1 1 0 8

68 20002 - G. V. H. S. S. Vattenad 0 2 0 6

69 21047 - S. V. V. H. S. S. Eruthenpathy 0 2 0 6

70 20061 - T. H. S. Shornur 1 0 1 6

71 21581 - T.H.S.S. Ayalur 0 2 0 6

72 20020 - G. H. S. S. Shoranur 0 2 0 6

73 21063 - G. H. S Kumarapuram 1 0 0 5

74 21082 - G. H. S. Karakurissi 1 0 0 5

75 21036 - G. S. M. H. S. S. Thattamangalam 1 0 0 5

76 21070 - Mujahideen H. S. Parli 1 0 0 5

77 21049 - G. A. P. H. S. S. Elappully 1 0 0 5

78 21068 - G. V. H. S. S. Malampuzha 1 0 0 5

79 21045 - S. P. H. S. S. Kozhinjamparai 1 0 0 5

80 21085 - D. H. S. Nellipuzha 1 0 0 5

81 20032 - G. H. S. S. Kadambur 0 1 2 5

82 21050 - G. V. H. S. S. Kanjikkode 1 0 0 5

83 21011 - G. H. S. S. Erimayur 1 0 0 5

84 21062 - C. F. D.V. H. S.S. Mathur 0 1 1 4

85 21006 - G. H. S. S. Kizhakkanchery 0 1 0 3

86 20026 - K. P. S. M. M. V. H. S. S.Varode 0 1 0 3

87 21038 - Panchayath H. S. S. Perumatti 0 1 0 3

88 21018 - G. H. S. S. Thenkurussi 0 0 3 3

89 20005 - G. H. S. S. Anakkara 0 1 0 3

90 21079 - G. H. S. Karimba 0 1 0 3

91 21078 - C. B. K. M. P. H. S. S. Puthupariyaram 0 0 2 2

92 21035 - G. M. V. H. S. S. Thiruvalathur 0 0 1 1

93 20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha 0 0 1 1

94 21110 - M. E. S. Trust Public School Karimpara 0 0 1 1

95 21097 - M. E. S. K. T. M. Vattamannapuram 0 0 1 1

96 21103 - G. T. H. S. Sholayur 0 0 1 1

97 21121 - Technical H. S. Palakkad 0 0 1 1

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

Grade-Point Report of all schools

UP Sanskrit

Result Declared 19/19 Items

Sl No School

Grade

Point

A B C

1 21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad 7 1 0 38

2 20054 - C. G. M. E. M. H. S. Ongallur 7 1 0 38

3 21887 - A. U. P. S. Changaleeri 6 1 0 33

4 21363 - K. V. M. U. P. S. Polpully 4 1 2 25

5 21739 - A. U. P. S. Mannur 4 1 0 23

6 20358 - A. U. P. S. Kuttanassery 4 0 1 21

7 20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam 3 2 0 21

8 21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur 2 3 1 20

9 21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad 3 1 0 18

10 21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur 3 0 1 16

11 20362 - C. U. P. S. Pulappatta 2 1 2 15

12 20001 - G. H. S. S. Chalissery 3 0 0 15

13 21732 - G. U. P. S. Edathara 3 0 0 15

14 21549 - D. M. S. B. S. Kakkayur 1 3 0 14

15 21007 - S. M. M. H. S. Pazhambalacode 2 1 0 13

16 21448 - A. B. U. P. S Kannadi 2 0 3 13

17 21267 - Narayana. U. P. S. Manappadam 2 1 0 13

18 20664 - A. U. P. S. Rayiranellur 2 1 0 13

19 20463 - A. U. P. S. Chalavara 1 2 1 12

20 20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA SOUTH 2 0 0 10

21 20008 - H. S. Peringode 2 0 0 10

22 20654 - G. U. P. S. Naripparamba 2 0 0 10

23 20245 - A. U. P. S. PANAMANNA 2 0 0 10

24 21547 - A. U. P. S. Alampallam 2 0 0 10

25 20459 - A. U. P. S. Kulappuly 2 0 0 10

26 20551 - A. U. P. S. Erumbakasseri 2 0 0 10

27 20259 - A. U. P. S. MANISSERY 2 0 0 10

28 21359 - A. G. M. A. U. P. S. Kodumbu 1 1 1 9

29 21552 - M. M. S. B. S. Koduvayur 1 1 1 9

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

30 21742 - A. B. U. P. S. Parassery(Peringode) 1 1 0 8

31 21043 - P. S. H. S. Chittur 1 1 0 8

32 21746 - A. U. P. S. Velikkad 1 1 0 8

33 20043 - G. H. S. S. Cherpalchery 1 1 0 8

34 21449 - A. U. P. S. Chenganiyur 1 1 0 8

35 20657 - A. U. P. S. Amayur South 1 1 0 8

36 20552 - A. U. P. S. Nangattur 1 1 0 8

37 20022 - K. V. R. H. S. Shornur 1 1 0 8

38 21892 - V. P. A. U. P. S. Kundurkunnu 1 1 0 8

39 20546 - G. U. P. S. Nagalasseri 0 2 1 7

40 20456 - K. V. U. P. S. Kailiyad 1 0 1 6

41 21025 - S. M. H. S. Ayalur 0 2 0 6

42 20029 - S. S. O. H. S. Lakkidi 0 2 0 6

43 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam 1 0 1 6

44 21660 - M. M. U. P. S. Pudupariyaram 1 0 1 6

45 21444 - SABARI V.L.N.M.U.P.S. Vilayanchathanur 0 2 0 6

46 21083 - Sabari H. S. Pallikurup 0 2 0 6

47 21096 - G. O. H. S. Edathanattukara 1 0 0 5

48 20249 - A. S. B. S. PERUR 1 0 0 5

49 20549 - A. U. P. S. Chazhiyattiri 1 0 0 5

50 21734 - A. U. P. S. Ezhakkad (St. Dominic) 1 0 0 5

51 20002 - G. V. H. S. S. Vattenad 1 0 0 5

52 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam 1 0 0 5

53 20359 - A. U. P. S. Pombra 1 0 0 5

54 21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara 1 0 0 5

55 21082 - G. H. S. Karakurissi 1 0 0 5

56 20661 - A. U. P. S. Mannengode 1 0 0 5

57 20354 - A. U. P. S. Azhiyannur 1 0 0 5

58 20045 - H. S. S. Chalavara 1 0 0 5

59 21080 - D. B. H. S. Thachampara 1 0 0 5

60 21445 - A. S. B. S. Manjalur 1 0 0 5

61 20257 - A. U. P. S. VARODE 1 0 0 5

62 20003 - G. H. S. S. Kumaranellur 1 0 0 5

63 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala 1 0 0 5

64 20366 - S. V. A. U. P. S. Kulikkiliyad 1 0 0 5

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

65 20017 - H. S. S. Vallappuzha 1 0 0 5

66 20556 - A. U. P. S. Malamakkavu 1 0 0 5

67 21548 - D. M. U. P. S. Elavanchery 1 0 0 5

68 21265 - A. U. P. S. Chittilanchery 1 0 0 5

69 21899 - C. P. A. U. P. S. Thiruvizhamkunnu 1 0 0 5

70 20254 - M. S. V. M. U. P. S. CHUNANGAD 1 0 0 5

71 21057 - B. E. M. H. S. S. Palakkad 1 0 0 5

72 21077 - H. S. Mundur 0 1 1 4

73 20353 - A. U. P. S. Adakkaputhur 0 1 0 3

74 20256 - A. U. P. S. CHERUMUNDASSERY 0 1 0 3

75 20465 - T. M. U. P. S. Panayur 0 1 0 3

76 20461 - A. U. P. S. Ezhuvanthala North 0 1 0 3

77 21003 - C. A. H. S. Ayakkad 0 1 0 3

78 21891 - A. M. U. P. S. Karakurissi 0 1 0 3

79 21013 - C. A. H. S. Coyalmannam 0 1 0 3

80 21441 - G. U. P. S. Bemmanur 0 1 0 3

81 21876 - G. U. P. S. Chalava 0 1 0 3

82 21016 - G. H. S. S. Kottayi 0 1 0 3

83 21273 - A. U. P. S. Perukulam 0 0 1 1

84 21253 - Govt. U. P. S. Puthiyankam 0 0 1 1

85 20367 - K. A. U. P. S. Elambulassery 0 0 1 1

86 21655 - S. N. U. P. S Kodunthirapully 0 0 1 1

87 20663 - C. E. U. P. S. Paruthur 0 0 1 1

88 21638 - A. M. S. B. S. Kinasseri 0 0 1 1

89 20453 - A. U. P. S. Shornur 0 0 1 1

90 20462 - A. U. P. S. Irumbalassery 0 0 1 1

91 21447 - K. A. M. U. P. S. Chulanur 0 0 1 1

92 21119 - B.E.S.E.M.H.S Nurani Palakkad 0 0 0 0

93 21890 - N. N. N. M. U. P. S. Chethallur 0 0 0 0

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

Grade-Point Report of all schools

HS Sanskrit

Result Declared 19/19 Items

Sl No School

Grade

Point

A B C

1 20054 - C. G. M. E. M. H. S. Ongallur 7 0 1 36

2 20014 - P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam 6 2 0 36

3 20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram 5 3 0 34

4 21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad 6 1 0 33

5 20022 - K. V. R. H. S. Shornur 3 5 0 30

6 21082 - G. H. S. Karakurissi 4 2 0 26

7 20002 - G. V. H. S. S. Vattenad 4 2 0 26

8 21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad 5 0 0 25

9 21080 - D. B. H. S. Thachampara 3 3 1 25

10 21092 - Y. M. G. H. S. S. Kollengode 3 3 0 24

11 20043 - G. H. S. S. Cherpalchery 4 1 0 23

12 21077 - H. S. Mundur 3 2 0 21

13 21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad 4 0 1 21

14 21013 - C. A. H. S. Coyalmannam 3 2 0 21

15 20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam 4 0 0 20

16 21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur 4 0 0 20

17 20029 - S. S. O. H. S. Lakkidi 3 1 0 18

18 20001 - G. H. S. S. Chalissery 3 1 0 18

19 21007 - S. M. M. H. S. Pazhambalacode 1 4 0 17

20 20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam 2 2 1 17

21 20045 - H. S. S. Chalavara 2 2 1 17

22 20017 - H. S. S. Vallappuzha 2 2 0 16

23 21001 - C. G. H. S. S. Vadakkenchery 3 0 0 15

24 21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur 2 1 1 14

25 21043 - P. S. H. S. Chittur 2 1 1 14

26 21019 - G. H. S. S. Koduvayur 2 1 1 14

27 21076 - K. P. R. P. H. S. Kongad 1 3 0 14

28 20036 - M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta 2 1 0 13

29 20008 - H. S. Peringode 2 0 1 11

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

30 20012 - Parudur. H. S. Pallipuram 2 0 0 10

31 21034 - C. A. H. S. Peruvemba 1 1 1 9

32 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam 1 1 0 8

33 21069 - H. S. Parli 1 1 0 8

34 21025 - S. M. H. S. Ayalur 1 1 0 8

35 20047 - H. S. Ananganadi 1 1 0 8

36 21017 - G. H. S. S. Peringottukurissi 1 1 0 8

37 21044 - S. K. H. S. Nallepilly 0 2 1 7

38 20009 - G. H. S. S. Chathanur 0 2 0 6

39 21093 - K. H. S. Kumaramputhur 1 0 1 6

40 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala 0 2 0 6

41 21075 - H. S. Keralassery 0 2 0 6

42 21008 - K. C. P. H. S. S. Kavassery 0 2 0 6

43 21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri 1 0 0 5

44 20026 - K. P. S. M. M. V. H. S. S.Varode 1 0 0 5

45 20032 - G. H. S. S. Kadambur 1 0 0 5

46 21029 - R. P. M. H. S. Panangatiri 0 1 1 4

47 21062 - C. F. D.V. H. S.S. Mathur 0 1 1 4

48 21003 - C. A. H. S. Ayakkad 0 1 0 3

49 21083 - Sabari H. S. Pallikurup 0 1 0 3

50 21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara 0 1 0 3

51 21074 - G. V. H. S. S. Pathirippala 0 1 0 3

52 20023 - G. V. H. S. S. Koonathara 0 1 0 3

53 21084 - K. T. M. H. S Mannarkkad 0 0 1 1

54 20038 - H. S. Katampazhipuram 0 0 0 0

55 21016 - G. H. S. S. Kottayi 0 0 0 0

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

Grade-Point Report of all schools

UP Arabic

Result Declared 13/13 Items

Sl No School

Grade

Point

A B C

1 21276 - Model. Central. School. Alathur 3 4 1 28

2 21109 - Irshad H. S.Changaleeri 5 0 0 25

3 20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA SOUTH 3 2 0 21

4 20665 - B. V. U. P. S. Chundampetta 4 0 0 20

5 21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad 2 2 2 18

6 21275 - A. U. P. S. Vadakkenchery 2 2 0 16

7 21732 - G. U. P. S. Edathara 2 1 3 16

8 20362 - C. U. P. S. Pulappatta 3 0 0 15

9 20366 - S. V. A. U. P. S. Kulikkiliyad 1 3 0 14

10 20658 - C. U. P. S. Chembra 2 1 0 13

11 20057 - Mountseena. E. M. H. S Pathiripala 2 1 0 13

12 20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha 2 1 0 13

13 21442 - G. U. P. S. Kannampully 2 1 0 13

14 20017 - H. S. S. Vallappuzha 1 2 0 11

15 20047 - H. S. Ananganadi 1 2 0 11

16 21552 - M. M. S. B. S. Koduvayur 1 1 3 11

17 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala 2 0 0 10

18 20657 - A. U. P. S. Amayur South 2 0 0 10

19 21057 - B. E. M. H. S. S. Palakkad 0 3 0 9

20 20556 - A. U. P. S. Malamakkavu 1 1 1 9

21 20058 - I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur 1 1 0 8

22 20462 - A. U. P. S. Irumbalassery 1 1 0 8

23 20546 - G. U. P. S. Nagalasseri 1 1 0 8

24 20463 - A. U. P. S. Chalavara 0 2 1 7

25 21069 - H. S. Parli 0 2 1 7

26 20353 - A. U. P. S. Adakkaputhur 0 2 0 6

27 21440 - G. B. U. P. S. Ethanur 0 2 0 6

28 21096 - G. O. H. S. Edathanattukara 0 2 0 6

29 20656 - G. M. U. P. S. Vilayur 1 0 0 5

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

30 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam 1 0 0 5

31 20654 - G. U. P. S. Naripparamba 1 0 0 5

32 21888 - P. K. H. M. O. U. P. S. Edathanattukara 1 0 0 5

33 20010 - G. O. H. S. S. Pattambi 1 0 0 5

34 20363 - N. N. N. M. U. P. S. Karalmanna 1 0 0 5

35 21891 - A. M. U. P. S. Karakurissi 1 0 0 5

36 20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam 1 0 0 5

37 21118 - Model H. S. Pezhumkara 1 0 0 5

38 20554 - M. C. M. U. P. S. Thrithala 1 0 0 5

39 20547 - A. M. U. P. S. Allur 1 0 0 5

40 21110 - M. E. S. Trust Public School Karimpara 1 0 0 5

41 20351 - G. U. P. S. Cherpulassery 0 1 0 3

42 20655 - G. U. P. S. Pattambi 0 1 0 3

43 21733 - G. U. P. S. Kongad 0 1 0 3

44 20003 - G. H. S. S. Kumaranellur 0 1 0 3

45 21032 - G. H. S. S. Muthalamada 0 1 0 3

46 21885 - G. U. P. S. Thenkara 0 1 0 3

47 21070 - Mujahideen H. S. Parli 0 1 0 3

48 21899 - C. P. A. U. P. S. Thiruvizhamkunnu 0 1 0 3

49 21897 - M. L. G. M. U. P. S. Thachanattukara 0 1 0 3

50 20050 - A. H. E. M. H. S. Ongallur 0 0 1 1

51 21739 - A. U. P. S. Mannur 0 0 1 1

52 21449 - A. U. P. S. Chenganiyur 0 0 1 1

53 21014 - H. S. Kuthanur 0 0 1 1

54 21055 - P. M. G. H. S. S. Palakkad 0 0 1 1

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

Grade-Point Report of all schools

HS Arabic

Result Declared 19/19 Items

Sl No School

Grade

Point

A B C

1 21072 - H. S. Puliyaparamba 6 2 1 37

2 20017 - H. S. S. Vallappuzha 6 2 1 37

3 20003 - G. H. S. S. Kumaranellur 6 2 0 36

4 20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha 4 4 2 34

5 21096 - G. O. H. S. Edathanattukara 6 1 0 33

6 21076 - K. P. R. P. H. S. Kongad 3 5 2 32

7 20014 - P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam 6 0 0 30

8 20057 - Mountseena. E. M. H. S Pathiripala 5 1 0 28

9 21009 - A. S. M. H. S. Alathur 4 2 1 27

10 21118 - Model H. S. Pezhumkara 1 6 0 23

11 20047 - H. S. Ananganadi 3 2 1 22

12 20026 - K. P. S. M. M. V. H. S. S.Varode 3 2 0 21

13 20012 - Parudur. H. S. Pallipuram 3 1 1 19

14 20043 - G. H. S. S. Cherpalchery 1 3 2 16

15 21012 - G. G. H. S. S. Alathur 1 3 2 16

16 20037 - P. T. B. S. H. S. Adakkaputhur 1 3 1 15

17 21093 - K. H. S. Kumaramputhur 3 0 0 15

18 21019 - G. H. S. S. Koduvayur 0 3 2 11

19 21033 - M. H. S. Pudunagaram 1 2 0 11

20 20042 - T. S. N. M. H. S. Kundurkunnu 2 0 0 10

21 21013 - C. A. H. S. Coyalmannam 1 1 2 10

22 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala 2 0 0 10

23 21083 - Sabari H. S. Pallikurup 2 0 0 10

24 20015 - G. V. H. S. S. Koppam 1 1 0 8

25 20010 - G. O. H. S. S. Pattambi 1 1 0 8

26 20008 - H. S. Peringode 1 1 0 8

27 20007 - G. H. S. S. Mezhathur. 1 1 0 8

28 21080 - D. B. H. S. Thachampara 1 0 1 6

29 21111 - I. N. I. C. H. S. Nattukal 0 2 0 6

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010

NSSKPTVHSS OTTAPPALAM

03 Jan 2010 - 06 Jan 2010

Report Generated on January 7, 2010, 08:04 pm

30 20052 - Karuna. H. S. S. Prabhapuram 1 0 0 5

31 21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri 0 1 2 5

32 20018 - G. H. S. S. Chundampetta 1 0 0 5

33 20040 - F. M. H. S. Karinkallathani 1 0 0 5

34 20009 - G. H. S. S. Chathanur 1 0 0 5

35 20044 - P. T. M. H. S. Thrikkaderi 1 0 0 5

36 21109 - Irshad H. S.Changaleeri 1 0 0 5

37 21097 - M. E. S. K. T. M. Vattamannapuram 1 0 0 5

38 21016 - G. H. S. S. Kottayi 0 1 2 5

39 20005 - G. H. S. S. Anakkara 1 0 0 5

40 20011 - G. H. S. Kodumunda 1 0 0 5

41 21062 - C. F. D.V. H. S.S. Mathur 0 1 1 4

42 21044 - S. K. H. S. Nallepilly 0 1 1 4

43 20016 - G. H. S. S. Pattambi 0 1 0 3

44 21050 - G. V. H. S. S. Kanjikkode 0 0 3 3

45 20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam 0 1 0 3

46 21059 - G. H. S. S. Big Bazar 0 1 0 3

47 21104 - M. E. S. H. S. S Mannarkkad 0 1 0 3

48 20002 - G. V. H. S. S. Vattenad 0 1 0 3

49 20060 - P. P. T. M. H. S. Pombra 0 1 0 3

50 21110 - M. E. S. Trust Public School Karimpara 0 0 1 1

51 21011 - G. H. S. S. Erimayur 0 0 1 1

52 21077 - H. S. Mundur 0 0 1 1

53 21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad 0 0 1 1

54 21037 - K. K. M. H. S. S. Vandithavalam 0 0 1 1

55 20036 - M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta 0 0 1 1

56 21070 - Mujahideen H. S. Parli 0 0 1 1

57 20048 - K. H. S. S. Thottara 0 0 1 1

58 21075 - H. S. Keralassery 0 0 1 1

59 21069 - H. S. Parli 0 0 1 1

60 20058 - I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur 0 0 1 1

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: