2010, ജനുവരി 5, ചൊവ്വാഴ്ച

SCHOOLWISE POINT as on 05.01.2010 at 3 pm

                                                                        Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                  NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                       03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                                      Grade-Point Report of all schools
                                                   UP General
                                           Result Declared 18/30 Items
                                                                                      Grade
Sl No School                                                                                        Point
                                                                                 A      B     C
  1   20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam                                     5      2     0      31
  2   21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur                                       4      0     1      21
  3   21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur                                          4      0     0      20
  4   20021 - Shornur. St. Therese. H. S. S                                      3      1     1      19
  5   20003 - G. H. S. S. Kumaranellur                                           3      1     0      18
  6   20022 - K. V. R. H. S. Shornur                                             3      1     0      18
  7   20053 - St. Pauls. H. S. Pattambi                                          2      2     0      16
  8   21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad                                     3      0     0      15
  9   21886 - G. U. P. S Vadasserypuram                                          3      0     0      15
 10   21559 - St. Reethas U. P. S. Nemmara                                       1      3     0      14
 11   20654 - G. U. P. S. Naripparamba                                           2      1     0      13
 12   21733 - G. U. P. S. Kongad                                                 2      1     0      13
 13   21444 - SABARI V.L.N.M.U.P.S. Vilayanchathanur                             2      1     0      13
 14   20043 - G. H. S. S. Cherpalchery                                           2      1     0      13
 15   20363 - N. N. N. M. U. P. S. Karalmanna                                    1      2     0      11
 16   21053 - A. E. M. H. S. S. Kanjikkode                                       1      2     0      11
 17   20057 - Mountseena. E. M. H. S Pathiripala                                 2      0     0      10
 18   21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad                                     2      0     0      10
 19   21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad                                       2      0     0      10
 20   21013 - C. A. H. S. Coyalmannam                                            2      0     0      10
 21   21076 - K. P. R. P. H. S. Kongad                                           1      1     0       8
 22   21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam                                 1      1     0       8
 23   20546 - G. U. P. S. Nagalasseri                                            1      1     0       8
 24   20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram                                          1      1     0       8
 25   20002 - G. V. H. S. S. Vattenad                                            1      1     0       8
 26   21660 - M. M. U. P. S. Pudupariyaram                                       0      1     3       6
 27   20008 - H. S. Peringode                                                    1      0     1       6
 28   21073 - G. H. S. Mankara                                                   0      2     0       6
 29   21106 - M. E. S. E. M. H. S. S. Olavakode                                  1      0     1       6
                              Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                      Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                     03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 20358 - A. U. P. S. Kuttanassery                                            1      0     1       6
31 21547 - A. U. P. S. Alampallam                                              1      0     1       6
32 21898 - N. V. A. U. P. S. Thenkara                                          1      0     0       5
33 20552 - A. U. P. S. Nangattur                                               1      0     0       5
34 21737 - N. E. U. P. S. Keralassery                                          1      0     0       5
35 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S. Chittur                                  1      0     0       5
36 21279 - C. E. M. U. P. S. Vadakkenchery                                     1      0     0       5
37 21899 - C. P. A. U. P. S. Thiruvizhamkunnu                                  1      0     0       5
38 20656 - G. M. U. P. S. Vilayur                                              1      0     0       5
39 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S. Mannarkkad                                  1      0     0       5
40 21739 - A. U. P. S. Mannur                                                  1      0     0       5
41 21905 - A. U. P. S. Kalladikkode                                            1      0     0       5
42 20554 - M. C. M. U. P. S. Thrithala                                         1      0     0       5
43 21068 - G. V. H. S. S. Malampuzha                                           1      0     0       5
44 20556 - A. U. P. S. Malamakkavu                                             1      0     0       5
45 21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara                                           1      0     0       5
46 20253 - A. M. U. P. S. CHUNANGAD                                            1      0     0       5
47 21558 - V. R. C. M. U. P. S. Vallanghy                                      1      0     0       5
48 20367 - K. A. U. P. S. Elambulassery                                        1      0     0       5
49 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala                                     1      0     0       5
50 20019 - G. H. S. S. Vatanamkurussi                                          1      0     0       5
51 20257 - A. U. P. S. VARODE                                                  1      0     0       5
52 20657 - A. U. P. S. Amayur South                                            1      0     0       5
53 20451 - A. U. P. S. .Pullasserykkara                                        1      0     0       5
54 21009 - A. S. M. H. S. Alathur                                              1      0     0       5
55 21017 - G. H. S. S. Peringottukurissi                                       1      0     0       5
56 21448 - A. B. U. P. S Kannadi                                               1      0     0       5
57 20054 - C. G. M. E. M. H. S. Ongallur                                       1      0     0       5
58 21080 - D. B. H. S. Thachampara                                             1      0     0       5
59 21735 - A. U. P. S. Keralassery                                             1      0     0       5
60 21085 - D. H. S. Nellipuzha                                                 1      0     0       5
61 20029 - S. S. O. H. S. Lakkidi                                              1      0     0       5
62 20662 - A. U. P. S. Muthuthala                                              1      0     0       5
63 20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam                                        1      0     0       5
64 20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha                                         1      0     0       5
                            Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                      Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                     03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
65 20361 - A. U. P. S. Sreekrishnapuram                                        0      1     1       4
66 21027 - G. B. H. S. S. Nemmara                                              0      1     1       4
67 21083 - Sabari H. S. Pallikurup                                             0      1     1       4
68 20355 - A. U. P. S. Kalluvazhi                                              0      1     0       3
69 21109 - Irshad H. S.Changaleeri                                             0      1     0       3
70 21277 - Holy. Family. U. P. S. Alathur                                      0      1     0       3
71 21568 - Nalanda Eng Medium School Koduvayur                                 0      1     0       3
72 20351 - G. U. P. S. Cherpulassery                                           0      1     0       3
73 21276 - Model. Central. School. Alathur                                     0      1     0       3
74 20366 - S. V. A. U. P. S. Kulikkiliyad                                      0      1     0       3
75 21445 - A. S. B. S. Manjalur                                                0      1     0       3
76 20465 - T. M. U. P. S. Panayur                                              0      1     0       3
77 21887 - A. U. P. S. Changaleeri                                             0      1     0       3
78 21016 - G. H. S. S. Kottayi                                                 0      1     0       3
79 21561 - G. U. P. S. Thiruvazhiyad                                           0      1     0       3
80 21259 - H. A. U. P. S. Akkara                                               0      1     0       3
81 20352 - G. U. P. S. Katambazhipuram                                         0      1     0       3
82 21066 - Railway H. S. S. Palakkad                                           0      1     0       3
83 21564 - St. Thomas U. P. S. Kairady                                         0      1     0       3
84 21734 - A. U. P. S. Ezhakkad (St. Dominic)                                  0      1     0       3
85 21345 - G. U. P. S. Athicode                                                0      1     0       3
86 20033 - G. H. S. S. Munnurcode                                              0      1     0       3
87 21441 - G. U. P. S. Bemmanur                                                0      1     0       3
88 20001 - G. H. S. S. Chalissery                                              0      1     0       3
89 21268 - A. U. P. S. Vadakkepotta                                            0      1     0       3
90 21361 - S. B. S. Olassery                                                   0      1     0       3
91 20661 - A. U. P. S. Mannengode                                              0      0     2       2
92 21082 - G. H. S. Karakurissi                                                0      0     1       1
93 21043 - P. S. H. S. Chittur                                                 0      0     1       1
94 20666 - Darul Athfal U. P. S. Koppam                                        0      0     1       1
95 21440 - G. B. U. P. S. Ethanur                                              0      0     1       1
96 20453 - A. U. P. S. Shornur                                                 0      0     1       1
97 20455 - A. U. P. S. Ariyanchira                                             0      0     1       1
98 21904 - A. U. P. S. Kumaramputhur                                           0      0     1       1
99 21553 - A. U. P. S. Panangattiri                                            0      0     1       1
                            Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                       Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                 NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                      03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
100 21119 - B.E.S.E.M.H.S Nurani Palakkad                                       0      0     1       1
101 21265 - A. U. P. S. Chittilanchery                                          0      0     1       1
102 20660 - A. U. P. S. Karambathur                                             0      0     1       1
103 21273 - A. U. P. S. Perukulam                                               0      0     1       1
104 20030 - A. V. M. H. S. Chunangad                                            0      0     1       1
105 20463 - A. U. P. S. Chalavara                                               0      0     1       1
106 20551 - A. U. P. S. Erumbakasseri                                           0      0     1       1
107 20251 - G. S. B. S. PAZHAYA LAKKIDI                                         0      0     1       1
108 20664 - A. U. P. S. Rayiranellur                                            0      0     0       0
109 20262 - A. U. P. S. MANNANNUR                                               0      0     0       0
110 21732 - G. U. P. S. Edathara                                                0      0     0       0
111 21097 - M. E. S. K. T. M. Vattamannapuram                                   0      0     0       0
                             Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                        Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                  NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                       03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                                      Grade-Point Report of all schools
                                                   HS General
                                           Result Declared 49/81 Items
                                                                                      Grade
Sl No School                                                                                        Point
                                                                                 A      B     C
  1   21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur                                       8      2     2      48
  2   20043 - G. H. S. S. Cherpalchery                                           9      0     0      45
  3   20012 - Parudur. H. S. Pallipuram                                          7      3     0      44
  4   21053 - A. E. M. H. S. S. Kanjikkode                                       4      5     1      36
  5   21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad                                     6      1     0      33
  6   21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S. Chittur                                 5      2     1      32
  7   20008 - H. S. Peringode                                                    5      1     2      30
  8   20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam                                       6      0     0      30
  9   20053 - St. Pauls. H. S. Pattambi                                          5      1     1      29
 10   20029 - S. S. O. H. S. Lakkidi                                             5      1     0      28
 11   21076 - K. P. R. P. H. S. Kongad                                           4      2     1      27
 12   20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam                              3      4     0      27
 13   20038 - H. S. Katampazhipuram                                              4      2     0      26
 14   20014 - P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam                                     5      0     1      26
 15   20045 - H. S. S. Chalavara                                                 5      0     0      25
 16   20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram                                          5      0     0      25
 17   21100 - M. E. T. E. M. H. S. S. Mannarkkad                                 3      2     2      23
 18   20048 - K. H. S. S. Thottara                                               4      1     0      23
 19   20013 - G. J. H. S. S. Naduvattam                                          3      2     2      23
 20   21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad                                     4      1     0      23
 21   20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam                                     3      2     1      22
 22   20049 - M. M. N. S. S. E. H. S. Ottapalam                                  3      2     0      21
 23   21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad                                       4      0     0      20
 24   20021 - Shornur. St. Therese. H. S. S                                      3      1     0      18
 25   20002 - G. V. H. S. S. Vattenad                                            3      1     0      18
 26   20044 - P. T. M. H. S. Thrikkaderi                                         1      4     0      17
 27   21016 - G. H. S. S. Kottayi                                                2      2     1      17
 28   21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S. Olavakode                             2      2     0      16
 29   21069 - H. S. Parli                                                        2      2     0      16
                              Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                     Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                               NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                    03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 21104 - M. E. S. H. S. S Mannarkkad                                        2      1     2      15
31 20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha                                        3      0     0      15
32 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala                                    1      3     1      15
33 21021 - V. I. M. H. S. Pallassana                                          3      0     0      15
34 21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara                                          1      3     1      15
35 20017 - H. S. S. Vallappuzha                                               3      0     0      15
36 20041 - G. H. S. Vellinezhi                                                3      0     0      15
37 21057 - B. E. M. H. S. S. Palakkad                                         3      0     0      15
38 20001 - G. H. S. S. Chalissery                                             2      1     1      14
39 21013 - C. A. H. S. Coyalmannam                                            2      1     0      13
40 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S. Olavakode                                  2      1     0      13
41 21117 - St. Johns Akampadam                                                2      1     0      13
42 20003 - G. H. S. S. Kumaranellur                                           2      1     0      13
43 21007 - S. M. M. H. S. Pazhambalacode                                      2      0     2      12
44 21080 - D. B. H. S. Thachampara                                            2      0     2      12
45 21092 - Y. M. G. H. S. S. Kollengode                                       1      2     0      11
46 20047 - H. S. Ananganadi                                                   1      2     0      11
47 21082 - G. H. S. Karakurissi                                               1      2     0      11
48 21019 - G. H. S. S. Koduvayur                                              2      0     1      11
49 21004 - P. K. H. S. Manjapra                                               2      0     0      10
50 21074 - G. V. H. S. S. Pathirippala                                        2      0     0      10
51 21066 - Railway H. S. S. Palakkad                                          2      0     0      10
52 21027 - G. B. H. S. S. Nemmara                                             2      0     0      10
53 21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri                                2      0     0      10
54 20007 - G. H. S. S. Mezhathur.                                             2      0     0      10
55 20015 - G. V. H. S. S. Koppam                                              2      0     0      10
56 21095 - G. H. S. Alanellur                                                 2      0     0      10
57 21077 - H. S. Mundur                                                       2      0     0      10
58 20022 - K. V. R. H. S. Shornur                                             0      3     0       9
59 21014 - H. S. Kuthanur                                                     1      1     1       9
60 21119 - B.E.S.E.M.H.S Nurani Palakkad                                      1      1     0       8
61 21024 - L. M. H. S. Magalamdam                                             1      1     0       8
62 21029 - R. P. M. H. S. Panangatiri                                         1      1     0       8
63 21033 - M. H. S. Pudunagaram                                               1      1     0       8
64 21030 - B. S. S. H. S. S. Kollengode                                       1      1     0       8
                           Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                      Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                     03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
65 21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur                                           1      0     2       7
66 21008 - K. C. P. H. S. S. Kavassery                                         1      0     2       7
67 20042 - T. S. N. M. H. S. Kundurkunnu                                       0      2     0       6
68 21086 - St.Peters C. H .S Kookkampalayam                                    1      0     1       6
69 21006 - G. H. S. S. Kizhakkanchery                                          1      0     1       6
70 21072 - H. S. Puliyaparamba                                                 1      0     1       6
71 21093 - K. H. S. Kumaramputhur                                              1      0     1       6
72 20030 - A. V. M. H. S. Chunangad                                            1      0     1       6
73 21085 - D. H. S. Nellipuzha                                                 1      0     0       5
74 21009 - A. S. M. H. S. Alathur                                              1      0     0       5
75 20052 - Karuna. H. S. S. Prabhapuram                                        1      0     0       5
76 21003 - C. A. H. S. Ayakkad                                                 1      0     0       5
77 20057 - Mountseena. E. M. H. S Pathiripala                                  1      0     0       5
78 21044 - S. K. H. S. Nallepilly                                              1      0     0       5
79 20028 - S. D. A. H. S. Kaniampuram                                          1      0     0       5
80 21025 - S. M. H. S. Ayalur                                                  1      0     0       5
81 21113 - Carmel H. S. Palakkayam                                             1      0     0       5
82 21075 - H. S. Keralassery                                                   1      0     0       5
83 20054 - C. G. M. E. M. H. S. Ongallur                                       1      0     0       5
84 21047 - S. V. V. H. S. S. Eruthenpathy                                      1      0     0       5
85 21036 - G. S. M. H. S. S. Thattamangalam                                    1      0     0       5
86 20005 - G. H. S. S. Anakkara                                                1      0     0       5
87 21055 - P. M. G. H. S. S. Palakkad                                          0      1     0       3
88 20058 - I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur                                     0      1     0       3
89 20046 - G. H. S. S. Marayamangalam                                          0      1     0       3
90 20060 - P. P. T. M. H. S. Pombra                                            0      1     0       3
91 21079 - G. H. S. Karimba                                                    0      1     0       3
92 21101 - St. Pauls H. S. Kollengode.                                         0      1     0       3
93 21118 - Model H. S. Pezhumkara                                              0      1     0       3
94 20009 - G. H. S. S. Chathanur                                               0      1     0       3
95 21005 - S. J. H. S. Puthukkode                                              0      1     0       3
96 21073 - G. H. S. Mankara                                                    0      1     0       3
97 21081 - G. H. S. Pottassery                                                 0      1     0       3
98 20010 - G. O. H. S. S. Pattambi                                             0      1     0       3
99 20004 - G. G. H. S. S. Kumaranellur                                         0      1     0       3
                            Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                      Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                     03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
100 21031 - V. M. H. S. Vadavannur                                             0      1     0       3
101 21064 - H. S. H. S Kallekulangara                                          0      0     1       1
102 21114 - M. E. S. H. S. Mundur                                              0      0     1       1
103 21056 - Kannadi Higher Secondary School                                    0      0     1       1
104 20023 - G. V. H. S. S. Koonathara                                          0      0     1       1
105 21018 - G. H. S. S. Thenkurussi                                            0      0     1       1
106 21001 - C. G. H. S. S. Vadakkenchery                                       0      0     1       1
107 20036 - M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta                                    0      0     1       1
108 21062 - C. F. D.V. H. S.S. Mathur                                          0      0     1       1
109 21015 - G. H. S. Tholanur                                                  0      0     1       1
110 21083 - Sabari H. S. Pallikurup                                            0      0     0       0
111 20018 - G. H. S. S. Chundampetta                                           0      0     0       0
112 20020 - G. H. S. S. Shoranur                                               0      0     0       0
                            Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                        Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                  NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                       03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                                      Grade-Point Report of all schools
                                                   HSS General
                                            Result Declared 54/93 Items
                                                                                      Grade
Sl No School                                                                                        Point
                                                                                 A      B     C
  1   21027 - G. B. H. S. S. Nemmara                                             8      3     1      50
  2   20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam                                       8      1     1      44
  3   21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad                                     8      1     0      43
  4   20043 - G. H. S. S. Cherpalchery                                           7      1     2      40
  5   20014 - P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam                                     6      3     0      39
  6   20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam                                     6      3     0      39
  7   21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad                                       6      2     1      37
  8   21100 - M. E. T. E. M. H. S. S. Mannarkkad                                 6      2     1      37
  9   20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram                                          6      1     1      34
 10   20021 - Shornur. St. Therese. H. S. S                                      5      3     0      34
 11   21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur                                       4      4     1      33
 12   21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S. Chittur                                 4      4     1      33
 13   20003 - G. H. S. S. Kumaranellur                                           5      1     1      29
 14   20009 - G. H. S. S. Chathanur                                              4      2     1      27
 15   20016 - G. H. S. S. Pattambi                                               5      0     1      26
 16   21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S. Olavakode                             5      0     0      25
 17   21093 - K. H. S. Kumaramputhur                                             5      0     0      25
 18   21017 - G. H. S. S. Peringottukurissi                                      1      6     1      24
 19   21074 - G. V. H. S. S. Pathirippala                                        3      3     0      24
 20   20048 - K. H. S. S. Thottara                                               3      2     1      22
 21   21001 - C. G. H. S. S. Vadakkenchery                                       3      2     0      21
 22   21009 - A. S. M. H. S. Alathur                                             4      0     1      21
 23   20010 - G. O. H. S. S. Pattambi                                            3      1     2      20
 24   21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara                                          3      1     1      19
 25   21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri                                3      1     0      18
 26   20013 - G. J. H. S. S. Naduvattam                                          3      1     0      18
 27   21056 - Kannadi Higher Secondary School                                    3      1     0      18
 28   20036 - M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta                                    2      2     1      17
 29   20017 - H. S. S. Vallappuzha                                               3      0     2      17
                              Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                      Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                     03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 21030 - B. S. S. H. S. S. Kollengode                                        2      1     3      16
31 21095 - G. H. S. Alanellur                                                  2      2     0      16
32 21053 - A. E. M. H. S. S. Kanjikkode                                        2      2     0      16
33 20011 - G. H. S. Kodumunda                                                  1      3     0      14
34 21104 - M. E. S. H. S. S Mannarkkad                                         2      1     1      14
35 21039 - G. H. S. S. Chittur                                                 1      3     0      14
36 21081 - G. H. S. Pottassery                                                 2      1     1      14
37 21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur                                           2      1     1      14
38 21059 - G. H. S. S. Big Bazar                                               2      1     0      13
39 20023 - G. V. H. S. S. Koonathara                                           2      1     0      13
40 21037 - K. K. M. H. S. S. Vandithavalam                                     1      2     2      13
41 20001 - G. H. S. S. Chalissery                                              1      2     1      12
42 21096 - G. O. H. S. Edathanattukara                                         1      2     0      11
43 20058 - I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur                                     1      2     0      11
44 21008 - K. C. P. H. S. S. Kavassery                                         1      1     2      10
45 21073 - G. H. S. Mankara                                                    1      1     2      10
46 20045 - H. S. S. Chalavara                                                  2      0     0      10
47 20028 - S. D. A. H. S. Kaniampuram                                          2      0     0      10
48 21012 - G. G. H. S. S. Alathur                                              0      3     0       9
49 20035 - G. H. S. S. Ottapalam East                                          0      2     3       9
50 20059 - S. N. T. H. S. Shornur                                              1      1     1       9
51 21055 - P. M. G. H. S. S. Palakkad                                          1      1     1       9
52 20027 - N. S. S. K. P. T. H. S.Ottapalam                                    1      1     0       8
53 21072 - H. S. Puliyaparamba                                                 1      1     0       8
54 20033 - G. H. S. S. Munnurcode                                              1      1     0       8
55 21015 - G. H. S. Tholanur                                                   0      1     3       6
56 20020 - G. H. S. S. Shoranur                                                0      2     0       6
57 20018 - G. H. S. S. Chundampetta                                            0      2     0       6
58 20015 - G. V. H. S. S. Koppam                                               1      0     0       5
59 21070 - Mujahideen H. S. Parli                                              1      0     0       5
60 21063 - G. H. S Kumarapuram                                                 1      0     0       5
61 21082 - G. H. S. Karakurissi                                                1      0     0       5
62 21057 - B. E. M. H. S. S. Palakkad                                          1      0     0       5
63 21036 - G. S. M. H. S. S. Thattamangalam                                    1      0     0       5
64 20004 - G. G. H. S. S. Kumaranellur                                         1      0     0       5
                            Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                     Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                               NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                    03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
65 21045 - S. P. H. S. S. Kozhinjamparai                                      1      0     0       5
66 20019 - G. H. S. S. Vatanamkurussi                                         0      1     2       5
67 20007 - G. H. S. S. Mezhathur.                                             0      1     1       4
68 21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad                                     0      1     1       4
69 21016 - G. H. S. S. Kottayi                                                0      1     0       3
70 21079 - G. H. S. Karimba                                                   0      1     0       3
71 20041 - G. H. S. Vellinezhi                                                0      1     0       3
72 20005 - G. H. S. S. Anakkara                                               0      1     0       3
73 21047 - S. V. V. H. S. S. Eruthenpathy                                     0      1     0       3
74 21078 - C. B. K. M. P. H. S. S. Puthupariyaram                             0      0     2       2
75 21018 - G. H. S. S. Thenkurussi                                            0      0     2       2
76 21032 - G. H. S. S. Muthalamada                                            0      0     2       2
77 20032 - G. H. S. S. Kadambur                                               0      0     2       2
78 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S. Olavakode                                  0      0     2       2
79 21062 - C. F. D.V. H. S.S. Mathur                                          0      0     1       1
80 21097 - M. E. S. K. T. M. Vattamannapuram                                  0      0     1       1
81 20061 - T. H. S. Shornur                                                   0      0     1       1
82 21121 - Technical H. S. Palakkad                                           0      0     1       1
83 21035 - G. M. V. H. S. S. Thiruvalathur                                    0      0     1       1
84 20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha                                        0      0     1       1
85 21581 - T.H.S.S. Ayalur                                                    0      0     0       0
86 21050 - G. V. H. S. S. Kanjikkode                                          0      0     0       0
                           Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                         Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                   NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                        03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                                      Grade-Point Report of all schools
                                                   UP Sanskrit
                                           Result Declared 18/19 Items
                                                                                       Grade
Sl No School                                                                                         Point
                                                                                  A      B     C
  1   20054 - C. G. M. E. M. H. S. Ongallur                                       7      1     0      38
  2   21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad                                      6      1     0      33
  3   21887 - A. U. P. S. Changaleeri                                             6      1     0      33
  4   20358 - A. U. P. S. Kuttanassery                                            4      0     1      21
  5   20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam                                      3      2     0      21
  6   21363 - K. V. M. U. P. S. Polpully                                          3      1     2      20
  7   21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur                                           2      3     1      20
  8   21739 - A. U. P. S. Mannur                                                  3      1     0      18
  9   21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad                                      3      1     0      18
 10   21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur                                        3      0     1      16
 11   21732 - G. U. P. S. Edathara                                                3      0     0      15
 12   20362 - C. U. P. S. Pulappatta                                              2      1     2      15
 13   21549 - D. M. S. B. S. Kakkayur                                             1      3     0      14
 14   21448 - A. B. U. P. S Kannadi                                               2      0     3      13
 15   21267 - Narayana. U. P. S. Manappadam                                       2      1     0      13
 16   20463 - A. U. P. S. Chalavara                                               1      2     1      12
 17   20654 - G. U. P. S. Naripparamba                                            2      0     0      10
 18   21547 - A. U. P. S. Alampallam                                              2      0     0      10
 19   20245 - A. U. P. S. PANAMANNA                                               2      0     0      10
 20   20459 - A. U. P. S. Kulappuly                                               2      0     0      10
 21   20551 - A. U. P. S. Erumbakasseri                                           2      0     0      10
 22   20259 - A. U. P. S. MANISSERY                                               2      0     0      10
 23   20664 - A. U. P. S. Rayiranellur                                            2      0     0      10
 24   20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA SOUTH                                   2      0     0      10
 25   20008 - H. S. Peringode                                                     2      0     0      10
 26   20001 - G. H. S. S. Chalissery                                              2      0     0      10
 27   21359 - A. G. M. A. U. P. S. Kodumbu                                        1      1     1       9
 28   21746 - A. U. P. S. Velikkad                                                1      1     0       8
 29   21007 - S. M. M. H. S. Pazhambalacode                                       1      1     0       8
                               Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                      Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                     03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 20552 - A. U. P. S. Nangattur                                               1      1     0       8
31 20657 - A. U. P. S. Amayur South                                            1      1     0       8
32 20022 - K. V. R. H. S. Shornur                                              1      1     0       8
33 21449 - A. U. P. S. Chenganiyur                                             1      1     0       8
34 21043 - P. S. H. S. Chittur                                                 1      1     0       8
35 20043 - G. H. S. S. Cherpalchery                                            1      1     0       8
36 21742 - A. B. U. P. S. Parassery(Peringode)                                 1      1     0       8
37 20546 - G. U. P. S. Nagalasseri                                             0      2     1       7
38 20029 - S. S. O. H. S. Lakkidi                                              0      2     0       6
39 21025 - S. M. H. S. Ayalur                                                  0      2     0       6
40 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam                                  1      0     1       6
41 21552 - M. M. S. B. S. Koduvayur                                            1      0     1       6
42 21444 - SABARI V.L.N.M.U.P.S. Vilayanchathanur                              0      2     0       6
43 21083 - Sabari H. S. Pallikurup                                             0      2     0       6
44 20456 - K. V. U. P. S. Kailiyad                                             1      0     1       6
45 21660 - M. M. U. P. S. Pudupariyaram                                        1      0     1       6
46 21734 - A. U. P. S. Ezhakkad (St. Dominic)                                  1      0     0       5
47 20017 - H. S. S. Vallappuzha                                                1      0     0       5
48 20002 - G. V. H. S. S. Vattenad                                             1      0     0       5
49 20359 - A. U. P. S. Pombra                                                  1      0     0       5
50 20661 - A. U. P. S. Mannengode                                              1      0     0       5
51 20354 - A. U. P. S. Azhiyannur                                              1      0     0       5
52 20045 - H. S. S. Chalavara                                                  1      0     0       5
53 20556 - A. U. P. S. Malamakkavu                                             1      0     0       5
54 21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara                                           1      0     0       5
55 20257 - A. U. P. S. VARODE                                                  1      0     0       5
56 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala                                     1      0     0       5
57 20254 - M. S. V. M. U. P. S. CHUNANGAD                                      1      0     0       5
58 21080 - D. B. H. S. Thachampara                                             1      0     0       5
59 20549 - A. U. P. S. Chazhiyattiri                                           1      0     0       5
60 21445 - A. S. B. S. Manjalur                                                1      0     0       5
61 21892 - V. P. A. U. P. S. Kundurkunnu                                       1      0     0       5
62 21548 - D. M. U. P. S. Elavanchery                                          1      0     0       5
63 20003 - G. H. S. S. Kumaranellur                                            1      0     0       5
64 21899 - C. P. A. U. P. S. Thiruvizhamkunnu                                  1      0     0       5
                            Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                      Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                     03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
65 21096 - G. O. H. S. Edathanattukara                                         1      0     0       5
66 21082 - G. H. S. Karakurissi                                                1      0     0       5
67 20249 - A. S. B. S. PERUR                                                   1      0     0       5
68 21057 - B. E. M. H. S. S. Palakkad                                          1      0     0       5
69 21265 - A. U. P. S. Chittilanchery                                          1      0     0       5
70 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam                               1      0     0       5
71 21077 - H. S. Mundur                                                        0      1     1       4
72 21876 - G. U. P. S. Chalava                                                 0      1     0       3
73 21013 - C. A. H. S. Coyalmannam                                             0      1     0       3
74 21016 - G. H. S. S. Kottayi                                                 0      1     0       3
75 20465 - T. M. U. P. S. Panayur                                              0      1     0       3
76 21441 - G. U. P. S. Bemmanur                                                0      1     0       3
77 20353 - A. U. P. S. Adakkaputhur                                            0      1     0       3
78 21003 - C. A. H. S. Ayakkad                                                 0      1     0       3
79 21891 - A. M. U. P. S. Karakurissi                                          0      1     0       3
80 20367 - K. A. U. P. S. Elambulassery                                        0      0     1       1
81 21253 - Govt. U. P. S. Puthiyankam                                          0      0     1       1
82 21655 - S. N. U. P. S Kodunthirapully                                       0      0     1       1
83 20453 - A. U. P. S. Shornur                                                 0      0     1       1
84 21638 - A. M. S. B. S. Kinasseri                                            0      0     1       1
85 20663 - C. E. U. P. S. Paruthur                                             0      0     1       1
86 20462 - A. U. P. S. Irumbalassery                                           0      0     1       1
87 21447 - K. A. M. U. P. S. Chulanur                                          0      0     1       1
88 21273 - A. U. P. S. Perukulam                                               0      0     1       1
89 21890 - N. N. N. M. U. P. S. Chethallur                                     0      0     0       0
90 21119 - B.E.S.E.M.H.S Nurani Palakkad                                       0      0     0       0
                            Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                         Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                   NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                        03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                                      Grade-Point Report of all schools
                                                   HS Sanskrit
                                           Result Declared 12/19 Items
                                                                                       Grade
Sl No School                                                                                         Point
                                                                                  A      B     C
  1   20054 - C. G. M. E. M. H. S. Ongallur                                       4      0     1      21
  2   20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram                                           3      2     0      21
  3   21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad                                      4      0     0      20
  4   21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad                                        4      0     0      20
  5   20014 - P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam                                      3      1     0      18
  6   20002 - G. V. H. S. S. Vattenad                                             3      1     0      18
  7   21082 - G. H. S. Karakurissi                                                3      1     0      18
  8   20022 - K. V. R. H. S. Shornur                                              1      4     0      17
  9   21013 - C. A. H. S. Coyalmannam                                             2      2     0      16
 10   21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur                                        3      0     0      15
 11   20043 - G. H. S. S. Cherpalchery                                            3      0     0      15
 12   20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam                                      3      0     0      15
 13   21080 - D. B. H. S. Thachampara                                             1      3     0      14
 14   21019 - G. H. S. S. Koduvayur                                               2      1     1      14
 15   20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam                                        2      1     0      13
 16   21043 - P. S. H. S. Chittur                                                 2      1     0      13
 17   20036 - M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta                                     2      1     0      13
 18   21092 - Y. M. G. H. S. S. Kollengode                                        1      2     0      11
 19   21077 - H. S. Mundur                                                        1      2     0      11
 20   21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur                                           2      0     1      11
 21   21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad                                      2      0     1      11
 22   21076 - K. P. R. P. H. S. Kongad                                            1      2     0      11
 23   21007 - S. M. M. H. S. Pazhambalacode                                       1      2     0      11
 24   20029 - S. S. O. H. S. Lakkidi                                              2      0     0      10
 25   20012 - Parudur. H. S. Pallipuram                                           2      0     0      10
 26   20045 - H. S. S. Chalavara                                                  1      1     1       9
 27   20001 - G. H. S. S. Chalissery                                              1      1     0       8
 28   21069 - H. S. Parli                                                         1      1     0       8
 29   21044 - S. K. H. S. Nallepilly                                              0      2     1       7
                               Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                     Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                               NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                    03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 20017 - H. S. S. Vallappuzha                                               0      2     0       6
31 20009 - G. H. S. S. Chathanur                                              0      2     0       6
32 20008 - H. S. Peringode                                                    1      0     1       6
33 21008 - K. C. P. H. S. S. Kavassery                                        0      2     0       6
34 21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri                                1      0     0       5
35 20032 - G. H. S. S. Kadambur                                               1      0     0       5
36 20026 - K. P. S. M. M. V. H. S. S.Varode                                   1      0     0       5
37 21001 - C. G. H. S. S. Vadakkenchery                                       1      0     0       5
38 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam                              1      0     0       5
39 21062 - C. F. D.V. H. S.S. Mathur                                          0      1     1       4
40 21025 - S. M. H. S. Ayalur                                                 0      1     0       3
41 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala                                    0      1     0       3
42 21075 - H. S. Keralassery                                                  0      1     0       3
43 21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara                                          0      1     0       3
44 21074 - G. V. H. S. S. Pathirippala                                        0      1     0       3
45 20047 - H. S. Ananganadi                                                   0      1     0       3
46 20023 - G. V. H. S. S. Koonathara                                          0      1     0       3
47 21083 - Sabari H. S. Pallikurup                                            0      1     0       3
48 21093 - K. H. S. Kumaramputhur                                             0      0     1       1
49 21084 - K. T. M. H. S Mannarkkad                                           0      0     1       1
50 20038 - H. S. Katampazhipuram                                              0      0     0       0
51 21016 - G. H. S. S. Kottayi                                                0      0     0       0
                           Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                         Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                   NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                        03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                                      Grade-Point Report of all schools
                                                     UP Arabic
                                             Result Declared 13/13 Items
                                                                                       Grade
Sl No School                                                                                         Point
                                                                                  A      B     C
  1   21276 - Model. Central. School. Alathur                                     3      4     1      28
  2   21109 - Irshad H. S.Changaleeri                                             5      0     0      25
  3   20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA SOUTH                                   3      2     0      21
  4   20665 - B. V. U. P. S. Chundampetta                                         4      0     0      20
  5   21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad                                        2      2     2      18
  6   21732 - G. U. P. S. Edathara                                                2      1     3      16
  7   21275 - A. U. P. S. Vadakkenchery                                           2      2     0      16
  8   20362 - C. U. P. S. Pulappatta                                              3      0     0      15
  9   20366 - S. V. A. U. P. S. Kulikkiliyad                                      1      3     0      14
 10   21442 - G. U. P. S. Kannampully                                             2      1     0      13
 11   20057 - Mountseena. E. M. H. S Pathiripala                                  2      1     0      13
 12   20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha                                         2      1     0      13
 13   20658 - C. U. P. S. Chembra                                                 2      1     0      13
 14   20047 - H. S. Ananganadi                                                    1      2     0      11
 15   21552 - M. M. S. B. S. Koduvayur                                            1      1     3      11
 16   20017 - H. S. S. Vallappuzha                                                1      2     0      11
 17   20657 - A. U. P. S. Amayur South                                            2      0     0      10
 18   20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala                                     2      0     0      10
 19   21057 - B. E. M. H. S. S. Palakkad                                          0      3     0       9
 20   20556 - A. U. P. S. Malamakkavu                                             1      1     1       9
 21   20546 - G. U. P. S. Nagalasseri                                             1      1     0       8
 22   20058 - I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur                                     1      1     0       8
 23   20462 - A. U. P. S. Irumbalassery                                           1      1     0       8
 24   21069 - H. S. Parli                                                         0      2     1       7
 25   20463 - A. U. P. S. Chalavara                                               0      2     1       7
 26   21096 - G. O. H. S. Edathanattukara                                         0      2     0       6
 27   21440 - G. B. U. P. S. Ethanur                                              0      2     0       6
 28   20353 - A. U. P. S. Adakkaputhur                                            0      2     0       6
 29   20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam                                        1      0     0       5
                               Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                     Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                               NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                    03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 20654 - G. U. P. S. Naripparamba                                           1      0     0       5
31 20656 - G. M. U. P. S. Vilayur                                             1      0     0       5
32 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam                                 1      0     0       5
33 21110 - M. E. S. Trust Public School Karimpara                             1      0     0       5
34 20554 - M. C. M. U. P. S. Thrithala                                        1      0     0       5
35 20010 - G. O. H. S. S. Pattambi                                            1      0     0       5
36 20547 - A. M. U. P. S. Allur                                               1      0     0       5
37 21118 - Model H. S. Pezhumkara                                             1      0     0       5
38 21891 - A. M. U. P. S. Karakurissi                                         1      0     0       5
39 21888 - P. K. H. M. O. U. P. S. Edathanattukara                            1      0     0       5
40 20363 - N. N. N. M. U. P. S. Karalmanna                                    1      0     0       5
41 21885 - G. U. P. S. Thenkara                                               0      1     0       3
42 20003 - G. H. S. S. Kumaranellur                                           0      1     0       3
43 21032 - G. H. S. S. Muthalamada                                            0      1     0       3
44 21899 - C. P. A. U. P. S. Thiruvizhamkunnu                                 0      1     0       3
45 21897 - M. L. G. M. U. P. S. Thachanattukara                               0      1     0       3
46 21733 - G. U. P. S. Kongad                                                 0      1     0       3
47 21070 - Mujahideen H. S. Parli                                             0      1     0       3
48 20655 - G. U. P. S. Pattambi                                               0      1     0       3
49 20351 - G. U. P. S. Cherpulassery                                          0      1     0       3
50 21739 - A. U. P. S. Mannur                                                 0      0     1       1
51 21449 - A. U. P. S. Chenganiyur                                            0      0     1       1
52 21014 - H. S. Kuthanur                                                     0      0     1       1
53 20050 - A. H. E. M. H. S. Ongallur                                         0      0     1       1
54 21055 - P. M. G. H. S. S. Palakkad                                         0      0     1       1
                           Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                          Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                    NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                         03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
                                      Grade-Point Report of all schools
                                                   HS Arabic
                                           Result Declared 15/19 Items
                                                                                        Grade
Sl No School                                                                                          Point
                                                                                   A      B     C
  1   20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha                                          4      4     2      34
  2   21072 - H. S. Puliyaparamba                                                  5      1     1      29
  3   20014 - P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam                                       5      0     0      25
  4   21096 - G. O. H. S. Edathanattukara                                          4      1     0      23
  5   20003 - G. H. S. S. Kumaranellur                                             4      1     0      23
  6   21009 - A. S. M. H. S. Alathur                                               3      2     1      22
  7   20026 - K. P. S. M. M. V. H. S. S.Varode                                     3      2     0      21
  8   21076 - K. P. R. P. H. S. Kongad                                             2      3     2      21
  9   20057 - Mountseena. E. M. H. S Pathiripala                                   3      1     0      18
 10   20017 - H. S. S. Vallappuzha                                                 2      2     1      17
 11   21118 - Model H. S. Pezhumkara                                               1      4     0      17
 12   20012 - Parudur. H. S. Pallipuram                                            2      1     1      14
 13   20047 - H. S. Ananganadi                                                     2      1     1      14
 14   21012 - G. G. H. S. S. Alathur                                               1      2     2      13
 15   20043 - G. H. S. S. Cherpalchery                                             1      2     2      13
 16   21019 - G. H. S. S. Koduvayur                                                0      3     2      11
 17   21033 - M. H. S. Pudunagaram                                                 1      2     0      11
 18   21093 - K. H. S. Kumaramputhur                                               2      0     0      10
 19   21083 - Sabari H. S. Pallikurup                                              2      0     0      10
 20   21013 - C. A. H. S. Coyalmannam                                              1      1     2      10
 21   20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala                                      2      0     0      10
 22   20042 - T. S. N. M. H. S. Kundurkunnu                                        2      0     0      10
 23   20008 - H. S. Peringode                                                      1      1     0       8
 24   20015 - G. V. H. S. S. Koppam                                                1      1     0       8
 25   20037 - P. T. B. S. H. S. Adakkaputhur                                       0      2     1       7
 26   21111 - I. N. I. C. H. S. Nattukal                                           0      2     0       6
 27   20005 - G. H. S. S. Anakkara                                                 1      0     0       5
 28   20052 - Karuna. H. S. S. Prabhapuram                                         1      0     0       5
 29   20011 - G. H. S. Kodumunda                                                   1      0     0       5
                                Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm
                                                                      Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
                                                                                NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
                                                                                     03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 20044 - P. T. M. H. S. Thrikkaderi                                          1      0     0       5
31 21097 - M. E. S. K. T. M. Vattamannapuram                                   1      0     0       5
32 20007 - G. H. S. S. Mezhathur.                                              1      0     0       5
33 20009 - G. H. S. S. Chathanur                                               1      0     0       5
34 20040 - F. M. H. S. Karinkallathani                                         1      0     0       5
35 21080 - D. B. H. S. Thachampara                                             1      0     0       5
36 21109 - Irshad H. S.Changaleeri                                             1      0     0       5
37 21044 - S. K. H. S. Nallepilly                                              0      1     1       4
38 21062 - C. F. D.V. H. S.S. Mathur                                           0      1     1       4
39 21050 - G. V. H. S. S. Kanjikkode                                           0      0     3       3
40 20002 - G. V. H. S. S. Vattenad                                             0      1     0       3
41 20010 - G. O. H. S. S. Pattambi                                             0      1     0       3
42 20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam                                        0      1     0       3
43 21059 - G. H. S. S. Big Bazar                                               0      1     0       3
44 20016 - G. H. S. S. Pattambi                                                0      1     0       3
45 20060 - P. P. T. M. H. S. Pombra                                            0      1     0       3
46 21104 - M. E. S. H. S. S Mannarkkad                                         0      1     0       3
47 21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad                                        0      0     1       1
48 20058 - I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur                                     0      0     1       1
49 21110 - M. E. S. Trust Public School Karimpara                              0      0     1       1
50 21069 - H. S. Parli                                                         0      0     1       1
51 20036 - M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta                                     0      0     1       1
52 21075 - H. S. Keralassery                                                   0      0     1       1
53 21070 - Mujahideen H. S. Parli                                              0      0     1       1
54 21016 - G. H. S. S. Kottayi                                                 0      0     1       1
55 21037 - K. K. M. H. S. S. Vandithavalam                                     0      0     1       1
56 20048 - K. H. S. S. Thottara                                                0      0     1       1
57 21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri                                 0      0     1       1
58 21077 - H. S. Mundur                                                        0      0     1       1
59 21011 - G. H. S. S. Erimayur                                                0      0     1       1
                            Report Generated on January 5, 2010, 08:49 pm

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: