2010, ജനുവരി 4, തിങ്കളാഴ്‌ച

ALL SCHOOLWISE POINTS AS ON 05.01.2010 AT 08 AM

Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
Grade-Point Report of all schools
UP General
Result Declared 12/30 Items
Grade
Sl No School Point
A B C
1 20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam 4 2 0 26
2 20003 - G. H. S. S. Kumaranellur 3 1 0 18
3 20022 - K. V. R. H. S. Shornur 3 0 0 15
4 21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur 3 0 0 15
5 21559 - St. Reethas U. P. S. Nemmara 1 3 0 14
6 20021 - Shornur. St. Therese. H. S. S 2 1 0 13
7 21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur 2 0 1 11
8 20053 - St. Pauls. H. S. Pattambi 1 2 0 11
9 21013 - C. A. H. S. Coyalmannam 2 0 0 10
10 21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad 2 0 0 10
11 21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad 2 0 0 10
12 21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad 2 0 0 10
13 20043 - G. H. S. S. Cherpalchery 1 1 0 8
14 21076 - K. P. R. P. H. S. Kongad 1 1 0 8
15 20363 - N. N. N. M. U. P. S. Karalmanna 1 1 0 8
16 20546 - G. U. P. S. Nagalasseri 1 1 0 8
17 20654 - G. U. P. S. Naripparamba 1 1 0 8
18 20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram 1 1 0 8
19 21547 - A. U. P. S. Alampallam 1 0 1 6
20 20008 - H. S. Peringode 1 0 1 6
21 21053 - A. E. M. H. S. S. Kanjikkode 0 2 0 6
22 20019 - G. H. S. S. Vatanamkurussi 1 0 0 5
23 20257 - A. U. P. S. VARODE 1 0 0 5
24 20451 - A. U. P. S. .Pullasserykkara 1 0 0 5
25 21009 - A. S. M. H. S. Alathur 1 0 0 5
26 21448 - A. B. U. P. S Kannadi 1 0 0 5
27 20054 - C. G. M. E. M. H. S. Ongallur 1 0 0 5
28 21080 - D. B. H. S. Thachampara 1 0 0 5
29 21735 - A. U. P. S. Keralassery 1 0 0 5
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am
Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 21444 - SABARI V.L.N.M.U.P.S. Vilayanchathanur 1 0 0 5
31 20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam 1 0 0 5
32 20662 - A. U. P. S. Muthuthala 1 0 0 5
33 21898 - N. V. A. U. P. S. Thenkara 1 0 0 5
34 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S. Chittur 1 0 0 5
35 21279 - C. E. M. U. P. S. Vadakkenchery 1 0 0 5
36 21899 - C. P. A. U. P. S. Thiruvizhamkunnu 1 0 0 5
37 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S. Mannarkkad 1 0 0 5
38 21739 - A. U. P. S. Mannur 1 0 0 5
39 21886 - G. U. P. S Vadasserypuram 1 0 0 5
40 20554 - M. C. M. U. P. S. Thrithala 1 0 0 5
41 20057 - Mountseena. E. M. H. S Pathiripala 1 0 0 5
42 20556 - A. U. P. S. Malamakkavu 1 0 0 5
43 21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara 1 0 0 5
44 20253 - A. M. U. P. S. CHUNANGAD 1 0 0 5
45 21733 - G. U. P. S. Kongad 1 0 0 5
46 20358 - A. U. P. S. Kuttanassery 1 0 0 5
47 20367 - K. A. U. P. S. Elambulassery 1 0 0 5
48 21027 - G. B. H. S. S. Nemmara 0 1 1 4
49 21083 - Sabari H. S. Pallikurup 0 1 1 4
50 21066 - Railway H. S. S. Palakkad 0 1 0 3
51 21734 - A. U. P. S. Ezhakkad (St. Dominic) 0 1 0 3
52 21564 - St. Thomas U. P. S. Kairady 0 1 0 3
53 20001 - G. H. S. S. Chalissery 0 1 0 3
54 21441 - G. U. P. S. Bemmanur 0 1 0 3
55 21268 - A. U. P. S. Vadakkepotta 0 1 0 3
56 20355 - A. U. P. S. Kalluvazhi 0 1 0 3
57 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam 0 1 0 3
58 21277 - Holy. Family. U. P. S. Alathur 0 1 0 3
59 21073 - G. H. S. Mankara 0 1 0 3
60 20351 - G. U. P. S. Cherpulassery 0 1 0 3
61 21445 - A. S. B. S. Manjalur 0 1 0 3
62 21887 - A. U. P. S. Changaleeri 0 1 0 3
63 21016 - G. H. S. S. Kottayi 0 1 0 3
64 20002 - G. V. H. S. S. Vattenad 0 1 0 3
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am
Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
65 20352 - G. U. P. S. Katambazhipuram 0 1 0 3
66 21259 - H. A. U. P. S. Akkara 0 1 0 3
67 21660 - M. M. U. P. S. Pudupariyaram 0 0 2 2
68 20661 - A. U. P. S. Mannengode 0 0 2 2
69 20030 - A. V. M. H. S. Chunangad 0 0 1 1
70 20463 - A. U. P. S. Chalavara 0 0 1 1
71 20251 - G. S. B. S. PAZHAYA LAKKIDI 0 0 1 1
72 21043 - P. S. H. S. Chittur 0 0 1 1
73 21440 - G. B. U. P. S. Ethanur 0 0 1 1
74 20453 - A. U. P. S. Shornur 0 0 1 1
75 20455 - A. U. P. S. Ariyanchira 0 0 1 1
76 21904 - A. U. P. S. Kumaramputhur 0 0 1 1
77 21119 - B.E.S.E.M.H.S Nurani Palakkad 0 0 1 1
78 21265 - A. U. P. S. Chittilanchery 0 0 1 1
79 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S. Olavakode 0 0 1 1
80 20660 - A. U. P. S. Karambathur 0 0 1 1
81 21097 - M. E. S. K. T. M. Vattamannapuram 0 0 0 0
82 20664 - A. U. P. S. Rayiranellur 0 0 0 0
83 21732 - G. U. P. S. Edathara 0 0 0 0
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am
Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
Grade-Point Report of all schools
HS General
Result Declared 34/81 Items
Grade
Sl No School Point
A B C
1 20012 - Parudur. H. S. Pallipuram 6 3 0 39
2 21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur 6 2 2 38
3 20043 - G. H. S. S. Cherpalchery 7 0 0 35
4 21053 - A. E. M. H. S. S. Kanjikkode 3 5 0 30
5 20008 - H. S. Peringode 5 1 1 29
6 20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram 5 0 0 25
7 20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam 5 0 0 25
8 21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad 4 1 0 23
9 20029 - S. S. O. H. S. Lakkidi 4 1 0 23
10 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S. Chittur 3 2 1 22
11 20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam 3 2 1 22
12 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam 3 2 0 21
13 21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad 4 0 0 20
14 20045 - H. S. S. Chalavara 4 0 0 20
15 20038 - H. S. Katampazhipuram 4 0 0 20
16 20014 - P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam 4 0 0 20
17 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S. Mannarkkad 3 1 1 19
18 21076 - K. P. R. P. H. S. Kongad 3 1 1 19
19 20002 - G. V. H. S. S. Vattenad 3 1 0 18
20 20013 - G. J. H. S. S. Naduvattam 2 2 0 16
21 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S. Olavakode 2 2 0 16
22 21057 - B. E. M. H. S. S. Palakkad 3 0 0 15
23 21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad 3 0 0 15
24 21021 - V. I. M. H. S. Pallassana 3 0 0 15
25 20001 - G. H. S. S. Chalissery 2 1 1 14
26 20053 - St. Pauls. H. S. Pattambi 2 1 1 14
27 20049 - M. M. N. S. S. E. H. S. Ottapalam 2 1 0 13
28 21013 - C. A. H. S. Coyalmannam 2 1 0 13
29 20021 - Shornur. St. Therese. H. S. S 2 1 0 13
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am
Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 21117 - St. Johns Akampadam 2 1 0 13
31 21069 - H. S. Parli 2 1 0 13
32 21016 - G. H. S. S. Kottayi 1 2 1 12
33 21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara 1 2 0 11
34 20044 - P. T. M. H. S. Thrikkaderi 1 2 0 11
35 21092 - Y. M. G. H. S. S. Kollengode 1 2 0 11
36 21095 - G. H. S. Alanellur 2 0 0 10
37 21019 - G. H. S. S. Koduvayur 2 0 0 10
38 20017 - H. S. S. Vallappuzha 2 0 0 10
39 20041 - G. H. S. Vellinezhi 2 0 0 10
40 20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha 2 0 0 10
41 21007 - S. M. M. H. S. Pazhambalacode 2 0 0 10
42 21074 - G. V. H. S. S. Pathirippala 2 0 0 10
43 21066 - Railway H. S. S. Palakkad 2 0 0 10
44 21027 - G. B. H. S. S. Nemmara 2 0 0 10
45 20003 - G. H. S. S. Kumaranellur 2 0 0 10
46 21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri 2 0 0 10
47 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala 1 1 1 9
48 21014 - H. S. Kuthanur 1 1 0 8
49 21024 - L. M. H. S. Magalamdam 1 1 0 8
50 20048 - K. H. S. S. Thottara 1 1 0 8
51 21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur 1 0 2 7
52 21080 - D. B. H. S. Thachampara 1 0 2 7
53 21082 - G. H. S. Karakurissi 0 2 0 6
54 20030 - A. V. M. H. S. Chunangad 1 0 1 6
55 21086 - St.Peters C. H .S Kookkampalayam 1 0 1 6
56 20022 - K. V. R. H. S. Shornur 0 2 0 6
57 21075 - H. S. Keralassery 1 0 0 5
58 21029 - R. P. M. H. S. Panangatiri 1 0 0 5
59 20054 - C. G. M. E. M. H. S. Ongallur 1 0 0 5
60 21077 - H. S. Mundur 1 0 0 5
61 20005 - G. H. S. S. Anakkara 1 0 0 5
62 21004 - P. K. H. S. Manjapra 1 0 0 5
63 21119 - B.E.S.E.M.H.S Nurani Palakkad 1 0 0 5
64 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S. Olavakode 1 0 0 5
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am
Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
65 21009 - A. S. M. H. S. Alathur 1 0 0 5
66 20052 - Karuna. H. S. S. Prabhapuram 1 0 0 5
67 21008 - K. C. P. H. S. S. Kavassery 1 0 0 5
68 20057 - Mountseena. E. M. H. S Pathiripala 1 0 0 5
69 21003 - C. A. H. S. Ayakkad 1 0 0 5
70 21044 - S. K. H. S. Nallepilly 1 0 0 5
71 20047 - H. S. Ananganadi 1 0 0 5
72 20028 - S. D. A. H. S. Kaniampuram 1 0 0 5
73 21025 - S. M. H. S. Ayalur 1 0 0 5
74 21113 - Carmel H. S. Palakkayam 1 0 0 5
75 21104 - M. E. S. H. S. S Mannarkkad 0 1 1 4
76 21081 - G. H. S. Pottassery 0 1 0 3
77 20010 - G. O. H. S. S. Pattambi 0 1 0 3
78 21031 - V. M. H. S. Vadavannur 0 1 0 3
79 20004 - G. G. H. S. S. Kumaranellur 0 1 0 3
80 20058 - I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur 0 1 0 3
81 20046 - G. H. S. S. Marayamangalam 0 1 0 3
82 20042 - T. S. N. M. H. S. Kundurkunnu 0 1 0 3
83 20060 - P. P. T. M. H. S. Pombra 0 1 0 3
84 21079 - G. H. S. Karimba 0 1 0 3
85 21118 - Model H. S. Pezhumkara 0 1 0 3
86 21005 - S. J. H. S. Puthukkode 0 1 0 3
87 21073 - G. H. S. Mankara 0 1 0 3
88 21018 - G. H. S. S. Thenkurussi 0 0 1 1
89 21001 - C. G. H. S. S. Vadakkenchery 0 0 1 1
90 21093 - K. H. S. Kumaramputhur 0 0 1 1
91 21015 - G. H. S. Tholanur 0 0 1 1
92 21062 - C. F. D.V. H. S.S. Mathur 0 0 1 1
93 21064 - H. S. H. S Kallekulangara 0 0 1 1
94 20020 - G. H. S. S. Shoranur 0 0 0 0
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am
Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
Grade-Point Report of all schools
HSS General
Result Declared 40/93 Items
Grade
Sl No School Point
A B C
1 21027 - G. B. H. S. S. Nemmara 7 1 0 38
2 21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad 7 1 0 38
3 20014 - P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam 6 2 0 36
4 20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram 6 1 0 33
5 20043 - G. H. S. S. Cherpalchery 5 1 2 30
6 20021 - Shornur. St. Therese. H. S. S 4 3 0 29
7 20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam 5 1 1 29
8 21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad 5 1 1 29
9 21100 - M. E. T. E. M. H. S. S. Mannarkkad 5 1 1 29
10 21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur 3 4 1 28
11 21042 - V. M. C. E. M. G. H. S. S. Chittur 3 4 0 27
12 20009 - G. H. S. S. Chathanur 4 2 0 26
13 20003 - G. H. S. S. Kumaranellur 5 0 1 26
14 20048 - K. H. S. S. Thottara 3 2 1 22
15 21017 - G. H. S. S. Peringottukurissi 1 5 1 21
16 20016 - G. H. S. S. Pattambi 4 0 1 21
17 20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam 3 2 0 21
18 21093 - K. H. S. Kumaramputhur 4 0 0 20
19 20010 - G. O. H. S. S. Pattambi 3 1 2 20
20 21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara 3 1 1 19
21 21056 - Kannadi Higher Secondary School 3 1 0 18
22 21074 - G. V. H. S. S. Pathirippala 3 1 0 18
23 20017 - H. S. S. Vallappuzha 3 0 2 17
24 20036 - M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta 2 2 1 17
25 21009 - A. S. M. H. S. Alathur 3 0 1 16
26 21030 - B. S. S. H. S. S. Kollengode 2 1 3 16
27 21065 - St. Thomas C. E. M. G. H. S. Olavakode 3 0 0 15
28 21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur 2 1 1 14
29 21037 - K. K. M. H. S. S. Vandithavalam 1 2 2 13
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am
Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 21001 - C. G. H. S. S. Vadakkenchery 2 1 0 13
31 21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri 2 1 0 13
32 21095 - G. H. S. Alanellur 2 1 0 13
33 21053 - A. E. M. H. S. S. Kanjikkode 1 2 0 11
34 21096 - G. O. H. S. Edathanattukara 1 2 0 11
35 20045 - H. S. S. Chalavara 2 0 0 10
36 20028 - S. D. A. H. S. Kaniampuram 2 0 0 10
37 21008 - K. C. P. H. S. S. Kavassery 1 1 2 10
38 21059 - G. H. S. S. Big Bazar 2 0 0 10
39 21073 - G. H. S. Mankara 1 1 2 10
40 20035 - G. H. S. S. Ottapalam East 0 2 3 9
41 21081 - G. H. S. Pottassery 1 1 1 9
42 21039 - G. H. S. S. Chittur 1 1 0 8
43 20001 - G. H. S. S. Chalissery 1 1 0 8
44 21072 - H. S. Puliyaparamba 1 1 0 8
45 20058 - I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur 1 1 0 8
46 20033 - G. H. S. S. Munnurcode 1 1 0 8
47 21012 - G. G. H. S. S. Alathur 0 2 0 6
48 20018 - G. H. S. S. Chundampetta 0 2 0 6
49 21015 - G. H. S. Tholanur 0 1 3 6
50 20011 - G. H. S. Kodumunda 0 2 0 6
51 20020 - G. H. S. S. Shoranur 0 2 0 6
52 21104 - M. E. S. H. S. S Mannarkkad 1 0 1 6
53 21045 - S. P. H. S. S. Kozhinjamparai 1 0 0 5
54 20059 - S. N. T. H. S. Shornur 1 0 0 5
55 20015 - G. V. H. S. S. Koppam 1 0 0 5
56 20013 - G. J. H. S. S. Naduvattam 1 0 0 5
57 21070 - Mujahideen H. S. Parli 1 0 0 5
58 21063 - G. H. S Kumarapuram 1 0 0 5
59 20023 - G. V. H. S. S. Koonathara 1 0 0 5
60 21082 - G. H. S. Karakurissi 1 0 0 5
61 21057 - B. E. M. H. S. S. Palakkad 1 0 0 5
62 20004 - G. G. H. S. S. Kumaranellur 1 0 0 5
63 20019 - G. H. S. S. Vatanamkurussi 0 1 1 4
64 21055 - P. M. G. H. S. S. Palakkad 0 1 1 4
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am
Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
65 20007 - G. H. S. S. Mezhathur. 0 1 1 4
66 20005 - G. H. S. S. Anakkara 0 1 0 3
67 21047 - S. V. V. H. S. S. Eruthenpathy 0 1 0 3
68 21016 - G. H. S. S. Kottayi 0 1 0 3
69 20027 - N. S. S. K. P. T. H. S.Ottapalam 0 1 0 3
70 21079 - G. H. S. Karimba 0 1 0 3
71 20041 - G. H. S. Vellinezhi 0 1 0 3
72 21106 - M. E. S. E. M. H. S. S. Olavakode 0 0 2 2
73 21078 - C. B. K. M. P. H. S. S. Puthupariyaram 0 0 2 2
74 21018 - G. H. S. S. Thenkurussi 0 0 2 2
75 21032 - G. H. S. S. Muthalamada 0 0 2 2
76 20032 - G. H. S. S. Kadambur 0 0 2 2
77 21121 - Technical H. S. Palakkad 0 0 1 1
78 21035 - G. M. V. H. S. S. Thiruvalathur 0 0 1 1
79 20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha 0 0 1 1
80 21062 - C. F. D.V. H. S.S. Mathur 0 0 1 1
81 21097 - M. E. S. K. T. M. Vattamannapuram 0 0 1 1
82 20061 - T. H. S. Shornur 0 0 1 1
83 21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad 0 0 1 1
84 21050 - G. V. H. S. S. Kanjikkode 0 0 0 0
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am
Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
Grade-Point Report of all schools
UP Sanskrit
Result Declared 15/19 Items
Grade
Sl No School Point
A B C
1 21887 - A. U. P. S. Changaleeri 6 0 0 30
2 20054 - C. G. M. E. M. H. S. Ongallur 5 1 0 28
3 21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad 4 1 0 23
4 20358 - A. U. P. S. Kuttanassery 4 0 1 21
5 21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur 2 3 1 20
6 21363 - K. V. M. U. P. S. Polpully 3 1 2 20
7 21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad 3 1 0 18
8 21739 - A. U. P. S. Mannur 3 1 0 18
9 20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam 2 2 0 16
10 21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur 3 0 1 16
11 21732 - G. U. P. S. Edathara 3 0 0 15
12 21448 - A. B. U. P. S Kannadi 2 0 3 13
13 21267 - Narayana. U. P. S. Manappadam 2 1 0 13
14 20463 - A. U. P. S. Chalavara 1 2 1 12
15 21549 - D. M. S. B. S. Kakkayur 1 2 0 11
16 20664 - A. U. P. S. Rayiranellur 2 0 0 10
17 20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA SOUTH 2 0 0 10
18 20008 - H. S. Peringode 2 0 0 10
19 20362 - C. U. P. S. Pulappatta 1 1 2 10
20 20001 - G. H. S. S. Chalissery 2 0 0 10
21 20654 - G. U. P. S. Naripparamba 2 0 0 10
22 21547 - A. U. P. S. Alampallam 2 0 0 10
23 20245 - A. U. P. S. PANAMANNA 2 0 0 10
24 20459 - A. U. P. S. Kulappuly 2 0 0 10
25 20551 - A. U. P. S. Erumbakasseri 2 0 0 10
26 20259 - A. U. P. S. MANISSERY 2 0 0 10
27 21742 - A. B. U. P. S. Parassery(Peringode) 1 1 0 8
28 20657 - A. U. P. S. Amayur South 1 1 0 8
29 20546 - G. U. P. S. Nagalasseri 0 2 1 7
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am
Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 21083 - Sabari H. S. Pallikurup 0 2 0 6
31 21444 - SABARI V.L.N.M.U.P.S. Vilayanchathanur 0 2 0 6
32 20456 - K. V. U. P. S. Kailiyad 1 0 1 6
33 21660 - M. M. U. P. S. Pudupariyaram 1 0 1 6
34 21025 - S. M. H. S. Ayalur 0 2 0 6
35 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam 1 0 1 6
36 21552 - M. M. S. B. S. Koduvayur 1 0 1 6
37 21548 - D. M. U. P. S. Elavanchery 1 0 0 5
38 21449 - A. U. P. S. Chenganiyur 1 0 0 5
39 21892 - V. P. A. U. P. S. Kundurkunnu 1 0 0 5
40 20003 - G. H. S. S. Kumaranellur 1 0 0 5
41 21899 - C. P. A. U. P. S. Thiruvizhamkunnu 1 0 0 5
42 21043 - P. S. H. S. Chittur 1 0 0 5
43 21096 - G. O. H. S. Edathanattukara 1 0 0 5
44 21082 - G. H. S. Karakurissi 1 0 0 5
45 20249 - A. S. B. S. PERUR 1 0 0 5
46 21057 - B. E. M. H. S. S. Palakkad 1 0 0 5
47 21265 - A. U. P. S. Chittilanchery 1 0 0 5
48 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam 1 0 0 5
49 21734 - A. U. P. S. Ezhakkad (St. Dominic) 1 0 0 5
50 20002 - G. V. H. S. S. Vattenad 1 0 0 5
51 21746 - A. U. P. S. Velikkad 1 0 0 5
52 21007 - S. M. M. H. S. Pazhambalacode 1 0 0 5
53 20359 - A. U. P. S. Pombra 1 0 0 5
54 20661 - A. U. P. S. Mannengode 1 0 0 5
55 20354 - A. U. P. S. Azhiyannur 1 0 0 5
56 20045 - H. S. S. Chalavara 1 0 0 5
57 21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara 1 0 0 5
58 20257 - A. U. P. S. VARODE 1 0 0 5
59 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala 1 0 0 5
60 20254 - M. S. V. M. U. P. S. CHUNANGAD 1 0 0 5
61 21080 - D. B. H. S. Thachampara 1 0 0 5
62 21445 - A. S. B. S. Manjalur 1 0 0 5
63 20549 - A. U. P. S. Chazhiyattiri 1 0 0 5
64 21359 - A. G. M. A. U. P. S. Kodumbu 0 1 1 4
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am
Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
65 21016 - G. H. S. S. Kottayi 0 1 0 3
66 20022 - K. V. R. H. S. Shornur 0 1 0 3
67 21441 - G. U. P. S. Bemmanur 0 1 0 3
68 20353 - A. U. P. S. Adakkaputhur 0 1 0 3
69 20043 - G. H. S. S. Cherpalchery 0 1 0 3
70 20029 - S. S. O. H. S. Lakkidi 0 1 0 3
71 20552 - A. U. P. S. Nangattur 0 1 0 3
72 21876 - G. U. P. S. Chalava 0 1 0 3
73 21013 - C. A. H. S. Coyalmannam 0 1 0 3
74 21273 - A. U. P. S. Perukulam 0 0 1 1
75 20367 - K. A. U. P. S. Elambulassery 0 0 1 1
76 21253 - Govt. U. P. S. Puthiyankam 0 0 1 1
77 21655 - S. N. U. P. S Kodunthirapully 0 0 1 1
78 21077 - H. S. Mundur 0 0 1 1
79 20453 - A. U. P. S. Shornur 0 0 1 1
80 21638 - A. M. S. B. S. Kinasseri 0 0 1 1
81 20663 - C. E. U. P. S. Paruthur 0 0 1 1
82 20462 - A. U. P. S. Irumbalassery 0 0 1 1
83 21447 - K. A. M. U. P. S. Chulanur 0 0 1 1
84 21119 - B.E.S.E.M.H.S Nurani Palakkad 0 0 0 0
85 21890 - N. N. N. M. U. P. S. Chethallur 0 0 0 0
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am
Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
Grade-Point Report of all schools
HS Sanskrit
Result Declared 10/19 Items
Grade
Sl No School Point
A B C
1 21082 - G. H. S. Karakurissi 3 1 0 18
2 20054 - C. G. M. E. M. H. S. Ongallur 3 0 1 16
3 20039 - H. S. S. Sreekrishnapuram 2 2 0 16
4 20025 - L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam 3 0 0 15
5 21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad 3 0 0 15
6 20014 - P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam 3 0 0 15
7 21052 - Bharathmatha H. S. S. Palakkad 3 0 0 15
8 20022 - K. V. R. H. S. Shornur 1 3 0 14
9 20036 - M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta 2 1 0 13
10 20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam 2 1 0 13
11 21043 - P. S. H. S. Chittur 2 1 0 13
12 20002 - G. V. H. S. S. Vattenad 2 1 0 13
13 21007 - S. M. M. H. S. Pazhambalacode 1 2 0 11
14 21013 - C. A. H. S. Coyalmannam 1 2 0 11
15 21092 - Y. M. G. H. S. S. Kollengode 1 2 0 11
16 21041 - G. V. G. H. S. S. Chittur 2 0 1 11
17 21061 - Kanikkamatha H. S. S. Palakkad 2 0 1 11
18 21076 - K. P. R. P. H. S. Kongad 1 2 0 11
19 20012 - Parudur. H. S. Pallipuram 2 0 0 10
20 21010 - B. S. S. G. H. S. S. Alathur 2 0 0 10
21 20043 - G. H. S. S. Cherpalchery 2 0 0 10
22 21080 - D. B. H. S. Thachampara 0 3 0 9
23 20045 - H. S. S. Chalavara 1 1 1 9
24 21019 - G. H. S. S. Koduvayur 1 1 0 8
25 20001 - G. H. S. S. Chalissery 1 1 0 8
26 21077 - H. S. Mundur 1 1 0 8
27 21044 - S. K. H. S. Nallepilly 0 2 1 7
28 20009 - G. H. S. S. Chathanur 0 2 0 6
29 21001 - C. G. H. S. S. Vadakkenchery 1 0 0 5
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am
Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 20034 - A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam 1 0 0 5
31 20029 - S. S. O. H. S. Lakkidi 1 0 0 5
32 21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri 1 0 0 5
33 20026 - K. P. S. M. M. V. H. S. S.Varode 1 0 0 5
34 21062 - C. F. D.V. H. S.S. Mathur 0 1 1 4
35 20023 - G. V. H. S. S. Koonathara 0 1 0 3
36 21008 - K. C. P. H. S. S. Kavassery 0 1 0 3
37 21069 - H. S. Parli 0 1 0 3
38 21025 - S. M. H. S. Ayalur 0 1 0 3
39 20017 - H. S. S. Vallappuzha 0 1 0 3
40 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala 0 1 0 3
41 21075 - H. S. Keralassery 0 1 0 3
42 21026 - G. G. V. H. S. S. Nemmara 0 1 0 3
43 21074 - G. V. H. S. S. Pathirippala 0 1 0 3
44 20047 - H. S. Ananganadi 0 1 0 3
45 21084 - K. T. M. H. S Mannarkkad 0 0 1 1
46 20008 - H. S. Peringode 0 0 1 1
47 21093 - K. H. S. Kumaramputhur 0 0 1 1
48 21016 - G. H. S. S. Kottayi 0 0 0 0
49 20038 - H. S. Katampazhipuram 0 0 0 0
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am
Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
Grade-Point Report of all schools
UP Arabic
Result Declared 7/13 Items
Grade
Sl No School Point
A B C
1 21275 - A. U. P. S. Vadakkenchery 2 2 0 16
2 21442 - G. U. P. S. Kannampully 2 1 0 13
3 20265 - N. V. A. U. P. S. PANAMANNA SOUTH 2 1 0 13
4 21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad 1 2 1 12
5 20362 - C. U. P. S. Pulappatta 2 0 0 10
6 20057 - Mountseena. E. M. H. S Pathiripala 2 0 0 10
7 21276 - Model. Central. School. Alathur 2 0 0 10
8 20665 - B. V. U. P. S. Chundampetta 2 0 0 10
9 21057 - B. E. M. H. S. S. Palakkad 0 3 0 9
10 21552 - M. M. S. B. S. Koduvayur 1 1 1 9
11 20658 - C. U. P. S. Chembra 1 1 0 8
12 20058 - I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur 1 1 0 8
13 20462 - A. U. P. S. Irumbalassery 1 1 0 8
14 21096 - G. O. H. S. Edathanattukara 0 2 0 6
15 21440 - G. B. U. P. S. Ethanur 0 2 0 6
16 20366 - S. V. A. U. P. S. Kulikkiliyad 0 2 0 6
17 20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha 1 0 0 5
18 21891 - A. M. U. P. S. Karakurissi 1 0 0 5
19 21888 - P. K. H. M. O. U. P. S. Edathanattukara 1 0 0 5
20 20363 - N. N. N. M. U. P. S. Karalmanna 1 0 0 5
21 20017 - H. S. S. Vallappuzha 1 0 0 5
22 21109 - Irshad H. S.Changaleeri 1 0 0 5
23 20656 - G. M. U. P. S. Vilayur 1 0 0 5
24 21110 - M. E. S. Trust Public School Karimpara 1 0 0 5
25 21271 - Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam 1 0 0 5
26 20554 - M. C. M. U. P. S. Thrithala 1 0 0 5
27 20657 - A. U. P. S. Amayur South 1 0 0 5
28 20547 - A. M. U. P. S. Allur 1 0 0 5
29 20556 - A. U. P. S. Malamakkavu 0 1 1 4
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am
Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 21069 - H. S. Parli 0 1 1 4
31 21732 - G. U. P. S. Edathara 0 1 1 4
32 20655 - G. U. P. S. Pattambi 0 1 0 3
33 20351 - G. U. P. S. Cherpulassery 0 1 0 3
34 21885 - G. U. P. S. Thenkara 0 1 0 3
35 20546 - G. U. P. S. Nagalasseri 0 1 0 3
36 21032 - G. H. S. S. Muthalamada 0 1 0 3
37 20047 - H. S. Ananganadi 0 1 0 3
38 20463 - A. U. P. S. Chalavara 0 1 0 3
39 21733 - G. U. P. S. Kongad 0 1 0 3
40 20050 - A. H. E. M. H. S. Ongallur 0 0 1 1
41 21739 - A. U. P. S. Mannur 0 0 1 1
42 21014 - H. S. Kuthanur 0 0 1 1
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am
Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
Grade-Point Report of all schools
HS Arabic
Result Declared 13/19 Items
Grade
Sl No School Point
A B C
1 20055 - Orphanage. H. S. Vallapuzha 3 4 2 29
2 21072 - H. S. Puliyaparamba 5 0 1 26
3 20014 - P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam 5 0 0 25
4 21096 - G. O. H. S. Edathanattukara 4 1 0 23
5 21076 - K. P. R. P. H. S. Kongad 2 3 2 21
6 20026 - K. P. S. M. M. V. H. S. S.Varode 3 2 0 21
7 20057 - Mountseena. E. M. H. S Pathiripala 3 1 0 18
8 21009 - A. S. M. H. S. Alathur 2 2 1 17
9 20017 - H. S. S. Vallappuzha 2 2 0 16
10 21118 - Model H. S. Pezhumkara 1 3 0 14
11 20012 - Parudur. H. S. Pallipuram 2 1 1 14
12 20003 - G. H. S. S. Kumaranellur 2 1 0 13
13 20043 - G. H. S. S. Cherpalchery 1 2 1 12
14 21033 - M. H. S. Pudunagaram 1 2 0 11
15 20006 - Dr. K. B. M. M. H. S. Thrithala 2 0 0 10
16 20042 - T. S. N. M. H. S. Kundurkunnu 2 0 0 10
17 21019 - G. H. S. S. Koduvayur 0 3 1 10
18 21093 - K. H. S. Kumaramputhur 2 0 0 10
19 21083 - Sabari H. S. Pallikurup 2 0 0 10
20 21012 - G. G. H. S. S. Alathur 1 1 2 10
21 20047 - H. S. Ananganadi 2 0 0 10
22 21013 - C. A. H. S. Coyalmannam 1 1 2 10
23 20008 - H. S. Peringode 1 1 0 8
24 20037 - P. T. B. S. H. S. Adakkaputhur 0 2 1 7
25 21111 - I. N. I. C. H. S. Nattukal 0 2 0 6
26 20040 - F. M. H. S. Karinkallathani 1 0 0 5
27 21080 - D. B. H. S. Thachampara 1 0 0 5
28 20005 - G. H. S. S. Anakkara 1 0 0 5
29 20052 - Karuna. H. S. S. Prabhapuram 1 0 0 5
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am
Palakkad District Kalolsavam 2009-2010
NSSKPTVHSS OTTAPPALAM
03 Jan 2010 - 06 Jan 2010
30 20011 - G. H. S. Kodumunda 1 0 0 5
31 20044 - P. T. M. H. S. Thrikkaderi 1 0 0 5
32 20007 - G. H. S. S. Mezhathur. 1 0 0 5
33 20009 - G. H. S. S. Chathanur 1 0 0 5
34 21062 - C. F. D.V. H. S.S. Mathur 0 1 1 4
35 21044 - S. K. H. S. Nallepilly 0 1 1 4
36 20016 - G. H. S. S. Pattambi 0 1 0 3
37 20015 - G. V. H. S. S. Koppam 0 1 0 3
38 20060 - P. P. T. M. H. S. Pombra 0 1 0 3
39 21104 - M. E. S. H. S. S Mannarkkad 0 1 0 3
40 21050 - G. V. H. S. S. Kanjikkode 0 0 3 3
41 20002 - G. V. H. S. S. Vattenad 0 1 0 3
42 20024 - T. R. K. H. S.S.Vaniyamkulam 0 1 0 3
43 21059 - G. H. S. S. Big Bazar 0 1 0 3
44 21016 - G. H. S. S. Kottayi 0 0 1 1
45 21037 - K. K. M. H. S. S. Vandithavalam 0 0 1 1
46 20048 - K. H. S. S. Thottara 0 0 1 1
47 21022 - M. N. K. M. H. S. S. Chittilancheri 0 0 1 1
48 21011 - G. H. S. S. Erimayur 0 0 1 1
49 21054 - G. M. M. G. H. S. S Palakkad 0 0 1 1
50 20058 - I. E. S. E. M. H. S. Mudavannur 0 0 1 1
51 21110 - M. E. S. Trust Public School Karimpara 0 0 1 1
52 20036 - M. N. K. M. G. H. S. Pulappatta 0 0 1 1
53 21069 - H. S. Parli 0 0 1 1
54 21075 - H. S. Keralassery 0 0 1 1
55 21070 - Mujahideen H. S. Parli 0 0 1 1
Report Generated on January 5, 2010, 06:37 am

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: