2010, ജനുവരി 2, ശനിയാഴ്‌ച

സ്റ്റേജുകള്‍

കലോത്സവം 2010
PANCHAKSHARI
സ്റ്റേജുകള്‍

സ്റ്റേജ് ഒന്ന് --നിള ( എന്‍ എസ്സ് എസ്സ് മെയിന്‍  സ്റ്റേജ് )യമുന ( എന്‍.എസ്സ്.എസ്സ്.ഗ്രൌണ്ട്.)ഗംഗ ( എന്‍ എസ്സ് എസ്സ് എന്‍  സി സി ഗ്രൌണ്ട് )കബനി ( എന്‍ എസ്സ് എസ്സ് എന്‍  സി സി ഫയറിംഗ് പോയിന്റ്പത്മ ( എന്‍ എസ്സ് എസ്സ് ഓടിടോരിയം )


കൃഷ്ണ ( ബി എഡ് കോളേജ് )കാവേരി ( എല്‍ എസ്സ് എന്‍  ഓപ്പണ്‍  സ്റ്റേജ് )സരസ്വതി ( എല്‍ എസ്സ് എന്‍  ഹാള്‍  )പമ്പ ( എല്‍.എസ്സ്.എന്‍.എച്. എസ്സ്.എസ്സ്.ഹാള്‍  )തൂത ( എന്‍.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്. എസ്സ്.എസ്സ്.ക്ലാസ്സ് റൂം )നെയ്യാര്‍  ( എന്‍.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്. എസ്സ്.എസ്സ്.ക്ലാസ്സ് റൂം )ഭവാനി ( എന്‍.എസ്സ്.എസ്സ്.എച്. എസ്സ്.എസ്സ്.ക്ലാസ്സ് റൂം )സിന്ധു ( എന്‍.എസ്സ്.എസ്സ്.എച് എസ്സ്.എസ്സ്.ക്ലാസ്സ് റൂം )

നര്‍മദ  ( എന്‍.എസ്സ്.എസ്സ്. നോര്‍ത്ത്  ബ്ലോക്ക് ക്ലാസ്സ് റൂം )പെരിയാര്‍  ( എന്‍.എസ്സ്.എസ്സ്.നോര്‍ത്ത്  ബ്ലോക്ക് ക്ലാസ്സ് റൂം )

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: