2010, ജനുവരി 5, ചൊവ്വാഴ്ച

Latest Repor at 10 PM on 05.01.2010

മൂന്നാം ദിവസത്തെ പരിപാടികള്‍ അവസാനിക്കാന്‍ എതാനും മണിക്കൂറുകള്‍ ബാക്കി നില്ക്കെ  ഒറ്റപ്പാലം സബജില്ല മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: